Burgmann A. László | 2021. november 28.

Hirdetések:

 1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Adventben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a Templomban. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban: szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.

Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben!

 1. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis.
 2. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel háromnegyed 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. Este 5-től 6-ig szentségimádást tartunk. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
 3. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent András apostolt ünnepeljük, pénteken Xavéri Szent Ferencre emlékezünk.
 5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.
Burgmann A. László | 2021. november 21.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus, a mindenség Királyának főünnepe. A mai napon az országos Karitász javára gyűjtünk.

A szombati előesti mise keretében megáldottuk a Szent Erzsébet kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.

 1. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus király ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk… kezdetű felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira).
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz.
 3. Pénteken este 6 órára várjuk a Templomba az egyházközség fiataljait, az esti hatos alkalomra, aminek keretében együtt fogjuk dicsőíteni az Urat, azt követően pedig agapéra invitáljuk a jelenlévőket.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Cecília szűzre, szerdán Dung-Lac Szent Andrásra és vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, amivel kezdetét veszi az adventi idő.
 5. A Mária Rádió ceglédi adásának időpontja megváltozott: ezentúl napi két órában közvetíti műsorát. Az új műsorszórás időpontja minden nap 17:50-től 19:50-ig. Ennek következtében a helyi szentmiséket este 6 órától lehet meghallgatni Ceglédi Mária Rádió FM 88,3-as hullámhosszán.
 6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban, vagy banki átutalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.
Burgmann A. László | 2021. november 16.

Hirdetések:

 1. Jövő vasárnap az országos Karitász javára gyűjtünk.
 2. Hétfőn délután 3-kor lesz a bibliakör, szerdán este fél 7-kor a felnőtt katekézis, csütörtökön este fél 8-kor pedig a kezdő katekumen csoport.
 3. Szombaton az esti 6-os szentmisén megemlékezünk Szent Erzsébetről, a szolgáló szeretet példaképéről, a Karitász védőszentjéről. Ekkor tartjuk a Szent Anna oltárnál a kenyerek megáldását, amiből mindenki vihet haza. Az oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 4. Katekézis indult a Templomban (Szent Klára kápolna) vasárnaponként fél 11-től 11-ig, amire szeretettel várjuk azokat a (nem szentkeresztes) diákokat, akik még nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, de szeretnének szentségekhez járulni.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Árpád-házi Szent Erzsébetet ünnepeljük, jövő vasárnap pedig Krisztus Király főünnepe lesz, amit az egyházi év utolsó vasárnapja.
 6. A Mária Rádió ceglédi adásának időpontja megváltozott: ezentúl napi két órában közvetíti műsorát. Az új műsorszórás időpontja: minden nap 17:50-től 19:50-ig. Ennek következtében a helyi szentmiséket este 6 órától lehet meghallgatni Ceglédi Mária Rádió FM 88,3-as hullámhosszán.
 7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig a plébánia irodájában.
Burgmann A. László | 2021. november 06.

Hirdetések:

 1. Ma van a szegények világnapja.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk.
 3. Katekézis indul a Templomban (Szent Klára kápolna) vasárnaponként fél 11-től 11-ig, amire várjuk azokat a (nem szentkeresztes) diákokat, akik még nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, de szeretnének szentségekhez járulni. Az előkészítő első alkalma most vasárnap lesz a fél 10-es mise után.
 4. Halottak napjához kapcsolódik az a rövid kiadvány, amelyet Irány a menny! címmel megtalálhatnak a Tanítványok mellé kihelyezve. Ebben néhány imádságot és idézetet válogattunk össze, amelyek segíthetnek nekünk lelkesülni a mennyország iránt és tudatosabban készülni a jó halálra.
 5. Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. A teljes búcsú elnyeréséhez hozzátartozik a szentgyónás és -áldozás, valamint a Miatyánk és a Hiszekegy elimádkozása a Szentatya szándékaira.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden a Lateráni bazilika felszentelését ünnepeljük, szerdán Nagy Szent Leó pápa, csütörtökön Tours-i Szent Márton püspök, pénteken Szent Jozafát püspök emléknapja lesz.
Burgmann A. László | 2021. november 05.
Burgmann A. László | 2021. november 01.

Hirdetések:

 1. November 1-je, hétfő Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. Szentmisét mondunk délelőtt fél 10-kor és este 6 órakor a Templomban, a délelőtt fél 9-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában.
 2. Szerdán este fél 7-kor a felnőtt katekézis, csütörtökön fél 8-kor pedig a kezdő katekumen csoport.
 3. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. Az esti mise előtt 5-től szentségimádást tartunk. Ennek az első felében csendben hódolunk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, a második felében pedig elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
 4. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.

Ugyanaznap délután 3-tól ifjúsági lelkinapot tartunk a katolikus iskola ebédlőjében, amire szeretettel várjuk a 14 év felettiek fiatalokat.

 1. Halottak napjához kapcsolódik az a rövid kiadvány, amelyet Irány a menny! címmel megtalálhatnak a Tanítványok mellé kihelyezve. Ebben néhány imádságot és idézetet válogattunk össze, amelyek segíthetnek nekünk lelkesülni a mennyország iránt és tudatosabban készülni a jó halálra.
 2. Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető); aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Halottak napja, csütörtökön Borromeo Szent Károly püspökre emlékezünk. Pénteken Szent Imre herceg ünnepe lesz.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között

(Ikt. szám: 1510/2021)

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK
A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

2021. október 28.
A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. november 1.
napjától az alábbiakat rendelem el.
1. A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata kötelező
2. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
3. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett
4. Akik felsőlégúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek
templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem vonatkozik a vasárnapi misén való
részvétel kötelezettsége.
5. A szenteltvíz tartókat ürítsük ki.
6. Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.
7. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet
kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására és a kézfertőtlenítés re.
Köszönöm mindenki
türelmét, vigyázzunk egymásra!
Vác, 2021. október 28.

Marton Zsolt s. k.
váci püspök

Burgmann A. László | 2021. október 28.

Megkezdett örök életünk van fogantatásunk pillanatától kezdve. Testünket szüleinktől kaptuk, lelkünket Isten szeretetétől, hogy földi zarándoklásunk után az örök létbe léphessünk át. Ha életünk zarándokútja Jézus felé halad, és az Ő szeretetében kiteljesedünk, osztályrészünk az örök boldogság lesz. A tettekben és az irgalmas szeretetben megélt élete földi életünk célja, melynek egyértelmű az iránya: a Menny! Ne felejtsük Jézus tanítását: „Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,6).

Folytatáshoz nyisd meg a linket: Irány a menny

 

Burgmann A. László | 2021. október 28.

Hirdetések

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, csütörtökön fél 8-kor kezdő katekumen csoport lesz.
 2. Pénteken délután 2-től „keresztény üzenetű tökfaragó versenyt” rendezünk a plébánián 10-18 éves fiatalok részére. A programról bővebben a kihelyezett plakátokon lehet olvasni.
 3. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Szombaton este fél 6-tól együtt imádkozzuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
 4. Jövő vasárnap délután 2-kor lesz az új síremlékek megáldása. Akik sírszentelést kérnek, jelezzék még a mai nap folyamán a sekrestyében.
 5. November 1-je, hétfő Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. Szentmisét mutatunk be a Templomban délelőtt fél 10-kor és este 6 órakor, valamint a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában délelőtt fél 9-kor.
 6. November 6-án, szombaton délután 3-tól ifjúsági lelkinapot tartunk a katolikus iskola ebédlőjében, amire várjuk a 14 év felettiek fiatalokat.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Mór püspökre emlékezünk, csütörtökön Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolokat ünnepeljük.

Hirdetések

 1. Ma van a Missziók vasárnapja, a gyűjtést a missziók javára fordítjuk.
 2. Hétfőn délután 3-kor lesz a bibliakör, szerdán este fél 7-kor a felnőtt katekézis, csütörtökön fél 8-kor pedig a kezdő katekumen csoport.
 3. Jövő pénteken este 6 órára várjuk a Templomba az egyházközség fiataljait, elsősorban a 13 év fölöttieket, az esti hatos lelkifröccsre, aminek keretében szentségimádást tartunk, utána pedig agapéra hívjuk a jelenlévőket.
 4. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Október hónapban szombatonként este fél 6-tól együtt imádkozzuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Lukács evangélista ünnepe lesz, csütörtökön Boldog IV. Károly királyra, pénteken Szent II. János Pál pápára, szombaton Kapisztrán Szent János áldozópapra emlékezünk.
 6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban. A sírszentelésekre október 31-én, vasárnap délután 2-kor kerül sor.