A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is,

augusztus 29-ig

várja a jelentkezéseket. A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak.

A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé!

A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján, az iec2020.hu oldalon.

 

ri Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is,

augusztus 29-ig

várja a jelentkezéseket. A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak.

A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé!

A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján, az iec2020.hu oldalon.

 

Burgmann A. László | 2021. július 17.
 1. A MKPK június 25-ei közleménye alapján immár a templomokban sem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. Ennek értelmében újra van lehetőség a gyóntatófülkék használatára is, így visszatérünk a vasárnapi misék alatti gyóntatás gyakorlatára. Emellett a hétköznapi misék után, szombatonként az este 6-os mise előtt f6-tól, illetve egyéni egyeztetés szerint is van lehetőség szentgyónást végezni.
 2. Csütörtökön Szent Mária Magdolnának, pénteken Szent Brigitta szerzetesnőnek, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz. Szombaton Árpád-házi Boldog Kingára emlékezünk.
 3. Jövő vasárnap lesz a Nagyszülők és Idősek Világnapja, amit 2021. januárjában alapított meg Ferenc pápa.
 4. Augusztus 14-én, szombaton a Szent Teréz lánykör bográcsozást szervez, amiről bővebben a Templom hirdetőtáblájára kihelyezett plakáton lehet olvasni.
 5. A NEK Titkársága a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is, augusztus 29-ig várja a jelentkezést. A kitolódott határidő értelmében továbbra is van lehetőség jelentkezni a pápai misére szervezett külön buszos utazásra.
Burgmann A. László | 2021. július 13.
 1. A MKPK június 25-ei közleménye alapján immár a templomokban sem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. Ennek értelmében újra van lehetőség a gyóntatófülkék használatára is, így visszatérünk a vasárnapi misék alatti gyóntatás gyakorlatára. Emellett a hétköznapi misék után, szombatonként az este 6-os mise előtt f6-tól, illetve egyéni egyeztetés szerint is van lehetőség szentgyónást végezni.
 2. Csütörtökön Szent Bonaventura püspökre, pénteken a Kármelhegyi Boldogasszonyra, szombaton Szent Zoerárd András és Benedek remetékre emlékezünk.
 3. Augusztus 2-8. között Tiszaföldváron kerül megrendezésre az idei Tiszás nyári tábor, amire a 10 év fölöttiek jelentkezését várják a szervezők. További részletekről a templomi faliújságra kihelyezett plakáton lehet olvasni.
 4. Ma még lehet jelentkezni arra a buszos utazásra, amit a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére szervezünk. A további részleteket a misézőhelyeink hirdetőtábláin kihelyezett lapokon lehet olvasni.
Burgmann A. László | 2021. július 04.
 1. A MKPK legutóbbi járványügyi helyzettel kapcsolatos közleménye alapján, a mai naptól a templomokban nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe (maszk viselése, távolságtartás, stb). Ennek értelmében mostantól újra lehetőséget biztosítunk a gyóntatófülkében való gyónásra is.
 2. Most vasárnap a Szentszék javára van gyűjtés (péterfillérek). A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat.
 3. Jövő héten tartja a Szent Kereszt Katolikus Iskola a szokásos hittantáborát. Kérjük a híveket, hogy imáikkal támogassák ezt a nyári eseményt (is).
 4. Az imaapostolság júliusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá válni.
 5. Statio Orbis – ünnepi zárómise Ferenc pápával
  1. szeptember 5-12. között kerül megrendezésre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az esemény zárómiséjét Ferenc pápa mutatja be szeptember 12-én fél 12-kor Budapesten a Hősök terén. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról, a várhatóan reggel fél 8-as indulással, és délután 3 órai visszaérkezéssel. Az útiköltség a jelentkezők számától függően alakul. A buszutazásra a következőképpen lehet jelentkezni:
  • Aki teheti, regisztráljon az eseményre a iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon, majd csatlakozz a plébániai csoporthoz az IEC-U8L7 csoportkóddal.
  • A részvételi szándékot lehet jelezni a misézőhelyeken a sekrestyében, illetve emailen a millye75@gmail.com címre a név, születési dátum és telefonszám megadásával.

  Jelentkezési határidő: július 11. Kiskorúak részére kötelező a szülői beleegyező nyilatkozat. Az ehhez szükséges űrlapot kihelyeztük a sekrestyékben.

Burgmann A. László | 2021. június 26.

1232/2021

KÖZLEMÉNY

Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a COVID-19 járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére –, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

 1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.
 2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.
 3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. június 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Burgmann A. László | 2021. június 26.

Hirdetések

 1. Most vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz az elsőáldozásra készülő hittanosok befogadási szertartása. Mindenkit szeretettel várunk!
 2. Hétfőn Szent Iréneusz püspök emléknapja lesz. Pénteken ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél, szombaton pedig Szent Tamás apostolt.
 3. Kedden Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. Ezen a napon szentmisét mondunk a Templomban reggel f8-kor és este 6-kor, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában pedig délután 5-kor.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor tartunk a Templomban. Az esti mise a családok miséje is egyben. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.
 5. Az elkövetkező szombat elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével, az egyházközség lelki megújulásáért és a hivatásokért.
 6. A hétköznapi szentmisék után, a szombat esti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség nyáron is.
 7. Buszutazást szervezünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére, amit, amit Ferenc pápa mutat be. A szentmise szeptember 12-én lesz fél 12-kor kezdődik Budapesten a Hősök terén. Jelentkezési határidő: július 11. Az útra a következőképpen lehet jelentkezni:
 • Aki teheti, regisztráljon az eseményre a iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon, majd csatlakozz a plébániai csoporthoz az IEC-U8L7 csoportkóddal.
 • A részvételi szándékot lehet jelezni a misézőhelyeken a sekrestyében, illetve emailen a millye75@gmail.com címre a név, születési dátum és telefonszám megadásával.
 1. Már most hirdetjük, hogy augusztus 21-én, szombaton bérmálás lesz plébániánkon. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise keretében szolgáltatja ki a nagykorúság szentségét Marton Zsolt megyéspüpök a Templomban.
 2. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres. Azok jelentkezését várják, akik műsorvezetőként, bemondóként, hírszerkesztőként vagy technikusként tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 3. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb szeptemberben adjuk ki újra.
Burgmann A. László | 2021. június 17.

Hirdetések

 1. Most vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok befogadási szertartására. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy nyitott szívvel tudják befogadni a szentségi ajándékokat!
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 4. Kedden Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz.
 5. Kihelyeztük a misézőhelyek hirdetőtábláira a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részletes programját.

A Kongresszus záró eseménye az az ünnepi szentmise, amit Ferenc pápa mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz fél 12-kor kezdődik Budapesten a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. A plébániai csoport várhatóan reggel fél 8-kor indul, és délután 3-ra ér vissza Ceglédre. Az útiköltség a jelentkezők számától függően alakul. A jelentkezés részletei a Tanítvány belső lapján olvashatók.

 1. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres. Azok jelentkezését várják, akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként (a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 2. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten. Az ott készült képek megtekinthetőek a Galériában.

A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel összefüggő állami rendelkezések enyhítésére tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 6. napjától az alábbiakat rendelem el.
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében visszavonom.
2. Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kóruséneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszönöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét.
3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
– Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
– A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely.
– A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
4. A 3. pontban felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségkiszolgáltatással összefüggésben az egyházmegyében külön egyházi korlátozás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását és betartatását.
5. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre.
Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a járvány elleni védekezést.
Vác, 2021. június 4.
✠ Marton Zsolt s. k.
váci püspök

Burgmann A. László | 2021. június 05.

Hirdetések

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal vesz részt az úrnapi körmeneten.
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Szerdán este 6-kor Igekör. Csütörtökön este fél 8-kor kezdő katekumen csoport. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Szombaton fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével, aminek elsődleges szándéka az egyházközség lelki megújulása.
 4. Jövő vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok befogadási szertartására, ami a bérmálásra való felkészülés egy fontos állomása. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy buzgón készüljenek fel a szentségi ajándékok befogadására!
 5. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Sándor István vértanúra, emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 7. Bíztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ennek záró eseménye az az ünnepi szentmise, amit Ferenc pápa mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz Budapesten a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. Aki szeretne a plébániai csoporthoz csatlakozni, jelezze ezt a sekrestyében legkésőbb július 11-éig.
 8. Az imaapostolság júniusi imaszándéka a házasságra készülőkért: Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.
Burgmann A. László | 2021. május 30.

Hirdetések

 1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor mondunk a Templomban. Az atyák meglátogatják a betegeket!
 5. Jövő szombaton, Úrnapja ünnepének előestéjén, délután 5-től 6-ig szentségimádást tartunk, amivel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe kapcsolódunk be. Az elsőszombati rózsafüzérezést emiatt egy héttel későbbre, június 12-ére halasztjuk.
 6. Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére főünnep. A templomi fél 10-es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal vesz részt a körmeneten.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Jusztínusz vértanúra, csütörtökön Lwanga Szent Károly és vértanútársaira, szombaton Szent Bonifác püspökre emlékezünk.
 8. 7. Június 12-én, szombaton kirándulást szervez a Szent László fiúkör, amire szeretettel várjuk a 4-8. osztályos fiúkat.
 9. Biztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Egyes programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Más események regisztráció- és díjkötelesek, ezekre május 31-éig lehet kedvezményes áron jelentkezni. Minderről tájékozódni lehet a NEK honlapján, a https://www.iec2020.hu/hu oldalon. Aki szeretné, hogy gyermeke a szeptember 5-ei NEK-es szentmise keretében legyen elsőáldozó, de elmulasztotta azt jelezni az elsőáldozásra felkészítő hitoktatóknak, még holnapig megteheti.
 10. Püspök atya (is) buzdítja a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. A legújabb, módosított járványügyi rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.