Burgmann A. László | 2018. december 19.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Péntek             Ifis Karácsony közösségi házban

Hirdetések

 1. Adventi időszakban minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit egy kis szeretetvendégségre, agapéra.
 2. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt a sekrestyében vagy az irodában név és telefonszám megadásával.
 3. Ne halasszuk az utolsó pillanatra a karácsonyi szentgyónásunkat, mert Karácsony ünnepén már nem lesz gyóntatás. Ezért jövő vasárnap az esti szentmise előtt 17 órától gyónási lehetőséget biztosítunk itt a templomban.
 4. December 22-én, szombaton 16 órától a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium énekkara ad ünnepi hangversenyt nálunk a templomban.

 

Burgmann A. László | 2018. december 09.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lánykör

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport

Egyetemista csoport

Hirdetések

 1. Adventi időszakban minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit egy kis szeretetvendégségre, agapéra.
 2. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt a sekrestyében vagy az irodában.
 3. A mai vasárnap lesz a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezésében a városi adventi gyertyagyújtás a Szabadság téren 16.30tól. Várunk szeretettel mindenkit!
 4. hét: “Készítsétek elő az Úr útját!” – Saját lelkem számára: gyónás – mások számára: a szeretetet (Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök egy telefonhívást, meglátogatom…
Burgmann A. László | 2018. november 24.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lánykör

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport

Egyetemista csoport

Hirdetések

 1. A mai napon Krisztus Király vasárnapja van, a mostani perselyadományokat az országos Karitász számára fogjuk továbbítani.
 2. Jövő hét vasárnappal megkezdődik az adventi idő, vagyis az új egyházi évünk. Készítsünk előre tervet, hogyan szeretnénk befogadni a Karácsonykor közénk születő Krisztust!
 3. Adventi időszakban, vagyis december 3-ától minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit egy kis szeretetvendégségre, agapéra.
 4. Jövő hét vasárnap, november 27-én jön Beer Miklós megyéspüspökünk kiszolgáltatni a bérmálás szentségét a fél10-es szentmisében. Imádkozzunk a készülőkért, hogy a Szentlelket befogadva hiteles, krisztusi tanúságtevőkké váljanak.
Burgmann A. László | 2018. november 16.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő              15.00 Szent László fiúkör

17.00 Bibliaóra

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lánykör

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport

Egyetemista csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetések

 1. A mai vasárnap a szegények világnapja, amelyet Ferenc pápa vezetett be a tavalyi évben. Ezen a napon a perselyadományokat a Karitásznak fogjuk továbbítani.
 2. Hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián november 21-én, szerda este 19 órától Emiatt a felnőtt katekézis a héten elmarad.
 3. Jövő héten lesz az évközi utolsó vasárnap, Krisztus Király főünnepe. Ennek előestéjén, szombaton este 17 órától szentségimádás lesz a templomban, ami révén csatlakozunk Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus felhívásához (felajánlva a leendő bérmálkozóinkért).
 4. Hétfőn Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe lesz.
Burgmann A. László | 2018. november 11.

Közösségi alkalmaink a héten:
Hétfő 15.00 Szent László fiúkör
19.00 Fiatal házas
Kedd 18.00 Haladó katekumen
Szerda 18.30 Felnőtt katekézis
Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen
Péntek 14.45 Szent Teréz lánykör
18.00 Gimnazista ifjúsági csoport
Egyetemista csoport Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás
Hirdetések
1. Jövő vasárnap szegények világnapja, amelyet Ferenc pápa vezetett be a tavalyi évben. Ezen a napon a perselyadományokat a Karitásznak fogjuk továbbítani.
2. Szent Erzsébet a szolgáló szeretet, a caritas védőszentje. Ünnepe alkalmából november 17-én, szombaton az esti szentmise előtt lesz a kenyerek megáldása, amiből mindenki vihet haza. A perselybe kihelyezett adományokkal a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához járulhat hozzá.
3. Előre hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián november 21-én, szerdán este 19 órától lesz.

Burgmann A. László | 2018. október 31.

Hirdetések

 1. Ezen a héten csütörtökön, november elsején, Mindenszentek parancsolt ünnepe! November 2-án, pénteken pedig halottak napja lesz.

A szentmisék rendje Mindenszentek ünnepén a Templomban:

szerdán előeste 18 órakor (felnőtt katekézis elmarad)

csütörtökön 9.30 és 18.00

A szentmisék rendje Halottak napján:

Templom 7.00 és 18.00

 1. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. November elsején, Mindenszentek ünnepén, csütörtök délután 14 órakor a temetőkben igeliturgia keretében fogjuk ezeket megáldani.
 2. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában.
 3. A héten elsőpéntek is lesz, meglátogatjuk betegeinket!
Burgmann A. László | 2018. október 19.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör – sütögetés J

19.00 Fiatal házas

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetések

 1. A mai vasárnap missziós vasárnap. A perselyadományokat a missziók javára fogjuk továbbítani.
 2. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. November elsején, Mindenszentek ünnepén, csütörtök délután 14 órakor a temetőkben igeliturgia keretében fogjuk ezeket megáldani. Ez a nap parancsolt ünnep lesz, délelőtt fél10 és este 6kor lesz szentmise.
 1. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában.
 2. Október 26-án, most pénteken lesz a Szent Kereszt Katolikus Iskola fennállásának 25 éves évfordulója. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik majd, amelyet Beer Miklós püspök atya fog celebrálni.
Burgmann A. László | 2018. október 13.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

17.00 Bibliaóra

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy tizedet minden nap elmondani akár egyénileg, akár közösségileg/családilag.
 2. Jövő hét vasárnap, a fél 10-es szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása. Ne feledkezzünk el arról, hogy:

Előtte való nap, szombaton, fél9-től várjuk őket harmadik szentgyónásuk elvégzésére.

Kérjük a gyerekeket és a szülőket, hogy a vasárnapi szentmise előtt legalább negyed órával érkezzenek meg a tiszta ruhával a plébániára.

 1. Jövő hét vasárnap egyben missziós vasárnap. A perselyadományokat a missziók javára fogjuk továbbítani.
 2. Október 18-án, most csütörtökön 17 órától a plébánián a második éve elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó (nem azoknak!, akiknek a gyermeke most lesz elsőáldozó)
 3. Hétfőn Avilai Szent Teréz, csütörtökön Szent Lukács, szombaton Antióchiai Szent Ignác ünnepe lesz.
 4. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. November elsején, csütörtök délután 14 órakor a temetőkben igeliturgia keretében fogjuk ezeket megáldani.
Burgmann A. László | 2018. október 07.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Ma délután 16 órától katolikus óvodásaink köszöntik Szűz Máriát énekkel, imával és virággal. Szeretettel hívunk mindenkit.
 2. A héten hétfőn lesz Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe.
 3. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy tizedet minden nap elmondani akár egyénileg, akár közösségileg/családilag.

Október 18-án, csütörtökön 17 órától a plébánián a második éve elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó (nem azoknak!, akiknek a gyermeke most októberben lesz elsőáldozó)

Burgmann A. László | 2018. szeptember 28.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

17.00 Bibliaóra

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A héten elsőpéntek lesz, reggel 7 és este 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket!
 1. Jövő vasárnap az Egyházban a Szentírás vasárnapja, amikor Isten nekünk írt szerelmes levele kerül előtérbe. Újítsuk meg vele a kapcsolatunkat, engedjük, hogy formálja életünket Isten szava!
 1. A héten hétfőn Lisieux-i Kis Szent Teréz, kedden Szent Őrzőangyalok, csütörtökön pedig Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz.
 2. Jövő vasárnap a fél9-es Szécsényi úti kápolna búcsúja lesz, Magyarok Nagyasszonya ünnepe.
 3. A katolikus óvodásaink Mária köszöntője jövő vasárnap 16 órakor lesz itt a templomban.