Burgmann A. László | 2021. február 14.

 Hirdetések

 1. Szerdánként este 6-tól jegyeskurzus indul a plébánián, amire azok jelentkezését várjuk, akik idén szeretnének szentségi házasságot kötni.
 2. Szerda, február 17-e hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete. Reggel 7-kor, 8-kor (iskolamise) és este 6-kor lesz szentmise a templomban. Csak ezen a napon végezzük a hamvazás szertartását, tehát a vasárnapi miséken nem lehet hamvazkodni.

Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással. A hústilalom nemcsak a szigorú böjti napokon, hanem nagyböjt minden péntekén érvényben van.

 1. Rendszeres, csendes szentségimádást indítottunk szerdánként a templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben.
 2. Pénteken, február 19-én este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán.
 3. Gyónási lehetőséget biztosítunk nagyböjtben minden szombaton a mise előtt este fél 6-tól a Templomban.
Burgmann A. László | 2021. február 05.

Hirdetések

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Jozefina Bakhita szűzre, szerdán Szent Skolasztika szűzre, csütörtökön pedig a Lourdes-i Szent Szűz Máriára emlékezünk.
 2. Csütörtökön, február 11-én lesz a betegek világnapja. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a napon nem szolgáltatjuk ki ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre egy későbbi alkalommal kerül majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk.
 3. Rendszeres, csendes szentségimádás indult szerdánként a Templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben.
 4. Február 7–14. között kerül megrendezésre a Házasság Hete. Ez jó alkalom arra, hogy mindenki, aki házasságban él a Szentlélek fényénél megvizsgálja, hogy a házasságában központi helyen van-e az a vágy, hogy a házastársát boldoggá tegye, hiszen erre köttetett a szövetség. A kísértés mindig arra hív, hogy önmagunkat tegyük boldoggá, és ne higgyük el, hogy akkor leszünk boldogok, ha a másikat boldogítjuk. Próbáljunk meg a hét folyamán a médián keresztül bekapcsolódni a programokba!
 5. Idén február 17-ére esik hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete.
Burgmann A. László | 2021. január 31.

Hirdetések

 1. Szerdán, február 3-án kezdődik a jegyeskurzus, amire azokat várjuk, akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Amennyiben akkor még érvényben van a kijárási tilalom, az alkalom este 6-kor kezdődik a plébánián, amennyiben a kijárási tilalmat feloldják addigra, a kezdés este háromnegyed 8-ra tolódik.
 2. A járványhelyzetre való tekintettel, Püspök atya ajánlását követve a idén a balázsáldást egyszerre adjuk az összes jelenlévő hívőre anélkül, hogy az áldásra várók egyenként kijönnének.
 3. Péntek, február 5-e elsőpéntek. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be a Templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.
 4. Szombat, február 6-a elsőszombat. Fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével. Ugyanabban az idősávban gyónási lehetőséget is biztosítunk a híveknek.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden ünnepeljük Urunk bemutatását (Gyertyaszentelő Boldogasszonyt). Ezen a napon van a szerzetesek világnapja. Szerdán Szent Balázs püspökre, pénteken Szent Ágota vértanúra, szombaton Miki Szent Pálra és vértanútársaira emlékezünk.
 6. Rendszeres, csendes szentségimádást indítunk szerdánként a Templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben.

7. Az imaapostolság februári imaszándéka a nők elleni erőszak megszűnése. Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket

Burgmann A. László | 2021. január 24.

Hirdetések

 1. Csütörtökön, január 28-án, este 6-kor találkozik a kezdő katekumen csoport.
 2. Február 3-án, szerdán kezdődik a jegyeskurzus, amire azokat várjuk, akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Amennyiben akkor még érvényben van a kijárási tilalom, az alkalom este 6-kor kezdődik a plébánián, amennyiben a kijárási tilalmat feloldják addigra, a kezdés este háromnegyed 8-ra tolódik.
 3. Ma ér véget az ökumenikus imahét. Ezen a napon ünnepeljük Isten igéjének vasárnapját. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis” (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn ünnepeljük Szent Pál apostol megtérését, Pál fordulását. Kedden Szent Timóteus és Szent Titusz püspökökre, csütörtökön Aquinói Szent Tamás egyháztanítóra emlékezünk.
 5. Rendszeres, csendes szentségimádást indítunk szerdánként a Templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben.
Burgmann A. László | 2021. január 16.

Hirdetések

 1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A járványügyi helyzet miatt idén nem szervezünk felekezetközi találkozókat, viszont a Ceglédi Mária Rádió leadja a tavalyi ökumenikus imahét ima-összejöveteleinek hangfelvételeit. Ezeket hétfőtől szombatig lehet meghallgatni este 6 órától.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Árpád-házi Szent Margitot ünnepeljük. Szerdán Boldog Özséb áldozópapra, csütörtökön Szent Ágnes vértanúra, pénteken Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallóra emlékezünk.
 3. Január 22-én, pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán.
 4. Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.
 5. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
Burgmann A. László | 2021. január 10.

Hirdetések

 1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi.
 2. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
 3. Azok, akik szeretnének szentgyónást végezni, továbbra is megtehetik ezt azáltal, hogy egyénileg egyeztetnek időpontot ehhez (telefonon, e-mailben, szentmisék előtt vagy után). Ezenkívül gyónási idősávot is biztosítunk a hónap első és harmadik szombatján a templomban este fél 6-tól, tehát jövő szombaton is.
Burgmann A. László | 2021. január 02.

Hirdetések

 1. Szerdán, január 6-án ünnepeljük Urunk megjelenését (Vízkeresztet), ami parancsolt ünnep. A Magyarok Nagyasszonya kápolnában csak előesti mise lesz kedden délután 5 órakor. Szerdán, az ünnep napján a templomban reggel 7-kor, 8-kor (iskolamise) és este 6-kor, Csemőben pedig délután 4-kor mondunk misét.
 2. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
 3. Jövő vasárnap, január 10-én lesz Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi.
Burgmann A. László | 2020. december 27.

Hirdetések

 1. Ma van Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után kerül sor a családok megáldására.
 2. Hétfőn, december 28-án Aprószenteket ünnepeljük.
 3. Csütörtökön, december 31-én a szentmisében tartjuk az év végi hálaadást. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.
 4. Péntek, január 1-je Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét kérve az esztendőre.
 5. Szombat, január 2-a Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja, egyben elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
 6. A plébániai iroda a héten hétfőtől szerdáig délelőtt 9-től délután 1 óráig tart nyitva, csütörtökön és pénteken (december 31-én és január 1-jén) zárva lesz.
 7. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
Burgmann A. László | 2020. december 22.

Részletek az előző hirdetésben.

Burgmann A. László | 2020. december 19.

Hirdetések

 1. Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán tartunk roráte misét, tehát 24-én csütörtökön már nem lesz roráte. A hajnali misék, ahogy eddig is, háromnegyed 7-kor kezdődnek a templomban.
 2. Most vasárnap ér véget a karácsonyi ajándékvásár a Szent Anna oltárnál. Aki szeretné, adományaival még támogathatja a Ceglédi Karitász munkáját. Az oltár elé kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek.
 3. Gyónási lehetőséget biztosítunk a templomban most vasárnap az esti 6-os mise előtt és után fél órára, valamint kedden, december 22-én este 5 órától. Éljünk a lehetőséggel, hogy elvégezzük a karácsonyi gyónásunkat, mert karácsonykor nem lesz gyóntatás!
 4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában. Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! Az atyák kedden, december 22-én napközben végzik a karácsony előtti beteglátogatást.
 5. Csütörtökön, december 24-én délután fél 4-kor vetített pásztorjáték lesz a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 6. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után lesz a családok megáldása.
 7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában. Az összeget utalni is lehet a 10103812-08250137-00000000-as bankszámlára, feltüntetve a plébánia nevét (Cegléd Római Katolikus Plébánia).
 8. A plébániai iroda a héten hétfőtől szerdáig délelőtt 9-től délután 1 óráig tart nyitva, csütörtökon és pénteken (december 24-25-én) zárva lesz.
 9. Karácsonyi ünnepi miserend
 10. December 24.   (csütörtök)  Éjféli mise   24:00 Templom (online is közvetítve);    22:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna
 11. December 25.     (péntek)   7:30 Templom; 8:30; Magyarok Nagyasszonya Kápolna;   9:30; Templom (online is közvetítve);  11:00   Csemő;                                       18:00 Templom
 12. December 26. (szombat)       9:30 Templom11:00 Csemő

  17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  18:00 Templom

  December 27. (vasárnap)      7:30 Templom

  8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  9:30 Templom (online is közvetítve)

  11:00 Csemő és Nyársapát

  18:00 Templom

  December 28-30. (hé-sze)     7:00 Templom

  December 31.            (csütörtök)     16:00 Csemő

  18:00 Templom

  Január 1. (péntek)                 7:30 Templom

  8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  9:30 Templom (online is közvetítve)

  11:00 Csemő

  18:00 Templom