Burgmann A. László | 2020. június 21.

Hirdetések

 1. Az elmúlt napokban a Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött. Ennek következtében Püspök atya úgy rendelkezett, hogy a szentmiséken a maszk használata és a védőtávolság megtartása már nem kötelező, viszont továbbra is csak kézbe lehet áldozni, valamint a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Kedden este 7-kor Igekör, szerdán 19:45-kor jegyeskurzus.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Keresztelő Szent János születését, szombaton Szent László királyt ünnepeljük.
 5. Ezúton jelezzük, hogy jövő vasárnap jelenik meg a Tanítvány utolsó nyári száma. A jövő vasárnapi számot követően legközelebb szeptemberben adunk ki plébániai értesítőt.
Burgmann A. László | 2020. június 14.

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

 1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.
 2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd.
 3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2020. június 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Hirdetések

 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, e-mailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Június 15-én, hétfőn Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk. Június 19-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe, 20-án, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 4. Június 17-én, szerdán 19:45-kor jegyeskurzus.
 5. Június 20-án, szombaton tartja a Szent Kereszt Katolikus Iskola a nyolcadik osztályos tanulóinak ballagását. Ugyanezen a napon délelőtt 10 órakor papszentelés lesz a Váci Székesegyházban.
 6. Jövő vasárnap a fél 10-es misén lesz hittanosaink Te Deuma.
Burgmann A. László | 2020. június 08.

Hirdetések

 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Június 8-án, hétfőn Boldog Sándor István vértanúra, 11-én, csütörtökön Szent Barnabás apostolra emlékezünk.
 4. Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, azaz Úrnapja lesz. Tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre, a hagyományos körmenet elmarad.
Burgmann A. László | 2020. június 01.

Hirdetések

 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Június 5-e első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a templomban. Ezen a napon az atyák meglátogatják a betegeket.
 4. Június 1-je, hétfő a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának az emléknapja, egyben pünkösdhétfő. A szentmise fél 10-kor lesz a templomban.
 5. Június 4-e, csütörtök a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja.
Burgmann A. László | 2020. május 25.

Hirdetések

 1. Hétköznapokon reggel 7-kor lesz szentmise a plébániatemplomban. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában újra lesz szentmise keddenként délután 5-kor.
 2. A vasárnapi szentmisék meg lesznek tartva a megszokott miserend szerint (szombat előesti és vasárnapi misék a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában és a plébániatemplomban, vasárnapi misék Csemőben és Nyársapáton). A miséken a járványügyi előírásokat tartsuk be (távolságtartás, maszk viselése, stb.). Kérjük azokat, akik a fél 10-es misére szoktak járni, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 3. A húsvéti szentgyónás elvégzésére lesz lehetőség a hét folyamán a plébánián, előzetes bejelentkezést követően (szentmiséken egyelőre nem lesz gyóntatás).
 4. Május 26-án, kedden Néri Szent Fülöp emléknapja lesz.
 5. Jövő vasárnap Pünkösd főünnepét tartja az Egyház.
Burgmann A. László | 2020. május 18.

Püspöki rendelkezés

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség folytassuk a szentmisék online közvetítését is.

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.

Marton Zsolt

Váci megyéspüspök

******************

Ceglédi hirdetések:

 1. Hétköznapokon reggel 7-kor lesz szentmise a plébániatemplomban. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában ezen a héten kedden még nem lesz szentmise.
 2. Vasárnapi szentmise meg lesz tartva, visszaáll a normális miserend (szombati előesti és vasárnapi mise a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában és a plébániatemplomban, vasárnapi mise Csemőben és Nyársapáton).
 3. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör, pénteken este 6-kor gimnazista-egyetemista csoport.
 4. Szentgyónás végzésére lesz lehetőség a héten a plébánián előzetes bejelentkezést követően (szentmiséken egyelőre nem lesz gyóntatás).

Hirdetések

 1. „A Váci Egyházmegye Pest megyei területein semmilyen nyilvános szentmise megtartását nem engedélyezem, de a helyben, élőben közvetített, vagy máshonnan, élőben közvetített szentmisébe való bekapcsolódás után, vagy ha ez sem lehetséges, az aznapi szentmise szövegeinek (pl.: az Adoremusból) elimádkozását követően a plébános által meghatározott időpontban (vagy időtartamban), kizárólag a 65 év alatti hívek áldozhatnak. Az áldoztatásnál is lehetőleg kerüljük a tömeges jelenlétet, tartsuk meg a 2 méter távolságot, és a higiénés előírásokat.” (Módosított püspöki rendelkezés járvány helyzetben c. rendelkezésből vett idézet)
 2. Május 10-én, vasárnap 10:30-10:45 között lesz áldoztatás a 65 év alatti híveknek  a plébániatemplomban.
 3. Hétköznap reggelenként 7 órakor a 65 év alattiak számára szentmise lesz a plébániatemplomban.
 4. Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntatószékben, hanem a plébánián, a 2 m távolság megtartásával, egy előre, telefonon (+36 53 311 144) egyeztetett időpontban.
 5. Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.
 6. Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.” (Módosított püspöki rendelkezés járvány helyzetben c. rendelkezésből vett idézet)
 7. Május a Szűzanya hónapja. Otthon, családonként végezzük a lorettói litániát!
 8. Ma van az édesanyák napja. Adjunk hálát égi és földi édesanyánkért, és imádkozzunk értük!
Burgmann A. László | 2020. május 02.

Vasárnaponként 9.30 órától a Mária Rádió Cegléd – FM 88,3 -on élőben lehet követni, hallgatni a szertartásokat.

 

 

Mária Rádió Cegléd – FM 88,3 Facebook oldalán láthatóak a nagyheti szertartások:

Nagycsütörtökön és Nagypénteken 18.00 órától élőben közvetítjük a szertartásokat.

Nagyszombaton 20.30-tól  élőben közvetítjük a feltámadási szertartást.

Húsvét vasárnapján 9.30 órától élőben közvetítjük a szentmisét.

***************

A Mária Rádió Cegléd – FM 88,3 -on élőben lehet követni, hallgatni a szertartásokat.