Burgmann A. László | 2022. június 06.

Hirdetések:

 1. Ma van Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének a napja. A mai nappal befejeződik a húsvéti idő, eloltják a húsvéti gyertyát. Holnaptól folytatódik az évközi idő.

Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – azaz: szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz a Veni Creator Spiritus himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában a mai ünnepen.

 1. Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Jövő szombaton, 11-én az előesti mise után, este 7-től egy rövid koncert lesz a Templomban. Ennek részleteiről bővebben a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
 4. Jövő vasárnap, 12-én a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával!
 5. Liturgikus ünnepek a héten: pünkösdhétfőn a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának emléknapja lesz. Szerdán Boldog Sándor István vértanúra, szombaton Szent Barnabás apostolra emlékezünk. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük.
 6. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Hirdetések:

 1. Ma van húsvét 7. vasárnapja, ami Urunk mennybemenetelének ünnepe.
 2. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián. Ez lesz a nyár előtti utolsó alkalom.
 3. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézis lesz.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a Templomban este fél 6-tól a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent Jusztínusz vértanúra, pénteken Lwanga Szent Károlyra és vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap ünnepeljük Pünkösdöt.

7. Június 12-én, vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával

Burgmann A. László | 2022. május 22.

Hirdetések:

 1. Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozzunk mindazokért, akik a tömegtájékoztatásban dolgoznak!
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a celgédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát, ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát még ma jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz. Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is.
 5. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy misenaplójukat a szentmise végén, a kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy a fél 10-es misén a pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni.
Burgmann A. László | 2022. május 16.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Pénteken kerül sor az esti hatos májusi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Scheffler János vértanú püspökre, pénteken Sziénai Szent Bernardin áldozópapra emlékezünk. Jövő vasárnap lesz a Tömegtájékoztatás világnapja.
 6. Május 29-én, vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a Ceglédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz, és – aki teheti – hozzon egy tál süteményt is.

7. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy a misenaplót a szentmise végén, a kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni

Hirdetések:

 1. Ma van hivatások vasárnapja, könyörgőnap papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő szombaton délelőtt 9-től lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek első gyónása. Imádkozzunk értük, hogy ez az első szentségi találkozásuk Jézussal örömteli találkozás legyen.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Boldog Salkaházi Sára vértanúra, emlékezünk. Szombaton a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 7. Az imaapostolság májusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
Burgmann A. László | 2022. április 30.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakör lesz a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 4. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a litánia előtt, este negyed 6-tól a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 5. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Atanáz egyháztanítóra, szombaton Boldog Gizella királynéra emlékezünk. Kedden Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük. Jövő vasárnap hivatások vasárnapja lesz, könyörgőnap a papi hivatásokért.
 7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

Hirdetések:

 1. Ma van húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.

Vasárnap este 7-kor jótékonysági koncert lesz a Templomban az ukrajnai menekültek támogatására, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Az egyházközségi családi tábor jelentkezési határideje jövő héten lejár. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a táborban, jelentkezzen a mise után a sekrestyében, de legkésőbb április 30-áig. Az esemény pontos részleteiről a Tanítvány belső lapján lehet olvasni.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Márk evangélistát, pénteken Sziénai Szent Katalint, Európa társvédőszentjét ünnepeljük. Május 1-je idén vasárnapra esik, emiatt elmarad Munkás Szent József emléknapja. Ez a nap a Szűzanyának szentelt hónap kezdete
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 5. A Tanítvány belső lapján folytatjuk a szentgyónás mibenlétéről szóló írást. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez.
Burgmann A. László | 2022. április 17.

Hirdetések:

 1. Ma van húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe.
 2. Húsvéthétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban.
 3. Húsvétot nyolcaddal ünnepeljük, vagyis ebben a nyolc napban minden mise – még ha hétköznapra esik is – ünnepi mise. Biztatjuk a testvéreket, hogy, aki teheti, jöjjön el a reggel 7-es misékre, hogy együtt ünnepeljük feltámadt Urunkat!
 4. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 5. Jövő vasárnap húsvét 2. vasárnapja, az Isten Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz: szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékaira.
 6. Ahogy korábban már hirdettük, az egyházközség családi tábort szervez, amire április 30-áig lehet jelentkezni. Ne várjuk meg a jövő heti határidőt, hanem jelentkezzünk mielőbb!
 7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 8. Az imaapostolság áprilisi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap), ami a nagyhét kezdete.
 2. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink (bibliaóra, felnőtt katekézis, ifjúsági csoportok). Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
 3. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség.
 4. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon az krizmaszentelési mise Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. Az áldozás két szín alatt fog történni. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
 5. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Este 6-kor kerül sor az Úr szenvedésének ünneplésére a Templomban.

Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással.

 1. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Délután 5-kor kezdődik a húsvéti vigília a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este fél 9-kor pedig a Templomban.
 2. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. április 08.

Cegléd – Plébániatemplom

Virágvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagyhétfő-nagyszerda: 7:00

Nagycsütörtök: 18:00

Nagypéntek: 18:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 20:30

Húsvétvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagypénteken és nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk.

 

Cegléd – Magyarok Nagyasszonya Kápolna

Virágvasárnap: 8:30

Nagykedd: 17:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 17:00

Húsvétvasárnap: 8:30

 

Csemő

Virágvasárnap: 11:00

Nagycsütörtök: 16:00

Nagypéntek: 16:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 18:00

Húsvétvasárnap: 11:00

 

Nyársapát

Virágvasárnap: 11:00

Húsvétvasárnap: 11:00