Burgmann A. László | 2023. december 09.

Hirdetések:

 1. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Szeretettel várjuk erre a felnőtteket és a diákokat is! Hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban az esti misék előtt fél 6-tól.
 2. Kedden este 7-kor a családközösség találkozója lesz a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Pénteken délután 5-kor az elsőáldozásra készülő, harmadik osztályos diákok szüleit várjuk a plébániára egy megbeszélésre.
 4. Szombaton délelőtt 9-kor a gyermekek és az ifjúság részére bűnbánati alkalom lesz a plébánián, aminek keretében a fiatalok elvégezhetik karácsonyi szentgyónásukat.
 5. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). A betegeket december 20-án, szerdán látogatjuk meg.
 6. Adventi hangverseny lesz december 23-án, szombaton délután fél 4-kor a Templomban, amin fellép a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium egykori leánykara. További részletek a faliújságon. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
 7. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit szombatonként este fél 6-tól a Templomba a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a világbékéért.
 8. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent I. Damazusz pápára, kedden a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriára, szerdán Szent Lúcia vértanú szűzre, csütörtökön Keresztes Szent János egyháztanítóra, pénteken Boldog Brenner János vértanúra emlékezünk.
 9. Az imaapostolság decemberi szándéka: Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket.
Burgmann A. László | 2023. december 02.

Hirdetések:

 1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben!

Ennek a készületnek a jegyében egyházközségi lelkinapot tartunk december 9-én, szombaton. A program délután 1-kor kezdődik a katolikus iskola ebédlőjében, és az esti 6-os misével zárul.

Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Szeretettel várjuk erre a felnőtteket és a diákokat is! Mindenkit szeretettel várunk!

Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk.
 2. Jövő pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának a főünnepe lesz. Szentmisét mutatunk be a Templomban reggel 7-kor és este 6-kor.
 3. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit szombatonként este fél 6-tól a Templomba a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a világbékéért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Damaszkuszi Szent János egyháztanítóra, szerdán Szent Miklós püspökre, csütörtökön Szent Ambrus egyháztanítóra emlékezünk.
 5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott MBH Bank Nyrt. számlaszámra. Utalás esetén a megjegyzés rovatba írjuk be, hogy „egyházi hozzájárulás”.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus király vasárnapja. Ezzel a főünneppel befejeződik a liturgikus év. Jövő vasárnap advent első vasárnapja, ami az új egyházi év kezdete. A mai napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nyilvánosan elimádkozza az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk” kezdetű felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira).
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézis lesz a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban. Délután 5-től szentségimádást tartunk. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is.
 4. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit szombatonként este fél 6-tól a Templomba a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Egyéni szándékaink mellett imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 5. A mai napon még tart a Ceglédi Karitász adventi adománygyűjtése, aminek során elsősorban tartósélelmiszer (liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édesség) és gyermekjáték felajánlásokat várunk rászoruló családok számára. Az adományokat a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön Szent András apostolt ünnepeljük. Jövő vasárnap advent 1. vasárnapja lesz.
 7. Idén is tartunk az adventi időben egyházközségi lelki napot, amire szeretettel várjuk mindazokat, akik az egyházközséghez tartozónak tartják magukat. A lelki nap december 9-én, szombaton délután 1-től este 7-ig fog tartani. A program a katolikus iskola ebédlőjében fog kezdődni, és az esti 6-os misével ér véget.
 8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott MBH Bank Nyrt. számlaszámra. Utalás esetén a megjegyzés rovatba írjuk be, hogy „egyházi hozzájárulás”.
Burgmann A. László | 2023. november 18.

Hirdetések:

 1. Ma van a szegények világnapja. A mai szentmisén az országos Karitász javára gyűjtünk. A szombat előesti misén megáldott Szent Erzsébet kenyerekből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal pedig hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit szombatonként este fél 6-tól a Templomba a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Egyéni szándékaink mellett imádkozunk a világbékéért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden a Boldogságos Szűz Mária templomban való bemutatásának emléknapja lesz. Szerdán Szent Cecília szűzre, pénteken a vietnámi Dung-Lac Szent Andrásra és vértanútársaira, szombaton Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk. Jövő vasárnap Krisztus, a világmindenség királya fűünnepét üljük.
 5. November 26-áig tart a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése, aminek során elsősorban tartós élelmiszer (liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édesség) és gyermekjáték felajánlásokat vár rászoruló családok számára. Az adományokat a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben.
 6. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a Ceglédi Katolikus Karitászba. Fiatalokat és időseket egyaránt várunk, akik szeretnének szolgálni az egyházközség rászorulói felé, hogy enyhítsék azok testi-lelki szükségleteit. Az érdeklődők keressék Dékány Magdolnát a 0620/823 0390-es telefonszámon.
 7. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés. Aki tudna segíteni a reggeli elkészítésében vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es telefonszámon.
Burgmann A. László | 2023. október 31.

Hirdetések:

 1. A héten elmarad a szerdai felnőtt katekézis az esti szentmise miatt.
 2. Kedden délután 2 órától „keresztény üzenetű tökfaragó versenyt” rendezünk a plébánián az egyházközség ifjúsága részére. 3-4 fős csapatokban lehet erre jelentkezni, minden csapat hozzon magával 1-1 tököt, valamint a tökfaragáshoz szükséges eszközöket. További részletek a faliújságon kihelyezett plakáton olvashatók.
 3. Szerda mindenszentek főünnepe, ami parancsolt ünnep. Misét mondunk az ünnep előestéjén, kedden délután 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. Az ünnep napján, szerdán szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában pedig délelőtt fél 9-kor.

A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – november 1-től 8-ig (mind a nyolc napon elnyerhető) áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; illetve aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

 1. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban. A koraesti szentségimádás kivételesen elmarad. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is.
 2. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökre emlékezünk. Szerdán Mindenszentek főünnepe lesz. Csütörtökön Halottak napja, pénteken Porres Szent Márton szerzetesre, szombaton Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. Idén elmarad Szent Imre herceg ünnepe.

Hirdetések:

 1. Ma van a Missziók vasárnapja. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért! A gyűjtést a missziók javára ajánljuk fel.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Az októberi szombatokon este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Kapisztrán Szent János áldozópapra, szerdán Szent Mór püspökre emlékezünk. Szombaton Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepét tartjuk.
 5. Október 31-én, kedden délután 2 órától „keresztény üzenetű tökfaragó versenyt” rendezünk a plébánián az egyházközség ifjúsága részére. 2-3 fős csapatokban lehet erre jelentkezni, minden csapat hozzon magával 1-1 tököt, valamint a tökfaragáshoz szükséges eszközöket.
 6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A sírszentelésekre november 1-jén, szerdán délután 2-kor kerül sor.
 7. November 1-je mindenszentek főünnepe parancsolt ünnep. Misét mondunk az ünnep előestéjén, október 31-én, kedden délután 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. Az ünnep napján, november 1-jén, szerdán szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában pedig délelőtt fél 9-kor.
Burgmann A. László | 2023. október 16.

A képre kattintva nézhető meg az album.

Hirdetések:

 1. Ma van a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúja.

A mai napon délután 4-kor lesz az óvodások Mária-köszöntője is a Templomban.

 1. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért!

Az októberi szombatokon este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.

 1. Szombaton reggel 8-tól lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek harmadik szentgyónása a Templomban.
 2. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz egyházközségünkben az idei elsőáldozás. Vegyünk részt minél nagyobb számban ezen a szentmisén! Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére, és hogy ennek az eseménynek a kegyelmi hatását tapasztalják meg az elsőáldozók családtagjai is.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Dénes vértanú püspök emléknapja lesz, szerdán Szent XXIII. János pápára, szombaton Szent I. Kallixtusz vértanú pápára emlékezünk. Idén elmarad Avilai Szent Teréz egyháztanító emléknapja.
 4. A sekrestyében még megrendelhető a jövő évi Katolikus Kalendárium, valamint a lapozható és az egylapos falinaptár is. Kérjük, igényüket mielőbb jelezzék!

7. Az imaapostolság októberi szándéka: Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és a meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is

Burgmann A. László | 2023. október 01.

Hirdetések:

 1. Ma tartjuk a terménybetakarítási hálaadást.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. A kedd reggeli mise a Templomban kivételesen elmarad, a délután 5-ös mise változatlanul meg lesz tartva a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 5. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Az októberi szombatokon este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 6. Jövő vasárnap lesz a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúja.

Ugyanezen a napon délután 4-kor kerül sor az óvodások Mária-köszöntőjére a Templomban.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Szent Őrzőangyalokra, szerdán Assisi Szent Ferencre, csütörtökön Szent Faustina Kowalska szűzre, szombaton a Rózsafüzér Királynőjére emlékezünk. Jövő vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónájának főünnepét üljük.
 2. Október 15-én, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz egyházközségünkben az idei elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére.
Burgmann A. László | 2023. szeptember 24.

A 2023. szept. 23-i férfi kirándulás képei,

megtekinthetőek a képre kattintva, vagy a GALÉRIA fül alatt!