Hirdetések:

 1. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink. Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket a héten, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
 2. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség.
 3. Nagykedden végezzük az elsőpéntekes betegek meglátogatását, ami egyben a húsvéti beteglátogatás lesz. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében.
 4. A szent háromnap szertartásaira készülendő, ministráns próbát tartunk a Templomban pénteken és szombaton délelőtt fél 10-kor.
 5. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon a krizmaszentelési mise. Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
 6. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk, este 6-kor az Úr szenvedését ünnepeljük a Templomban. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami a hústól való tartózkodást jelent, illetve egyszeri étkezést, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül.
 7. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. A húsvéti vigília délután 5-kor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este 8-kor pedig a Templomban.
 8. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
 9. Húsvéthétfőn reggel fél 9-kor lesz a szentmise a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, délelőtt fél 10-kor és este 6-kor a Templomban.
Burgmann A. László | 2023. március 26.

Hirdetések:

 1. Ma a Szentföld javára tartunk gyűjtést.
 2. A héten folytatódik a Katolikus Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtés, amely április 2-áig tart. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni. A beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a Cegléden és környékén élő rászorulókhoz.
 3. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus lesz a plébánián.
 4. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban a fiatalok vezetésével. Utána nagyböjti ifjúsági lelki estet tartunk, amire várjuk a 15 év feletti fiatalokat.
 5. Jövő szombaton reggel 9-től gyermek- és ifjúsági gyóntatás lesz a plébánián, este fél 6-tól pedig közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit a Templomba. A Rózsafüzér Társulat vezetésével imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 6. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy legalább húsvétkor gyónjon meg és járuljon szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, szombat és vasárnap este fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 7. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap lesz, ami a nagyhét kezdete. A fél 10-es misén végezzük a barkaszentelést. Aki teheti, hozzon magával barkát a szertartásra.
 8. Ismét szervezünk nyáron plébániai családi tábort! Tavaly nagyon jól éreztük magunkat! Gyertek velünk az idén (is)! Időpont: augusztus 14-18. Helyszín: Balatonalmádi, Ciszterci Rekreációs. A központ 10 percre van a strandtól, nagyon szép környezet, sportpályák, kenuk, kápolna. Csak mi leszünk, így nem zavar minket senki. Ár: felnőtt 15000 Ft/ fő / éj, gyermek: 10000 Ft / fő / éj. Természetesen most is megpróbálunk anyagi segítséget nyújtani azoknak, akiknek szükséges! (Ez ne tartson vissza!) Jelentkezési lap hamarosan a plébánián és a sekrestyében! További információ: Ecseriné Simon Szilvia (06305731196). Jelentkezési határidő: április 15.

Hirdetések:

 1. Most vasárnap este fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban, amire vendég gyóntatót hívtunk. Használjuk ki ezt az alkalmat, hogy elvégezzük a húsvéti szentgyónást, és így részesüljünk az ezzel járó kegyelmi ajándékokban.
 2. A Katolikus Karitász országos gyűjtést hirdet rászoruló családok számára, amibe a Ceglédi Karitász is bekapcsolódik. A nagyböjti adománygyűjtés a mai napon kezdődik és április 2-áig tart. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni. A beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a Cegléden és környékén élő rászorulókhoz.
 3. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 4. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 5. Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz a gyűjtés.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz. Szombaton Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepeljük.
 7. 7. Az imaapostolság márciusi szándéka: Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösségek tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek, hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre.
 8. Készítettünk egy kiadványt „Isten újjáteremtő műve” címmel, amely gondolatokat tartalmaz a szentgyónásról. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetők. Olvassuk el, mert segítség lehet a nagyböjti időben (is) a (húsvéti) szentgyónásra való felkészülésben!
 9. Ahogy köztudott, április végén Magyarországra látogat Ferenc pápa. A program részeként április 30-án, vasárnap fél 10-kor szentmisét mond Budapesten, a Kossuth téren. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. Aki szeretne a plébániai csoporthoz csatlakozni, jelezze ezt a sekrestyében. Az utazás pontos részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk!
Burgmann A. László | 2023. március 12.

Hirdetések:

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, utána háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 2. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Szent Patrik püspökre, szombaton Jeruzsálemi Szent Cirillre emlékezünk.
 4. Jövő vasárnap este fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban, amire vendég gyóntatót hívtunk. Használjuk ki ezt az alkalmat, hogy elvégezzük a húsvéti szentgyónást, és így részesüljük az ezzel járó kegyelmi ajándékokban.
 5. Készítettünk egy kiadványt „Isten újjáteremtő műve” címmel, amely gondolatokat tartalmaz a szentgyónásról. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet a nagyböjti időben (is) a (húsvéti) szentgyónásra való felkészülésben!
 6. A Katolikus Karitász országos gyűjtést hirdet rászoruló családok számára, amibe a Ceglédi Karitász is bekapcsolódik. A nagyböjti adománygyűjtés március 19-én kezdődik és április 2-áig tart. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni. A beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a Cegléden és környékén élő rászorulókhoz.
 7. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres, akik akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként (a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 8. Ahogy köztudott, április végén Magyarországra látogat Ferenc pápa. A program részeként április 30-án, vasárnap fél 10-kor szentmisét mond Budapesten, a Kossuth téren. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. Aki szeretne a plébániai csoporthoz csatlakozni, jelezze ezt a sekrestyében. Az utazás pontos részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2023. március 09.

Hirdetések:

 1. A vasárnapi fél 10-es misén emlékezünk meg a Ceglédi Mária Rádió megalapításának évfordulójáról. Az alapítás napján, hétfőn élő adást készít a a Mária Rádió ceglédi stúdiója. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres, akik akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként (a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. A héten elmarad a szerda esti felnőtt katekézis és a jegyeskurzus.
 3. Nagyböjt ntekeken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 4. Jövő szombaton délután 1-től egyházközségi lelkinapot tartunk a katolikus iskola ebédlőjében, ami a nagyböjti lelki készületünket hivatott segíteni. A napirend részeként lesz elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés, közös imádság és gyónási lehetőség is. Közös ebéd most nem lesz. A lelkinap a templomi előesti misével fog zárulni. A részvételi szándékot a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban kérjük jelezni. Aki teheti, hozzon egy tányér süteményt! Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk!
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Perpétua és Felicitász vértanúkra, szerdán Istenes Szent János szerzetesre, csütörtökön Római Szent Franciska szerzetesnőre emlékezünk.
 6. A Katolikus Karitász azonnali segítségnyújtást küldött és a hosszú távú segítségnyújtáshoz adománygyűjtést indított a Törökországot és Szíriát sújtó földrengés károsultjainak megsegítésére. Az 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal, átutalással a 12011148-00124534-00100008-as bankszámlaszámon (közlemény: törökországi földrengés) segíthet. Online adományozással is eljuttathatja támogatását a https://www.karitasz.hu/segitene/onlineadomany oldalon. Minden segítséget előre is köszönnek!

 

Burgmann A. László | 2023. február 28.

Hirdetések:

 1. Ma a katolikus iskolák javára tartunk gyűjtés.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus lesz a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádásra hívjuk a kedves híveket, fél 6-tól pedig keresztutat járunk a Templomban.

Kérjük, hogy azok a csoportok/kisközösségek, akik vállalnák a nagyböjti péntekeken a keresztút vezetését, jelezzék azt a sekrestyében.

 1. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit a Templomban este fél 6-ra, amit a Rózsafüzér Társulat fog vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: szombaton Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökre emlékezünk.
 3. Március 11-én, szombaton délután 1-től egyházközségi lelkinapot tartunk, ami a nagyböjti lelki készületünket hivatott segíteni. A napirend részeként lesz elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés, közös imádság és gyónási lehetőség is. A részvételi szándékot a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban kérjük jelezni. Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk!
 4. Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

  Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. február 18.

Hirdetések:

 1. Ma könyörgőnap van az éhezőkért. Imádkozzunk, hogy megszűnjön a világban az éhezés és az alultápláltság, valamint hogy befejeződjön a botrányos élelmiszer pazarlás is!

Ma ér véget a Házasság hete programsorozat. Az országos rendezvénysorozat felhívta a figyelmet a házasság, a család értékeire. Imádkozzunk, hogy Isten oltalmazza családjainkat, és ragyogtassa fel a keresztény házaspárok életében a szent házasság csodáját!

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este háromnegyed 8-kor jegyeskurzus lesz a plébánián. A szerda esti felnőtt katekézis elmarad.
 2. A héten lesz hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete. Reggel 8-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. A szokásos szerdai szentségimádás elmarad.

Csak ezen a napon végezzük a hamvazás szertartását, tehát a jövő vasárnapi miséken nem lehet hamvazkodni.

Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással. A hústilalom nemcsak a szigorú böjti napokra, hanem nagyböjt minden péntekére is vonatkozik.

 1. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: jövő szerdán Hamvazószerda lesz, csütörtökön Szent Polikárp vértanú püspökre emlékezünk. Pénteken Szent Mátyás apostolt ünnepeljük.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. február 12.

Hirdetések:

 1. Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Imádkozzunk érte e napon.
 2.   Ma veszi kezdetét a Házasság hete programsorozat “Szeretetbe kapaszkodva” mottóval. Hazánkban 2023-ban tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

A Házasság hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe kedden este 7-kor. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébániahivatalban lehet!

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Cirill szerzetesnek és Szent Metód püspöknek, Európa társvédőszentjeinek ünnepe lesz. Pénteken a szervita rend hét szent alapítójára emlékezünk.
 3. 5. Az imaapostolság februári szándéka: Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára.
 4. Idén a nagyböjti idő kezdete, hamvazószerda február 22-ére esik.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. február 05.

Hirdetések:

 1. Aki nem tudott jelen lenni a pénteki szentmiséken, részesülhet balázs-áldásban a szentmise végén.
 2. A héten elmarad a hétfő délutáni Biblia óra és a szerda esti felnőtt katekézis.
 3. Szombaton lesz a betegek világnapja. Imádkozzunk betegeink mielőbbi gyógyulásáért, illetve azért, hogy a betegség alkalom legyen számukra a szenvedő Krisztussal való találkozásra és a vele való mélyebb azonosulásra. A betegek világnapja alkalmából újra elérhető az „Idősek missziója” kiadvány, amit kihelyeztünk a Tanítvány mellé.

Ezen a napon nem szolgáltatjuk ki ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre egy későbbi alkalommal kerül majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Miki Szent Pálra és vértanútársaira emlékezünk. Szerdán Bakhita Szent Jozefina szűz, pénteken Szent Skolasztika szűz, szombaton a Lourdes-i Szűz Mária emléknapja lesz.
 2. Hazánkban 2023-ban tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Idén február 12-19. között kerül megrendezésre a Házasság hete „Szeretetbe kapaszkodva” mottóval. Kapcsolódjunk be majd minél többen a központi eseményekbe.

A Házasság hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 14-én este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébánián lehet!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. január 30.

Hirdetések:

 1. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.

Elindul a jegyeskurzus azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Az első alkalom szerdán este háromnegyed 8-kor lesz a plébánián.

 1. Csütörtökön Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe lesz; ez a nap könyörgőnap szerzetesi hivatásokért. Az ünnephez kapcsolódóan gyertyaszentelést tartunk a Templomban a reggeli mise keretében. Aki szeretné megszenteltetni gyertyáját, kérjük, hozza el a misére.
 2. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás elmarad. A mai napon lesz beteglátogatás is.

Ezen a napon emlékezünk Szent Balázs vértanú püspökre. A reggeli és az esti szentmisén balázs-áldást osztunk. Aki nem tud jelen lenni, részesülhet az áldásban a vasárnapi misén is.

 1. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit a Templomban este fél 6-ra, amit a Rózsafüzér Társulat fog vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. 5. Más liturgikus ünnep a héten: kedden Bosco Szent János áldozópapra emlékezünk.
 3. A Házasság Hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 14-én este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébánián lehet!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.