Burgmann A. László | 2019. június 16.

Hirdetések

 1. A héten a tanév lezárása miatt már nincsenek közösségi alkalmaink. Azok a csoportok, akik záró alkalmat tartanak, egymás között megbeszélik annak időpontját.
 2. Ma (június 16.) van Szentháromság vasárnapja, a délelőtti fél 10-es szentmisén tartjuk a hittanos diákok év végi hálaadó miséjét, a Te Deum-ot.
 3. Hétfőn (június 17.) délután 18 órakor lesz a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepsége.
 4. Szombaton (június 22-én) délelőtt 10 órakor lesz Vácon a székesegyházban a papszentelés, melyen Dr. Beer Miklós püspök atya áldozópappá szenteli Bógár Zsolt diakónust. Imádkozzunk érte!
 5. Jövő vasárnap (június 23-án) lesz Krisztus Szent Testének és Vérének Főünnepe, az Úrnapja. Szokás szerint a templom körül tartjuk a körmenetet. Kérjük, hogy a szokásos csoportok, akik az oltárokat készítik, jöjjenek be a sekrestyébe, hogy megbeszéljük, hová helyezhetjük el az oltárokat az átalakított téren!
Burgmann A. László | 2019. június 09.

Közösségi alkalmaink a héten

Kedd:             18:00 Haladó katekumen csoport

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Ma (június 9.) van Pünkösdvasárnap, ezzel az ünneppel zárul a húsvéti időszak. Hétfőtől már az évközi időszak kezdődik. Mivel azonban a Pünkösdvasárnap utáni hétfő munkaszüneti nap, a hagyomány alapján két szentmisét mutatunk be: hétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6-kor. Hétfőn egyébként a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja van.
 2. Június 13-án csütörtökön tartjuk Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepét, 14-én pénteken pedig A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap ünnepe lesz.
 3. Jövő vasárnap (június 16.) lesz Szentháromság vasárnapja, a délelőtti fél 10-es szentmise lesz a hittanos diákok év végi hálaadó miséje, a Te Deum.
Burgmann A. László | 2019. május 31.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:    15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:    18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:      14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Ma (június 2.) Urunk mennybemenetelének főünnepe, egyben a csemői templom búcsúünnepe van.
 2. A héten első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesznek szentmisék. Betegeinket meglátogatjuk.
 3. Jövő vasárnap lesz Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe.
 4. Június 29-én szombaton kerül megrendezésre a XV. Váci Egyházmegyei Találkozó, melynek helyszíne az idén Kóka. A programokról bővebb információ található a http://talalkozo.kokaiplebania.hu oldalon, illetve templomunk hirdetőtábláján.
Burgmann A. László | 2019. május 25.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:30 Csemői felnőtt katekézis

19:00 Fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 Haladó katekumenek csoportja

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 Ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. Ma (május 22. vasárnap) van a tömegtájékoztatás világnapja.
 2. Június 2-án (jövő vasárnap) Urunk Mennybemenetelének főünnepe, egyben a csemői templom búcsúja lesz.
Burgmann A. László | 2019. május 17.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Jövő vasárnap (május 26.) lesznek az európai parlamenti választások. Ne feledkezzünk el állampolgári jogainkról!
 2. Szintén jövő vasárnap az egyház a tömegtájékoztatás világnapjára hívja fel a figyelmünket.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:30 Csemői felnőtt katekézis

19:00 Fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 Haladó katekumen csoport

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 Ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. Ma (május 12.) van Jó Pásztor Vasárnapja, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 2. Hétfőn van a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja.
 3. Csütörtökön városunkban lesz az ökumenikus lelkészkörök országos találkozója. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a találkozó sikeréért, hogy Isten terve valósuljon meg köztünk!
 4. Azoknak a diákoknak, akik már második éve készülnek az elsőáldozásra, szombaton (május 18.) 9 órai kezdettel szentgyónás lesz a templomban.
 5. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a 2020-as szeptemberi elsőáldozással kapcsolatban kiosztott papírokat mihamarabb juttassák vissza nekünk!
Burgmann A. László | 2019. május 02.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:             15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

Jövő vasárnap (Húsvét 4. vasárnapja, május 12.) Jó Pásztor Vasárnapja, egyben a papi és szerzetesi hivatások világnapja lesz

Közösségi alkalmaink a héten

Péntek:          15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:       9:30 ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. A héten a következő ünnepeink lesznek: hétfőn (ápr. 29.) Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepe, szerdán (máj. 1.) Szent József, a munkás emléknapja, pénteken (máj. 3.) Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
 2. Május 3-án első péntek, szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek. Betegeinket meglátogatjuk.
 3. Előző szombaton (ápr. 27.) szentelték pappá Balla János piarista szerzetes testvérünket. 28-án vasárnap a fél 10-kor mutatja be első miséjét templomunkban. Ezen a szentmisén újmisés áldásban részesülhet mindenki.
Burgmann A. László | 2019. április 18.

Nagycsütörtök

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

18:00 az utolsó vacsora emlékmiséje (utána virrasztás).

            Csemő: 16:00 Szentmise

Nagypéntek

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

17:00 Keresztút, 18:00 Nagypénteki szertartás

            Csemő:  15:00 Nagypénteki szertartás

Nagyszombat

            Magyarok Nagyasszonya Kápolna:

17:00 Feltámadási szertartás

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

20:30 Feltámadási szertartás körmenettel

            Csemő: 17:30 Feltámadási szertartás

Húsvétvasárnap

            Magyarok Nagyasszonya Kápolna:

8:30 Szentmise

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

7:30-kor, 9:30-kor és 18:00-kor szentmise

            Csemő:  11:00 Szentmise

            Nyársapát: 11:00 Szentmise