Burgmann A. László | 2018. április 21.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A mai vasárnap van a papi és a szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk, hogy felismerjék és elfogadják a meghívottak Isten személyes, hívó hangját.
 2. Április 28-án, jövő hét szombaton Tiszamenti Ifjúsági Találkozó lesz Cegléden. Jó lehetőség a fiataljaink számára 3. osztálytól felfelé, hogy találkozhassanak hasonló korú, keresztény gondolkozású társaikkal. Kérjük a szülőket, hogy biztassák gyermekeiket a részvételre.
 3. Jövő vasárnap a fél10-es szentmisében könyörgés lesz az Istenhez, minden javak szerzőjéhez a jó termésért.
Burgmann A. László | 2018. április 08.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Csütörtök       19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Szombat          9.30 Ministráns-foglalkozás

Hirdetések

 1. A mai vasárnap az isteni irgalmasság vasárnapja.
 2. Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, reggel 7 és 8 órakor lesznek szentmisék itt a templomban.
Burgmann A. László | 2018. március 23.

Közösségi alkalmaink a héten

Szerda            18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A feltámadt Jézus örömét és békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki bármivel is hozzájárult az ünnep széppé tételében!
 2. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Betegeket Húsvét előtt látogattuk meg, így hozzájuk most nem megyünk.
 3. Jövő vasárnap Isten irgalmasság vasárnapja lesz.
 4. Holnap, azaz Húsvéthétfőn fél10 és 18 órakor szentmisék itt a templomban.

„Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan
Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját”

Burgmann A. László | 2018. március 23.

Cegléd nagytemplom:

Nagycsütörtök:    18 óra – utolsó vacsora emlékmise

Nagypéntek:        17 óra – keresztút

18 óra – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:      20 óra – feltámadási szertartás

Húsvétvasárnap rendes miserend (7:30, 9:30, 18:00)

Húsvét hétfő:    9:30  és 18 óra

 

Cegléd Széchenyi úti kápolna:

Nagyszombat 18 óra – feltámadási szertartás

Vasárnap: 8:30 óra – szentmise

 

Csemő:

Nagycsütörtök: 16 óra

Nagypéntek:      15 óra  – igeliturgia, kereszt hódolat

Nagyszombat:  17:30 óra – feltámadási szertartás

 

Nyársapát:

Nagypéntek:   15 óra – keresztút, kereszthódolat

Burgmann A. László | 2018. március 23.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Hirdetések

 1. A mai napon Virágvasárnap, Urunk jeruzsálemi bevonulásának ünnepe van. Ezzel megkezdődött Egyházunkban a Nagyhét.
 2. Ma az esti szentmise előtt 17 órától gyónási alkalmat biztosítunk a testvérek számára, hiszen a Szent Három Napon erre már nincs lehetőség (egyéni gyónásra Nagyszerdáig lehet az atyáknál jelentkezni).
 3. A Szent Három Napon a szertartások ideje a hirdetőtáblán kifüggesztve és a mostani Tanítvány belső oldalán is megtalálható. Buzdítunk mindenkit, hogy lehetőségeink szerint mindegyik napon vegyünk részt a liturgiákon!
 4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor lamentációt (énekes zsolozsmát) fogunk imádkozni a templomban.
 5. Nagypénteken 17 órakor keresztutat végzünk az esti szertartás előtt.
 6. Azon ministránsok számára, akik a nagyheti szertartásokon szolgálni szeretnének, azoknak pénteken és szombaton is reggel 9 órakor lesznek próbák a templomban. Jöjjünk minél többen!
 7. Szent sír őrzésre a sekrestyében iratkozzunk föl, ne felejtsük el!
 8. Húsvét közeledtével meglátogatnánk beteg és idős testvéreinket, akik nem tudnak templomba járni. Jelezzük őket a sekrestyében ma estig, hogy a héten meglátogathassa őket egy atya.
Burgmann A. László | 2018. március 11.

A plébánia honlapjának jelenleg nincs rendszergazdája (webmestere).

Kérjük a testvéreket, ha akad valaki, aki ezt vállalná, vagy van ismerőse, aki ért hozzá, az szóljon nekünk. (Szecsői Péter plébánosnak, vagy Burgmann A. László szerkesztőnek)

Burgmann A. László | 2018. március 09.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Hirdetések

 1. A mai nap Laetare, azaz Öröm vasárnap van.
 2. Jövő hét vasárnap a szentföldi keresztények megsegítésére lesz a gyűjtés templomainkban.
 3. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 4. Lassan aktuálissá válik a személyi jövedelemadó 1 %-ának a fölajánlása. A katolikus egyház technikai száma 0011,   a   Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány adószáma pedig 18693290-1-13
 5. Jövő szombat Tiszamenti ifjúsági találkozó lesz Jászkarajenőn, szeretettel hívjuk fiataljainkat. Érdeklődni Tamás atyánál lehetséges.
 6. Húsvét közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, s szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. Jelezzük ezt a sekrestyében vagy az irodában jövő vasárnapig (név, cím, telefonszám megadásával)
Burgmann A. László | 2018. március 04.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

17.00 Bibliaóra

19.00 Fiatal házas

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Csütörtök        19.30 Kezdő katekumen

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 2. A plébánia honlapjának jelenleg nincs rendszergazdája. Kérjük a testvéreket, ha akad valaki, aki ezt vállalná, vagy van ismerőse, aki ért hozzá, az szóljon nekünk.
 3. Jövő hét vasárnap Laetare, azaz Öröm vasárnap lesz (félúton leszünk Húsvét felé, tudatosítsuk, merre és miért megyünk, sikerül-e Jézusért vállalni a lemondásokat, az elhatározásokat)
Burgmann A. László | 2018. március 04.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő             15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály)

19.00 Fiatal házas

Kedd              18.00 Haladó katekumen

Szerda             18.30 Felnőtt katekézis

19.45 Jegyesoktatás

Péntek             14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály)

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk továbbítani.
 2. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen!
 3. Egyházközségi kirándulásra ma estig lehet még jelentkezni Sági Anikó testvérünknél (30/430 2497). Részletek a hirdetőtáblán.
 4. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket.
 5. http://laudetur.hu/nagybojtinaplo/ Segítség a nagyböjti készületben! Napi elmélkedést lehet kapni emailben.
 6. Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián 18.45től, emiatt az esti kezdő katekumen elmarad.
Burgmann A. László | 2018. február 13.

Egyházmegyei kirándulás.2018. március 3.