Burgmann A. László | 2018. március 23.

Cegléd nagytemplom:

Nagycsütörtök:    18 óra – utolsó vacsora emlékmise

Nagypéntek:        17 óra – keresztút

18 óra – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:      20 óra – feltámadási szertartás

Húsvétvasárnap rendes miserend (7:30, 9:30, 18:00)

Húsvét hétfő:    9:30  és 18 óra

 

Cegléd Széchenyi úti kápolna:

Nagyszombat 18 óra – feltámadási szertartás

Vasárnap: 8:30 óra – szentmise

 

Csemő:

Nagycsütörtök: 16 óra

Nagypéntek:      15 óra  – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:  17:30 óra – feltámadási szertartás

 

Nyársapát:

Nagypéntek:   15 óra – keresztút, kereszthódolat

Burgmann A. László | 2018. március 23.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Hirdetések

 1. A mai napon Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának ünnepe van. Ezzel megkezdődött Egyházunkban a Nagyhét.
 2. Ma az esti szentmise előtt 17 órától gyónási alkalmat biztosítunk a testvérek számára, hiszen a Szent Három Napon erre már nincs lehetőség (egyéni gyónásra Nagyszerdáig lehet az atyáknál jelentkezni).
 3. A Szent Három Napon a szertartások ideje a hirdetőtáblán kifüggesztve és a mostani Tanítvány belső oldalán is megtalálható. Buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségeink szerint mindegyik napon vegyünk részt a liturgiákon!
 4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor lamentációt (énekes zsolozsmát) fogunk imádkozni a templomban.
 5. Nagypénteken 17 órakor keresztutat végzünk az esti szertartás előtt.
 6. Azon ministránsok számára, akik a nagyheti szertartásokon szolgálni szeretnének, azoknak pénteken és szombaton is reggel 9 órakor lesznek próbák a templomban. Jöjjünk minél többen!
 7. Szent sír őrzésre a sekrestyében iratkozzunk föl, ne felejtsük el!
 8. Húsvét közeledtével meglátogatnánk beteg és idős testvéreinket, akik nem tudnak templomba járni. Jelezzük őket a sekrestyében ma estig, hogy a héten meglátogathassa őket egy atya.
Burgmann A. László | 2018. március 11.

A plébánia honlapjának jelenleg nincs rendszergazdája (webmestere).

Kérjük a testvéreket, ha akad valaki, aki ezt vállalná, vagy van ismerőse, aki ért hozzá, az szóljon nekünk. (Szecsői Péter plébánosnak, vagy Burgmann A. László szerkesztőnek)

Burgmann A. László | 2018. március 09.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Hirdetések

 1. A mai nap Laetare, azaz Öröm vasárnap van.
 2. Jövő hét vasárnap a szentföldi keresztények megsegítésére lesz a gyűjtés templomainkban.
 3. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 4. Lassan aktuálissá válik a személyi jövedelemadó 1 %-ának a fölajánlása. A katolikus egyház technikai száma 0011,   a   Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány adószáma pedig 18693290-1-13
 5. Jövő szombat Tiszamenti ifjúsági találkozó lesz Jászkarajenőn, szeretettel hívjuk fiataljainkat. Érdeklődni Tamás atyánál lehetséges.
 6. Húsvét közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt a sekrestyében vagy az irodában jövő vasárnapig (név, cím, telefonszám megadásával)
Burgmann A. László | 2018. március 04.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

17.00 Bibliaóra

19.00 Fiatal házas

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 2. A plébánia honlapjának jelenleg nincs rendszergazdája. Kérjük a testvéreket, ha akad valaki, aki ezt vállalná, vagy van ismerőse, aki ért hozzá, az szóljon nekünk.
 3. Jövő hét vasárnap Laetare, azaz Öröm vasárnap lesz (félúton leszünk Húsvét felé, tudatosítsuk, merre és miért megyünk, sikerül-e Jézusért vállalni a lemondásokat, az elhatározásokat)
Burgmann A. László | 2018. március 04.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk továbbítani.
 2. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 3. Egyházközségi kirándulásra ma estig lehet még jelentkezni Sági Anikó testvérünknél (30/430 2497). Részletek a hirdetőtáblán.
 4. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket.
 5. http://laudetur.hu/nagybojtinaplo/ Segítség a nagyböjti készületben! Napi elmélkedést lehet kapni emailben.
 6. Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián 18.45től, emiatt az esti kezdő katekumen elmarad.
Burgmann A. László | 2018. február 13.

Egyházmegyei kirándulás.2018. március 3.

 

Burgmann A. László | 2018. február 13.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18h mise után Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Jövő hét szerdán kezdődik nagyböjt időszaka. Ezen a napon, vagyis Hamvazószerdán reggel 8 és este 18 órakor lesznek szentmisék itt a templomban (csak ezen miséken lesz hamvazkodás). Szigorú böjti nap, vagyis hústilalom, és a felnőttek csak háromszor ehetnek, s egyszer lakhatnak jól ezen a napon. Minden pénteken hústilalom van! Nagyböjt kezdetén mindannyian készítsünk magunknak saját böjti programot (minél hamarabb), hogy az igazi megújulás időszaka legyen ez a negyven nap!
 2. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen, hogy így is bekapcsolódjunk Urunk szenvedésébe és áldozatába!
 3. A mai vasárnap van a betegek világnapja, a Lourdes-i jelenés évfordulója. Imádságainkban emlékezzünk meg betegeinkről.

Egyházközségi kirándulás idén március 3-án (szombaton) lesz, amelynek célja Kismaros lesz. Részletek a hirdetőtáblán találhatóak

Burgmann A. László | 2018. február 02.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

Péntek             14.45 Felsős ifjúsági csoport

18.00 Gimnazista csoport

Egyetemista csoport

Hirdetések

 1. Jövő vasárnap a fél10es szentmisében lesz azon gyermekek befogadási szertartása, akik második éve készülnek az elsőáldozásra.
 2. Jövő hét szombaton lesz a keresztény bál a Szent Lőrinc Alapítvány szervezésében 19 órától a Kossuth Művelődési Központ Kamaratermében. Részletek, jelentkezés a plakáton jelzett módokon.
 3. Jövő hét vasárnap van a betegek világnapja, a Lourdes-i jelenés évfordulója. Imádságainkban különösképpen is emlékezzünk meg betegeinkről.
 4. A hétfői bibliaóra és a szerdai felnőtt katekézis a héten elmarad.
 5. Egyházközségi kirándulás idén március 3-án, szombaton lesz, amelynek célja Kismaros lesz. A délelőtt folyamán a ciszterci nővérek szervezésében lelki programra készülhetünk (gyerekeknek külön program), délután pedig egy kis túrát szerveznénk. Jelentkezni Tamás atyánál, vagy Sági Anikónál lehetséges. A busz költsége 2000Ft lenne, ebédet batyuból fogunk fogyasztani!
Burgmann A. László | 2018. január 28.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Felsős ifjúsági csoport

18.00 Gimnazista csoport

Egyetemista csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetések

 1. Jövő hét vasárnap a fél10es szentmisében lesz a gimnazistáink, felnőttjeink befogadási szertartása (keresztség, bérmálás), február 11-én pedig az elsőáldozásra készülő gyermekeinké.
 2. A héten pénteken Urunk bemutatásának ünnepe lesz, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ez a nap egyben elsőpéntek is, tehát reggel 7 és este 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon betegeinket is meglátogatjuk.
 3. Szombaton pedig Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja, a vasárnapi szentmiséken így balázsáldást osztunk majd.

4. Január 31-én, szerdán este 19.45ös kezdéssel indul plébániánkon a jegyesoktatás, vagyis a felkészülés a házasság szentségére. Próbáljuk magunk körül szétnézni, hogy kik szeretnének majd az idei évben házasságot kötni, s szóljunk nekik.

5. Egyházközségi kirándulás idén március 3-án, szombaton lesz, amelynek célja Kismaros lesz. A délelőtt folyamán a ciszterci nővérek szervezésében lelki programra készülhetünk (gyerekeknek külön program), délután pedig egy kis túrát szerveznénk. Jelentkezni Tamás atyánál, vagy Sági Anikónál lehetséges. Részletek a jövő heti Tanítványban.