Hirdetések:

 1. Ma van Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap), ami a nagyhét kezdete.
 2. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink (bibliaóra, felnőtt katekézis, ifjúsági csoportok). Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
 3. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség.
 4. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon az krizmaszentelési mise Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. Az áldozás két szín alatt fog történni. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
 5. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Este 6-kor kerül sor az Úr szenvedésének ünneplésére a Templomban.

Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással.

 1. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Délután 5-kor kezdődik a húsvéti vigília a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este fél 9-kor pedig a Templomban.
 2. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. április 08.

Cegléd – Plébániatemplom

Virágvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagyhétfő-nagyszerda: 7:00

Nagycsütörtök: 18:00

Nagypéntek: 18:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 20:30

Húsvétvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagypénteken és nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk.

 

Cegléd – Magyarok Nagyasszonya Kápolna

Virágvasárnap: 8:30

Nagykedd: 17:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 17:00

Húsvétvasárnap: 8:30

 

Csemő

Virágvasárnap: 11:00

Nagycsütörtök: 16:00

Nagypéntek: 16:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 18:00

Húsvétvasárnap: 11:00

 

Nyársapát

Virágvasárnap: 11:00

Húsvétvasárnap: 11:00

Burgmann A. László | 2022. április 03.

Hirdetések:

 1. Ma a Szentföld javára ajánljuk fel a gyűjtést.
 2. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 3. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz ugyancsak a plébánián.
 4. Csütörtökön és pénteken végezzük az elsőpéntekes betegek meglátogatását, ami egyben a húsvéti beteglátogatás lesz. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében.
 5. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 6. Szombaton délután 3-tól bűnbánati liturgiát tartunk a plébánián a tavaly ősszel elsőáldozottak számára. Ennek keretében lehetőség lesz elvégezni a húsvéti szentgyónást.
 7. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 8. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap) lesz, ami a nagyhét kezdete. A fél 10-es misén lesz barkaszentelés, amire lehetőleg hozzunk magunkkal barkát.
 9. A Tanítvány belső lapján egy iránymutatást találunk a szentgyónással kapcsolatban. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez.
 10. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. március 27.

Hirdetések:

 1. Ma Laetare-vasárnap, az öröm vasárnapja van.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6 körül mutatunk be szentmisét a Templomban. Este fél 6-tól keresztutat járunk, azután kezdődik az esti mise. A keresztút miatt az elsőpénteki szentségimádás kivételesen elmarad. A betegeket nem most pénteken, hanem egy héttel később látogatjuk meg.
 4. Jövő szombaton egyházközségi lelkinapot tartunk, ami a nagyböjti lelki készületünket hivatott segíteni. Délelőtt 10-re várjuk a résztvevőket az katolikus iskola ebédlőjébe. Elmélkedések után fél 1 körül tervezzük a közös ebédünket, majd folytatjuk a programot előadással és csoportbeszélgetéssel. Délután fél 5 körül átmegyünk a Templomba, ahol szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Este fél 6-tól megtartjuk az elsőszombati rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd az esti 6-os misével zárjuk a lelkinapot. Akik tudnak, hozzanak süteményt az ebédhez. Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Mindenkit szeretettel hívunk, használjuk ki ezt a lehetőséget, hiszen az elmúlt 2 évben nem tudtuk megtartani a lelkinapot a járványügyi helyzet miatt.
 5. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt, fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 6. Jövő vasárnap a Szentföld javára tartunk gyűjtést.
 7. Ahogy azt többször is hirdettük, van lehetőség a háborús menekültek megsegítésére a Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is. Ennek módjáról és részleteiről bővebben a faliújságra kihelyezett plakáton lehet olvasni.
Burgmann A. László | 2022. március 25.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 3. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszonyt) ünnepeljük. Jövő vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja, laetare (öröm)-vasárnap lesz.
 5. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt, fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.

6. A Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is van lehetőség a háborús menekültek megsegítésére az alábbi módokon. Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik készek egy egész napos szolgálatot vállalni a Katolikus Karitász kötelékében a határmenti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, konkrétan: tartós élelmiszert, innivalót, takarót, kabátot, pelenkát, tisztító és tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. További felvilágosításért keressék Dékány Mária Magdolnát személyesen vagy a 0620/823-0390-as telefonszámon. Akik pénzadománnyal szeretnék segíteni a menekülteket, megtehetik azt a Váci Egyházmegyei Karitászon keresztül, a 11784009-22227148-as számlaszámra utalva. Akik a készpénzes támogatást választanák, leadhatják adományukat a plébániai hivatalon vagy bedobhatja azt a templomi Karitász perselybe. Végül pedig, akik átmenetileg be tudnának fogadni menekülteket – szállást és étkezést biztosítva számukra – jelezzék azt a plébánián vagy a sekrestyében. Minden segítséget köszönünk!

A teljes szöveghez ide kell kattintani: Pályázatunk eredménye

Burgmann A. László | 2022. március 14.

Hirdetések:

 1. Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Imádkozzunk érte e napon!
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 3. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.

Ugyanezen a napon kerül sor az esti hatos márciusi alkalmára. Este 6-tól keresztutat járunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!

 1. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön Szent Patrik püspökre emlékezünk, szombaton Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz.
 2. A Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is van lehetőség a háborús menekültek megsegítésére az alábbi módokon. Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik készek egy egész napos szolgálatot vállalni a Katolikus Karitász kötelékében a határ menti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, konkrétan: tartós élelmiszert, innivalót, takarót, kabátot, pelenkát, tisztító és tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. Ezekkel kapcsolatban további felvilágosításért keressék Dékány Mária Magdolnát személyesen vagy a 0620/823-0390-as telefonszámon. Akik pénzadománnyal szeretnék segíteni a menekülteket, megtehetik azt a Váci Egyházmegyei Karitászon keresztül, a 11784009-22227148-as számlaszámra utalva. Akik a készpénzes támogatást választanák, leadhatják adományukat a plébániai hivatalon vagy bedobhatja azt a templomi Karitász perselybe. Végül pedig, akik átmenetileg be tudnának fogadni menekülteket – szállást és étkezést biztosítva számukra – jelezzék azt a plébánián vagy a sekrestyében. Minden segítséget hálásan köszönünk!
 3. Az egyházközség családi tábort szervez, amelynek részleteiről a Tanítvány belső lapján található bővebb információ.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem.
Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.
Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe.

A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.
Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat.

Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.
A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérjük azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!
Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. A szentmisébe online módon való bekapcsolódás nem helyettesíti a személyes részvételt, ez inkább azoknak ajánlott, akik betegség miatt nem tudnak templomba menni.
Vác, 2022. március 4.
✠ Marton Zsolt s. k.
váci püspök

Burgmann A. László | 2022. március 06.

Hirdetések:

 1. Ma a fél 10-es mise keretében kerül sor az elsőáldozásra készülők befogadására. Imádkozzunk a jövendő elsőáldozókért.

Szintén a mai napon az esti 6-os misén emlékezünk meg a Ceglédi Mária Rádió megalapításának évfordulójáról.

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, utána háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 3. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban. Kérjük azokat a csoportokat, akik vállalnák a keresztút vezetését, hogy jelezzék azt a sekrestyében.
 4. Lehetőség van a Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül a háborús menekültek megsegítésére az alábbi módokon. Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik készek egy egész napos szolgálatot vállalni a Katolikus Karitász kötelékében a határmenti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, konkrétan: tartós élelmiszert, innivalót, takarót, kabátot, pelenkát, tisztító és tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. Mindezzel kapcsolatban további felvilágosításért keressék Dékány Mária Magdolnát személyesen vagy a 0620/823-0390-as telefonszámon. Aki pénzadománnyal szeretné segíteni a menekülteket, megteheti azt a Váci Egyházmegyei Karitászon keresztül, a 11784009-22227148-as számlaszámra utalva. Minden felajánlást hálásan köszönünk!
 5. Az imaapostolság márciusi imaszándékai: Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények imádsággal és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét mozdítsuk elő.
 6. Az egyházközség családi tábort szervez, amelyre sok szeretettel várunk kis és nagy, fiatal és idős családokat. Töltsünk együtt pár napot a nyáron örömökben, élményekben, közösségben, hitben és szeretetben osztozva. A tábor időpontja: 2022. július 30-tól augusztus 3-ig. Helyszín: Pálköve (Balaton partja).
Burgmann A. László | 2022. március 03.

Ima a békért, Ukrajnáért Cegléden.

Közös imára gyűltek össze a ceglédiek ma este a Szentháromság szobornál, a katolikus templom előtt a békéért, a háború befejezéséért, Földi László országgyűlési képviselő hívására. (Szöveg, kép: KÖD jelenti)

Facebookon a videó: https://fb.watch/bwQlqiDlJT/