Burgmann A. László | 2017. június 17.

Hirdetés

 1. Jövő hét pénteken Jézus Szent Szívének fő-ünnepe lesz. Reggel 7 és 18 órakor lesznek szentmisék a templomban.
 2. A nyári ifjúsági táborról és az apa-fia kétnapos kirándulásról papírt, információkat, a sekrestyében lehet szerezni.
 3. Jövő hét szombaton lesz az egyházmegyei találkozó Csévharaszton, amelyre jelentkezni a sekrestyében lehet (busz).
 4. Ez a Tanítvány az utolsó a szeptemberi új tanévkezdés előtt. Használjuk ki a nyarunkat valóban úgy, hogy szellemileg, testileg és lelkileg is feltöltődjünk. A lelkünk számára minden üdülés, pihenés, meghívás egy mélyebb, személyesebb Isten-kapcsolatra, hiszen több időt tudunk tudatosan kiszakítani Őrá. Nála ugyanis nincsen „szünet”, állandóan vágyakozik utánunk, hogy önmagával ajándékozhasson meg, ezért próbáljuk magunkat igényesebbé tenni: részt venni hétköznapi szentmisén, lelkigyakorlaton, Biblia vagy más lelki olvasmányok olvasása révén, szükséget szenvedők megsegítésével, családi kapcsolataink rendbehozatalával, stb.
Burgmann A. László | 2017. június 09.

Hirdetés

 1. A mai napon Szentháromság vasárnapja van, a jövő héten pedig Krisztus Szent Testének és Vérének vasárnapja, vagyis Úrnapja. A fél10-es szentmisében lesz az ünnepélyes körmenet. Kérjük azokat, akik a kinti oltárokat szokták készíteni, hogy ne feledkezzenek meg ezen szolgálatukról. Ebben a szentmisében fogunk hálát adni az elmúlt tanév minden ajándékáért (Te Deum)!
 2. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei találkozó idén Csévharaszton, június 24-én lesz. Dr. Török Csaba professzor és Vízi Elemér jezsuita atyák fognak előadást tartani, az esti szentmisét pedig a Beer Miklós megyéspüspök atya fogja bemutatni.
 3. Hétfőn este 19 órától a fiatal házasok, kedden 18 órától pedig a haladó katekumen záróalkalma lesz a plébánián.
 4. A nyári ifjúsági táborról és az apa-fia kétnapos kirándulásról papírt, információkat, a sekrestyében lehet szerezni. Néhány szabad hely lévén a héten még elfogadunk jelentkezést mind a két táborba (Tamás atyánál).
Burgmann A. László | 2017. június 06.

Közösségi alkalmaink a héten

Kedd              14.30 Évzáró ifis alkalom a felső-tagozat részére

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Hirdetés

 1. A mai napon Pünkösdvasárnapja van, jövő héten pedig Szentháromság vasárnapja lesz.
 2. Holnap, Pünkösd hétfőjén, délelőtt fél10kor lesz a szentmise itt templomban. Ettől a naptól kezdve megkezdődik az Egyházban egészen adventig bezárólag az évközi időszak.
 3. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei találkozó idén Csévharaszton, június 24-én lesz. Dr. Török Csaba professzor és Vízi Elemér jezsuita atyák fognak előadást tartani, az esti szentmisét pedig a Beer Miklós megyéspüspök atya fogja bemutatni.
Burgmann A. László | 2017. május 27.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

Kedd              14.30 7-8. osztályosok csoportja

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

Hirdetés

 1. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket.
 2. Jövő hét vasárnap lesz Pünkösd, amely a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésnapjának ünnepe.
 3. Pünkösd hétfője már az évközi időszakhoz tartozik, de mert munkaszünet, ezért délelőtt fél 10-kor lesz a szentmise (miként tavaly is).
Burgmann A. László | 2017. május 23.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              14.30 7-8. osztályosok közössége

18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

Hirdetés

 1. A második éve elsőáldozásra készülők gyóntatása május 26-án, pénteken 16.30-tól lesz a templomban. Ne automatikusan jöjjön erre mindenki, hanem csak azok, akik a hitoktatójukkal egyeztették, hogy a rendszeres templomba járás, a felkészítőkön való részvétellel alkalmassá tették magukat a bűnbocsánat szentségének vételére.
 2. Május 28-án, tehát jövő hét vasárnap lesz Urunk mennybemenetelének ünnepe, amely egyben a csemői templom búcsúja is.
Burgmann A. László | 2017. május 04.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házasok

Kedd              14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség

18.00 Haladó katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetés

 1. A mostani vasárnap kettős ünnep: egyrészt ma van a papi és a szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk, hogy felismerjék és elfogadják a meghívottak Isten személyes, hívó hangját. Másrészt a mai napon tartjuk anyák napját, Isten éltesse sokáig őket!
 2. A múlt hétvégén megtartottuk a szentmiséken a szavazást az esti szentmisék időpontjával kapcsolatban, aminek eredményeképpen ezentúl csütörtöktől vasárnapig marad a 18 órás szentmise (nem lesz átállás 19 órára). A Széchenyi úton pedig marad a keddi és a szombati 17 órás misekezdés.
 3. A héten a szerdai katekézis, s a csütörtöki kezdő katekumen elmarad.
 4. A nyári ifjúsági táborba (június 26-30), s az apa-fia táborba (július 1-2) még a héten lehet jelentkezni Tamás atyánál.
Burgmann A. László | 2017. április 29.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             14.00 Ifjúsági biciklizés (jó idő esetén)

Kedd              14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetés

 1. A mai vasárnap a fél10-es szentmisében könyörgés lesz az Istenhez, minden javak szerzőjéhez a jó termésért.
 2. Most hétvégén a szombat este és a vasárnap este szentmisére járó testvéreink között szavazást fogunk tartani arról, hogy az esti szertartások 18, vagy 19 órakor kezdődjenek (legyen-e nyári átállás).
 3. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 19 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket.
 4. Jövő héten hétfőn május elseje, amely a munka ünnepe, jövő vasárnap pedig anyák napja lesz.
 5. Jövő vasárnap egyben a papi és a szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk, hogy felismerjék és elfogadják a meghívottak Isten személyes, hívó hangját.
 6. Május különösképpen a Szűzanyának szentelt hónap. Imáinkkal többször is forduljunk égi édesanyánkhoz a loretói litánia, a rózsafüzér szavaival.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házasok

Kedd              14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség

18.00 Haladó katekumen

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetjük – Most hétvégén a szombat este és a vasárnap este szentmisére járó testvéreink között szavazást fogunk tartani arról, hogy az esti szertartások 18, vagy 19 órakor kezdődjenek (legyen-e nyári átállás).

Burgmann A. László | 2017. április 16.

Közösségi alkalmaink a héten

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Jövő hét vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja lesz.
 2. A nyári táborok időpontjai:
  1. Ifitábor június 26-30-ig a Dunakanyarban.
  2. Apa-fia tábor július 1-2 szintén a Dunakanyarban. Elsősorban a Szent László fiúkör tagjainak, továbbá azoknak, akik szeptembertől csatlakoznának a csoporthoz.

Jelentkezési lehetőség május 1-ig.

 1. Jövő hét szombaton egyházmegyei ministráns-találkozó lesz Vácon, amelyre előreláthatólag vonattal mennénk. Jelentkezni a mai napon Tamás atyánál lehet.
 2. Húsvéthétfőn fél10 és 18 órakor lesznek szentmisék itt a templomban.
 3. A feltámadt Jézus örömét és békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Burgmann A. László | 2017. április 09.

Cegléd nagytemplom:

Nagycsütörtök:   18 óra – utolsó vacsora emlékmise

Nagypéntek:         17 óra – keresztút

18 óra – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:       20 óra – feltámadási szertartás

Húsvétvasárnap rendes miserend (7:30, 9:30, 18:00)

Húsvét hétfő:    9:30  és 18 óra

 Cegléd Széchenyi úti kápolna:

Nagyszombat 18 óra – feltámadási szertartás

Vasárnap: 8:30 óra – szentmise

Csemő:

Nagycsütörtök: 16 óra

Nagypéntek:      15 óra  – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:  17:30 óra – feltámadási szertartás

Nyársapát:

Nagypéntek:  15 óra – keresztút, kereszthódolat

Nagyszombat 17:30 – feltámadási szertartás