Burgmann A. László | 2022. december 21.

Hirdetések:

 1. Az advent utolsó hetében is lesz hétköznaponként roráte mise reggel fél 7-kor a Templomban, és utána szeretetvendégség a közösségi házban.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Akik még nem végezték el a karácsonyi szentgyónásukat, mielőbb pótolják azt. Gyónási lehetőséget biztosítunk hétfőtől péntekig a roráte misék után, illetve lehet egyéni egyeztetés útján is időpontot kérni. A karácsonyi időben nem lesz gyóntatás a szentmisék idején!
 4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de az ünnepek közeledtével szeretnék magukhoz venni a szentségeket, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával), és jövő csütörtökön meglátogatják őket az atyák.
 5. Szombaton, december 24-én délután fél 4-kor lesz a pásztorjáték a Templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 6. Jövő vasárnap, december 25-e karácsony, Urunk születésének napja, parancsolt ünnep.
 7. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 23-26. között zárva, 27-30. között nyitva tart az iroda. Január 2-ától megszokott nyitvatartási rendben működik a hivatal.
 8. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
 9. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. Ezt be lehet fizetni személyesen a plébánián vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott számlaszámra.
Burgmann A. László | 2022. december 11.

Hirdetések:

 1.  Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 2. Az adventi időben hétköznaponként reggel fél 7-kor roráte mise lesz a Templomban, utána szeretetvendégség a közösségi házban.
 3. Az adventi készület jegyében hétvégenként gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban az esti misék előtt fél 6-tól. Használjuk ki ezeket az alkalmakat, hogy elvégezzük a karácsonyi szentgyónást!
 4. Jövő szombaton délelőtt a gyermekek és fiatalok gyóntatása lesz a plébánián. Küldjük a gyermekeket, hogy mindegyikük végezze el a karácsonyi szentgyónását.

Ugyancsak szombaton délután fél 4-kor a szokásos karácsonyi kórushangversenyre kerül sor a Templomban. Mindenkit szeretettel várunk!

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriára, kedden Szent Lúcia vértanú szűzre, szerdán Keresztes Szent János egyháztanítóra, csütörtökön Boldog Brenner János vértanúra emlékezünk.
 2. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai!
 3. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott számlaszámra.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2022. december 04.

Hirdetések:

 1. A héten elmarad a hétfői Biblia óra és a nyugdíjas klub, a keddi katekumen csoportok összejövetele, valamint a szerdai felnőtt katekézis.
 2. Az adventi időben hétköznaponként reggel fél 7-kor roráte mise lesz a Templomban, utána szeretetvendégség a közösségi házban.
 3. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban az esti misék előtt fél 6-tól.
 4. Az adventi készület jegyében egyházközségi lelkinapot tartunk jövő szombaton, amire mindenkit szeretettel várunk. Délelőtt 10-re várjuk a résztvevőket a katolikus iskola ebédlőjébe. Elmélkedések után fél 1 körül tervezzük a közös ebédünket, majd folytatjuk a programot előadással és csoportbeszélgetéssel. Délután fél 5 körül átmegyünk a Templomba, ahol szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd az esti 6-os misével zárjuk a lelkinapot. Akik tudnak, hozzanak süteményt az ebédhez. Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Miklós püspökre, szerdán Szent Ambrus egyháztanítóra emlékezünk. Csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának a főünnepe lesz. Szombaton Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja lesz.
 6. Készült egy kiadvány „Ég és föld között” címmel, ami gondolatokat tartalmaz a szentmiséről. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet az adventi időben is a roráte és minden szentmise tudatosabb megélésében!
 7. Az imaapostolság decemberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2022. november 28.

Hirdetések:

 1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben! Ennek a készületnek a jegyében egyházközségi lelkinapot tartunk december 10-én, szombaton. A program 10-kor kezdődik a katolikus iskola ebédlőjébe, és az esti 6-os misével zárul. Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Használjuk ki ezt a lehetőséget!
 2. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Mindenkit szeretettel várunk!
 3. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.
 4. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel fél 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. Este 5-től 6-ig szentségimádást tartunk. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
 5. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent András apostolt ünnepeljük. Szombaton Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja lesz.
 7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott számlaszámra.
 8. Készült egy kiadvány „Ég és föld között” címmel, ami gondolatokat tartalmaz a szentmiséről. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet az adventi időben is a roráte és minden szentmise tudatosabb megélésében!

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus király vasárnapja, amivel befejeződik a liturgikus év. Adjunk hálát Istennek az elmúlt egyházi évért! Jövő vasárnap advent első vasárnapja, ami az új egyházi év kezdete.

A mai ünnepnapon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nyilvánosan elimádkozza az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk…” kezdetű felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira).

A szentmisén az országos Karitász javára gyűjtünk.

 1. A szombati előesti misén megáldottuk a Szent Erzsébet kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal pedig hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Pénteken kerül sor az esti hatos novemberi alkalmára. Este 6-tól szentségimádást tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Boldogságos Szűz Mária templomban való bemutatását ünnepeljük. Kedden Szent Cecília szűzre, csütörtökön a vietnámi Dung-Lac Szent Andrásra és vértanútársaira, pénteken Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.
 5. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Mindenkit szeretettel várunk!
 6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott MKB számlaszámra.
Burgmann A. László | 2022. november 17.

Hirdetések:

 1. Ma van a szegények világnapja. Imádkozzunk a szegényekért, hogy állandóan tapasztalják Isten gondviselő szeretetét, és azért, hogy a jómódúak nagylelkűen osszák meg anyagi javaikat a szükséget szenvedőkkel!
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. A szombati előesti misén áldjuk meg a Szent Erzsébet kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 4. Jövő vasárnap a Karitász javára tartunk gyűjtést.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Skóciai Szent Margitra, csütörtökön Nagy Szent Gertrúd szűzre emlékezünk. Szombaton Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, vasárnap Krisztus, a világmindenség királya fűünnepe lesz.
 6. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri. Az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
 7. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk!
 8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. november 07.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán a Lateráni bazilika felszentelésének az ünnepe lesz. Csütörtökön Nagy Szent Leó pápára, pénteken Tours-i Szent Márton püspökre, szombaton Szent Jozafát vértanú püspökre emlékezünk.
 3. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet – a szokásos feltételek mellett – az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
 4. Az imaapostolság novemberi imaszándéka: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 5. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri. Az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
 6. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2022. november 01.

Hirdetések:

 1. Aki új síremlék megáldását kéri, jelezze azt a szentmise után a sekrestyében. A sírszentelések holnap délután 3-kor lesznek.
 2. Kedden mindenszentek főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Szentmisét mutatunk be a Templomban az ünnep előestéjén, hétfőn este 6-kor, illetve kedden reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában kedden reggel fél 9-kor lesz mise, a délután 5-ös mise elmarad.
 3. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk, aminek az elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól pedig elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is.
 5. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökre emlékezünk. Kedden Mindenszentek főünnepe lesz. Szerdán Halottak napja, pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. Szombaton Szent Imre herceg ünnepét üljük.
 8. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri: az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
Burgmann A. László | 2022. október 26.

Hirdetések:

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz a plébánián.
 2. Pénteken kerül sor az esti hatos októberi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 3. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Mór püspökre emlékezünk. Pénteken Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepét tartjuk.
 5. Akik új síremlék megáldását kérik, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A sírszentelések október 31-én, hétfőn délután 3-kor lesznek.
 6. November 1-je mindenszentek főünnepe parancsolt ünnep. A Templomban misét mondunk az ünnep előestéjén, október 31-én, hétfőn este 6-kor, illetve kedden reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában reggel fél 9-kor lesz a szentmise, a kedd délután 5 órai mise pedig elmarad.
 7. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri: az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
Burgmann A. László | 2022. október 16.

A Galériában, vagy ezen a linken megnézhető:

https://photos.app.goo.gl/qARoNNPd1nywzitY8