Közösségi alkalmaink a héten

Péntek:          15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:       9:30 ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. A héten a következő ünnepeink lesznek: hétfőn (ápr. 29.) Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének ünnepe, szerdán (máj. 1.) Szent József, a munkás emléknapja, pénteken (máj. 3.) Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe.
 2. Május 3-án első péntek, szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek. Betegeinket meglátogatjuk.
 3. Előző szombaton (ápr. 27.) szentelték pappá Balla János piarista szerzetes testvérünket. 28-án vasárnap a fél 10-kor mutatja be első miséjét templomunkban. Ezen a szentmisén újmisés áldásban részesülhet mindenki.
Burgmann A. László | 2019. április 18.

Nagycsütörtök

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

18:00 az utolsó vacsora emlékmiséje (utána virrasztás).

            Csemő: 16:00 Szentmise

Nagypéntek

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

17:00 Keresztút, 18:00 Nagypénteki szertartás

            Csemő:  15:00 Nagypénteki szertartás

Nagyszombat

            Magyarok Nagyasszonya Kápolna:

17:00 Feltámadási szertartás

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

20:30 Feltámadási szertartás körmenettel

            Csemő: 17:30 Feltámadási szertartás

Húsvétvasárnap

            Magyarok Nagyasszonya Kápolna:

8:30 Szentmise

            Szent Kereszt Plébániatemplom:

7:30-kor, 9:30-kor és 18:00-kor szentmise

            Csemő:  11:00 Szentmise

            Nyársapát: 11:00 Szentmise

Burgmann A. László | 2019. április 12.

Közösségi alkalmaink a héten

Kedd:             19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Húsvét hétfőn a Szent Kereszt Plébániatemplomban 9:30-kor és 18:00-kor lesz szentmise. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában 8:30-kor, Csemőben 11:00-kor szintén lesz szentmise.
 2. Húsvétot nyolcaddal ünnepeljük, vagyis ebben a nyolc napban minden mise – még ha hétköznapra esik is – ünnepi mise. Biztatjuk a testvéreket, hogy aki teheti, jöjjön el a reggeli 7-es misékre, hogy együtt ünnepeljük feltámadt Urunkat!
 3. Április 28-a Húsvét 2. vasárnapja, egyben az Isteni Irgalmasság Vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett.
 4.  Ahogyan azt már múlt héten hirdettük, örömmel tájékoztatjuk a testvérek, hogy Balla János testvérünket április 27-én szombaton 11:00 órakor Dr. Erdő Péter bíboros-prímás áldozópappá szenteli a budapesti piarista kápolnában.  Másnap, április 28-án vasárnap 9:30-kor Cegléden, a Szent Kereszt Plébániatemplomban mutatja be első szentmiséjét. Mind a szentelésre, mind a primíciára szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket!
Burgmann A. László | 2019. április 11.

Hirdetések

 1. A héten a közösségi alkalmaink (pl. bibliaóra, felnőtt katekézis, stb.) elmaradnak, mert mindnyájan a szent három napra készülünk. A házimunkát lehetőleg ne az utolsó pillanatra hagyjuk, valamint úgy alakítsuk lehetőségeink szerint a napirendünket, hogy a szent három napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat) MINDHÁROM napon részt tudjunk venni a szertartásokon.
 2. Hogy mindegyikünk el tudja végezni a szentgyónásunkat, a nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán még lehet gyónni a reggeli (7 óra) szentmisék után, vagy egyéni megbeszélés alapján szintén ezeken a napokon, de más időpontban. Csütörtöktől már nem lesz gyóntatás.
 3. Nagycsütörtökön de. 10-kor lesz Vácon az olajszentelési püspöki mise, ahol a papság szentségét köszönjük meg és megújítjuk papi ígéreteinket.
 4. Nagycsütörtökön este 6-kor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje, két szín alatti áldozással. Ha igazán hiszünk az Eucharisztiában jelenlévő Krisztusban, akkor erre a szentmisére feltétlenül jöjjünk el! A mise után együtt virrasztunk Jézussal az ifjúság vezetésével.
 5. Nagypénteken nincs szentmise (sehol a Földön). Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk, este 5-kor keresztutat végzünk a templomban. 6-kor a nagypénteki szertartás kezdődik: igeliturgia passióval, kereszthódolat és szentáldozás.
 6. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a templomban. Délután 5-kor feltámadási szertartást végzünk a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. A plébániatemplomban este 20:30-kor kezdődik a feltámadási szertartás a tűzszenteléssel.
 7. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk.
 8. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 9-kor ministránspróba a sekrestyében. Akik az aznapi esti szertartásokon szolgálni szeretnének, feltétlen jöjjenek el a próbákra!
Burgmann A. László | 2019. április 06.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:30 Csemői felnőtt katekézis

19:00 Fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 Haladó katekumen csoport

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A mai perselyadományokat a Szentföld javára küldjük.
 2. Kérjük a testvéreket, hogy az ismerőseik, rokonaik közt kérdezzék meg, kik azok, akik nem tudnak eljárni a templomba, de el szeretnének a húsvéti szentségekben részesülni. Jelezzék ezt a sekrestyében vagy a plébánián (név, cím, telefonszám)! A Nagyhét elején meglátogatjuk őket.
 3. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
 4. Április 13-án (szombat) Tiszamenti Ifjúsági Találkozó lesz Cegléden. Kérjük a testvéreket és a hitoktatókat, hogy a felső tagozatos hittanosoknak hirdessék és szorgalmazzák a részvételt. Kérjük, hogy azok, akik egy tálca süteménnyel hozzá tudnak járulni a találkozóhoz, aznap reggel fél 9-től hozzák be a katolikus iskolába.
 5. Jövő vasárnap (ápr. 14.) Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja, a Nagyhét kezdete. A fél 10-es misén lesz a barkaszentelés és a virágvasárnapi körmenet. Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal barkaágakat.
Burgmann A. László | 2019. március 29.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 jegyeskurzus

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt Plébániatemplomban.
 2. Továbbra is biztatjuk a testvéreket, hogy akinek lehetősége van, a nagyböjt idején vegyen részt hetente legalább egy hétköznapi szentmisén, ezzel is készülve Húsvét kegyelmének befogadására.
 3. Az Euchrisztikus Kongresszussal kapcsolatos szórólapok a kis asztalon találhatók, kérjük, minden család vigyen magával egyet!
 4. Április 6-án szombaton délelőtt plébániatakarítás lesz, ebben kérjük a testvérek segítségét!
 5. Következő vasárnap (április 7.) a Szentföld javára gyűjtünk.
 6. Kérjük a testvéreket, hogy az ismerőseik, rokonaik közt kérdezzék meg, kik azok, akik nem tudnak eljárni a templomba, de el szeretnének a húsvéti szentségekben részesülni. Jelezzék ezt a sekrestyében vagy a plébánián (név, cím, telefonszám)! A Nagyhét elején meglátogatjuk őket.
Burgmann A. László | 2019. március 23.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:             15:00 Szent László fiúkör

18:00 csemői felnőtt katekézis

19:00 fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 haladó katekumen csoport

19:00 igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45  jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 kezdő katekumen csoport

Péntek:            16:00 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések 

Hétfőn (március 25.) Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

 1. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk adónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is. Adónk másik 1%-át pedig ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 2. A mai nappal (március 24.) kezdődik a Karitász tartós élelmiszer gyűjtése. Kérjük, adományaikat a Szent Anna oltárhoz helyezzék!
 3. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt Plébániatemplomban.
Burgmann A. László | 2019. március 15.

Nagyításhoz kattints a képre!

Burgmann A. László | 2019. március 15.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 jegyeskurzus

Péntek:            14:45 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

18:00 Keresztút (Szent Kereszt Plébániatemplom)

Szombat:         9:30 ministráns foglalkozás

 

Hirdetések

 1. 18-án (hétfőn) este 19 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.
 2. 19-én (kedden) Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe. Misék reggel 7-kor a plébániatemplomban és délután 17 órakor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában lesznek.
 3. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.
 4. A Caritas tartós élelmiszergyűjtést hirdet rászoruló családok részére. A következő vasárnaptól (24-e) a Szent Anna oltárhoz várjuk a hívek szíves adományait.
 5. Továbbra is hirdetjük és kérjük a testvéreket, hogy aki tud és itthon van reggelente 7 órakor, az hetente legalább egy szentmisén vegyen részt nagyböjti készületünk forrásaként.
 6. Hogy biztosan el tudjuk végezni nagyböjti szentgyónásunkat, nemcsak a már megszokott időben (vasárnap a fél 8-as mise alatt, illetve az esti mise előtt fél órával) van erre lehetőség, hanem a szombat esti misék előtt is, 17:30-tól.