(Az alsó képre kattintva megnyílik a fotóalbum)

CEGLÉDI PLÉBÁNIAI CSALÁDTÁBOR

BALATONALMÁDIBAN

 1. augusztus 14-15.

A ceglédi plébánia az idén már másodjára rendezett családtábort, így reméljünk már a hagyomány útjára lép.

A tábort ismét a Balaton partján szerveztük Balatonalmádiban a Ciszterci Rekreációs Központban. A helyszín kiváló volt az eseményekhez, hiszen egyrészt az intézménynek saját kápolnája van, ami a lelki programoknak adott teret, másrészt saját sportpályái, melyeket remekül kihasználhatott minden korosztály, valamint csak mi tartózkodtunk ott, így nem zavartalanul építhettük a közösséget. A Balaton pedig mindig is kiváló szabadidős tevékenység a családok számára. A CRK pedig háromszori étkezést biztosított számunkra.

A táborban összesen 77-en vettünk részt, ami jelentős növekedés a tavalyi 42-höz képest. A családias légkört a nagyobb létszám ellenére is meg tudtuk őrizni.

A tábor célja a plébániai krisztusi közösség építése, Isten Országának megtapasztalása itt a földön. A programokat ennek a célnak elérése érdekében állítottuk össze.

A hétfői nap a megérkezéssel, a szállás elfoglalásával és az ismerkedéssel telt. Este ismerkedős játékokat, feladatokat kaptak a résztvevők.

Kedden, szerdán és csütörtökökön a programok napirendje ugyanaz volt:

A napot reggeli imával kezdtük, majd reggeli, délelőtti program, szentmise, ebéd, szabadidő, vacsora, esti program.

Kedden délelőtt Balatonalmádival ismerkedhettünk interaktív módon, este sétahajóról csodáltuk a naplementét. Szerdán délelőtt sportoltunk, este a felnőttek bórkóstolón vettek részt, a gyerekeknek a cserkészek szerveztek tábortüzet, majd közös táncházzal zártuk a napot Csütörtökön a felnőttek az egyház helyzetéről, illetve a saját magunk megújulásáról beszélgettünk, valamint imaösvényen vettek részt, a gyerekek a cserkészekkel kézműveskedtek, este pedig játékos vetélkedőn ismertük meg egymás tudását.

A péntek a lezárásról, a tapasztalatokról és a búcsúzásról szólt.

 

Burgmann A. László | 2023. szeptember 08.

Hirdetések:

 1. A héten beindul a felnőtt katekézis csoport, amire idén is szerda este fél 7-től várjuk a hitükben elmélyülni vágyókat. A kezdő katekumen csoportba várjuk azokat a 15 év felettieket, akik szeretnének megkeresztelkedni, illetve felkészülni az elsőáldozásra. Apostolkodjunk az ismerőseink között, ajánljuk nekik ezt a lehetőséget!
 2. Még a hétvégéig tart a Ceglédi Karitász gyűjtési akciója, amivel a helyi rászoruló családokat szeretnék támogatni. Jó állapotú iskolatáskával, tolltartóval, ceruzákkal, füzetekkel lehet segíteni, illetve minden olyan dologgal, ami az iskolakezdéshez szükséges. A felajánlásokat a Szent Anna oltárnál kérjük elhelyezni.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szűz Mária szent Nevére, szerdán Aranyszájú Szent János püspökre emlékezünk. Csütörtökön a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljünk. Pénteken a Fájdalmas Szűzanya, szombaton Szent Kornél pápa és Szent Ciprián vértanú emléknapja lesz.
 4. Jövő vasárnap tartjuk plébániatemplomunk búcsúját. A Templomban bemutatott miséket Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéről vesszük.

A vasárnapi fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, szombaton délután 5-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával!

 1. Ősszel  ismét szervezünk buszos férfi kirándulást. Ennek időpontja szeptember 23-a, szombat; a cél Kalocsa-Soltvadkert. Az útiköltség a jelentkezők számától és a felajánlott támogatásoktól függ. Jelentkezni Dr. Banai Zoltánnál lehet.
 2. Elváltak, egyedülálló szülők számára lelkigyakorlatot szervez a katolikus Emmanuel közösség szeptember 30-ával kezdődően. A 3 hétvégéből álló AVE kurzus Budapesten kerül megrendezésre. Bővebb információt a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton olvashattok. Ugyanide szórólapokat is kihelyeztünk, amik szabadon elvihetők. Hirdessétek ezt a lehetőséget is az ismeretségi körötökben!
Burgmann A. László | 2023. szeptember 08.

Hirdetések:

 1. Most vasárnap, a fél 10-es misén tartjuk a katolikus diákok Veni Sancte évkezdő miséje. Várjuk rá a hittanosokat, a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket!
 2. A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet „Legyen öröm az iskolakezdés” címmel, amihez a Ceglédi Katolikus Karitász is csatlakozik. Ezzel az akcióval a helyi rászoruló családokat szeretnénk támogatni. Jó állapotú iskolatáskával, tolltartóval, ceruzákkal, füzetekkel lehet segíteni a gyűjtést, és minden olyan dologgal, ami az iskolakezdéshez szükséges. A felajánlásokat a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni szeptember 15-éig. Aki pénzadománnyal szeretné segíteni a Karitász tevékenységét, azok a Karitász perselybe helyezhetik el adományukat.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: csütürtökön Szent Márk, Szent István, Szent Menyhért kassai vértanúkat, pénteken Szűz Mária születését (Kisboldogasszonyt) ünnepeljük. Szombaton Claver Szent Péter áldozópapra emlékezünk.
 4. Szeptember 17-én, vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, szeptember 16-án, szombaton délután 5-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával!
 5. Ősszel  ismét szervezünk buszos férfi kirándulást. Ennek időpontja szeptember 23-a, szombat; a cél Kalocsa-Soltvadkert. Kalocsán megnézzük a felújított székesegyházat és az érseki múzeumot, majd Soltvadkerten az év borászatának is választott Frittmann borászatnál ebéd és borkóstoló tervezett. Az útiköltség a jelentkezők számától és a felajánlott támogatásoktól függ. Jelentkezni Dr. Banai Zoltánnál lehet.
 6. Az imaapostolság szeptemberi szándéka: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket.

Burgmann A. László | 2023. június 26.

Hirdetések:

 1. A héten elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit a Templomban este fél 6-ra a Rózsafüzér Társulat vezetésével imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
 2. Jövő vasárnap tartja az Egyház a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. Ezáltal is megélhetjük a közösséget a világegyházzal.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Alexandriai Szent Cirill egyháztanítóra emlékezünk. Kedden Szent László király ünnepe lesz. Szerdán Szent Iréneusz vértanú püspök emléknapját tartjuk. Csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok főünnepét üljük. Pénteken a római egyház első szent vértanúira emlékezünk.
 4. Az imaapostolság júliusi szándéka: Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra.
 5. Július 10-én, hétfőn este 7-kor Dr. Csókay András idegsebész, főorvos tart előadást a Templomban „Megbocsátás Jézus-imával” címmel. Ennek során a sziámi ikrek szétválasztó műtétjének lelki tanulságairól fog beszélni. Az előadás ingyenes, de a helyszínen támogatni lehet az idei nigériai misszióját. A program végén lehetősség nyílik megvásárolni Dr. Csókay András könyveit.
 6. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb szeptemberben adjuk ki újra.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. június 19.

Hirdetések:

 1. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Gonzága Szent Alajos szerzetesre, csütörtökön Fisher Szent János és Morus Szent Tamás vértanúkra emlékezünk. Szombaton Keresztelő Szent János születésének főünnepe lesz.
 3. Július 10-én, hétfőn este 7-kor Dr. Csókay András idegsebész, főorvos tart előadást a Templomban „Megbocsátás Jézus-imával” címmel. Ennek során a sziámi ikrek szétválasztó műtétjének lelki tanulságairól fog beszélni. Az előadás ingyenes, de a helyszínen támogatni lehet az idei nigériai misszióját. A program végén lehetősség nyílik megvásárolni Dr. Csókay András könyveit.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, Úrnapja. A fél 10-es mise után ünnepi körmenetet tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról!

A mai napon teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz az úrnapi körmeneten.

 1. Szerdán a felnőtt katekézis elmarad!
 2. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Páduai Szent Antal egyháztanítóra, csütörtökön Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 3. Pénteken tartjuk a szentkeresztes végzős diákok ballagását. Délután 2-kor a 8.a, 3-kor a 8.b, 4-kor a 8.c osztály tanulóit búcsúztatjuk a Templomban.
 4. Szombaton délelőtt 10-kor papszentelés lesz Vácon a Ferences templomban. Imádkozzunk a két jelöltért, hogy Isten szíve szerinti papokká váljanak, életüket teljesen átadják Istennek és a felebarátnak, és hűségesek maradjanak papi ígéreteikhez mindhalálig.
 5. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
Burgmann A. László | 2023. június 05.

Hirdetések:

 1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Bonifác vértanú püspökre, kedden Szent Norbert püspökre, csütörtökön Prágai Szent Ágnes szűzre, pénteken Szír Szent Efrém egyháztanítóra emlékezünk.
 4. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a ministránsok a szolgálatra, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.
 5. Június 18-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 6. 6. Az imaapostolság júniusi szándéka: Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak.
 7. Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

  Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:

Burgmann A. László | 2023. június 01.

Hirdetések:
1. Ma van pünkösdvasárnap. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik.
Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett szentgyónás és
áldozás, ima a Szentatya szándékaira az a hívő, aki részt vesz a Veni
Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában.

2. Pünkösdhétfő nem főünnep, ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriára,
az Egyház anyjára emlékezünk; szentmisét reggel 7-kor mondunk.

3. Kedden elmaradnak a katekumen csoportok alkalmai. Szerdán este fél 7
kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.

4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be
szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak
elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6tól elimádkozzuk a
zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.

5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk
mindenkit a Templomban este fél 6-ra a Rózsafüzér Társulat vezetésével
imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi
hivatásokért, valamint a békéért.

6. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az
örök Főpap ünnepe lesz. Szombaton Lwanga Szent Károlyra és
vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának
főünnepét üljük.

7. Marton Zsolt megyéspüspök úr a Római Misekönyv új kiadásának
használatát 2023. Pünkösdvasárnapjától rendelte el a Váci Egyházmegyében.
Az új kiadás szövegváltoztatásait egy külön lapra összeszedve kihelyeztük a
Tanítvány mellé; a lapok szabadon elvihetők. Kérünk minden hívőt, hogy
különösen is figyeljünk oda, hogy a mise szövegét ne megszokásból, hanem
a módosításoknak megfelelően mondjuk.

8. Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe idén június 11ére esik. Kérjük,
hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig
gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 913 óra között, pénteken 1317 óra közöt

Burgmann A. László | 2023. május 25.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe.

A mai nap tartjuk a Csemői búcsút és majálist, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! A közös ebédre a csemői 11-es mise után kerül sor. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is.

Ma este 7-kor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar egyházzenei fesztiválját ad helyszínt Templomunk. A belépés díjtalan. A koncerten befolyó támogatást a ceglédi Karitász céljaira ajánlották fel a szervezők.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 2. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Casciai Szent Ritára, kedden Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezünk. Szerdán Szűz Mária, keresztények Segítsége, pénteken Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap lesz.
 4. Marton Zsolt megyéspüspök úr – összhangban az MKPK 2022. évi téli ülésén hozott döntéssel – a Római Misekönyv új kiadásának használatát 2023. Pünkösdvasárnapjától (beleértve Pünkösd vigíliáját) rendelte el a Váci Egyházmegyében. Az új kiadás szövegváltoztatásait egy külön lapra összeszedve kihelyeztük a Tanítvány mellé; a lapok szabadon elvihetők. Kérünk minden hívőt, hogy különösen is figyeljünk oda, hogy a mise szövegét ne megszokásból, hanem a módosításoknak megfelelően mondjuk.