Burgmann A. László | 2021. január 16.

Hirdetések

 1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A járványügyi helyzet miatt idén nem szervezünk felekezetközi találkozókat, viszont a Ceglédi Mária Rádió leadja a tavalyi ökumenikus imahét ima-összejöveteleinek hangfelvételeit. Ezeket hétfőtől szombatig lehet meghallgatni este 6 órától.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Árpád-házi Szent Margitot ünnepeljük. Szerdán Boldog Özséb áldozópapra, csütörtökön Szent Ágnes vértanúra, pénteken Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallóra emlékezünk.
 3. Január 22-én, pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán.
 4. Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.
 5. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
Burgmann A. László | 2021. január 10.

Hirdetések

 1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi.
 2. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
 3. Azok, akik szeretnének szentgyónást végezni, továbbra is megtehetik ezt azáltal, hogy egyénileg egyeztetnek időpontot ehhez (telefonon, e-mailben, szentmisék előtt vagy után). Ezenkívül gyónási idősávot is biztosítunk a hónap első és harmadik szombatján a templomban este fél 6-tól, tehát jövő szombaton is.
Burgmann A. László | 2021. január 02.

Hirdetések

 1. Szerdán, január 6-án ünnepeljük Urunk megjelenését (Vízkeresztet), ami parancsolt ünnep. A Magyarok Nagyasszonya kápolnában csak előesti mise lesz kedden délután 5 órakor. Szerdán, az ünnep napján a templomban reggel 7-kor, 8-kor (iskolamise) és este 6-kor, Csemőben pedig délután 4-kor mondunk misét.
 2. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében.
 3. Jövő vasárnap, január 10-én lesz Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi.
Burgmann A. László | 2020. december 27.

Hirdetések

 1. Ma van Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után kerül sor a családok megáldására.
 2. Hétfőn, december 28-án Aprószenteket ünnepeljük.
 3. Csütörtökön, december 31-én a szentmisében tartjuk az év végi hálaadást. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.
 4. Péntek, január 1-je Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét kérve az esztendőre.
 5. Szombat, január 2-a Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök emléknapja, egyben elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
 6. A plébániai iroda a héten hétfőtől szerdáig délelőtt 9-től délután 1 óráig tart nyitva, csütörtökön és pénteken (december 31-én és január 1-jén) zárva lesz.
 7. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
Burgmann A. László | 2020. december 22.

Részletek az előző hirdetésben.

Burgmann A. László | 2020. december 19.

Hirdetések

 1. Jövő héten hétfőn, kedden és szerdán tartunk roráte misét, tehát 24-én csütörtökön már nem lesz roráte. A hajnali misék, ahogy eddig is, háromnegyed 7-kor kezdődnek a templomban.
 2. Most vasárnap ér véget a karácsonyi ajándékvásár a Szent Anna oltárnál. Aki szeretné, adományaival még támogathatja a Ceglédi Karitász munkáját. Az oltár elé kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek.
 3. Gyónási lehetőséget biztosítunk a templomban most vasárnap az esti 6-os mise előtt és után fél órára, valamint kedden, december 22-én este 5 órától. Éljünk a lehetőséggel, hogy elvégezzük a karácsonyi gyónásunkat, mert karácsonykor nem lesz gyóntatás!
 4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában. Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! Az atyák kedden, december 22-én napközben végzik a karácsony előtti beteglátogatást.
 5. Csütörtökön, december 24-én délután fél 4-kor vetített pásztorjáték lesz a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 6. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után lesz a családok megáldása.
 7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában. Az összeget utalni is lehet a 10103812-08250137-00000000-as bankszámlára, feltüntetve a plébánia nevét (Cegléd Római Katolikus Plébánia).
 8. A plébániai iroda a héten hétfőtől szerdáig délelőtt 9-től délután 1 óráig tart nyitva, csütörtökon és pénteken (december 24-25-én) zárva lesz.
 9. Karácsonyi ünnepi miserend
 10. December 24.   (csütörtök)  Éjféli mise   24:00 Templom (online is közvetítve);    22:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna
 11. December 25.     (péntek)   7:30 Templom; 8:30; Magyarok Nagyasszonya Kápolna;   9:30; Templom (online is közvetítve);  11:00   Csemő;                                       18:00 Templom
 12. December 26. (szombat)       9:30 Templom11:00 Csemő

  17:00 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  18:00 Templom

  December 27. (vasárnap)      7:30 Templom

  8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  9:30 Templom (online is közvetítve)

  11:00 Csemő és Nyársapát

  18:00 Templom

  December 28-30. (hé-sze)     7:00 Templom

  December 31.            (csütörtök)     16:00 Csemő

  18:00 Templom

  Január 1. (péntek)                 7:30 Templom

  8:30 Magyarok Nagyasszonya Kápolna

  9:30 Templom (online is közvetítve)

  11:00 Csemő

  18:00 Templom

Burgmann A. László | 2020. december 14.

Hirdetések

 1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Keresztes Szent János egyháztanítóra, kedden Brenner János vértanúra emlékezünk.
 3. Pénteken, december 18-án este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, amire szeretettel hívjuk a a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán.
 4. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna oltárnál elhelyezett tárgyakból a Ceglédi Karitász javára. Ide várjuk azoknak az adományát is, akik támogatni kívánják a helyi Karitász munkáját a rászorulók közt. Egyúttal jelezzük, hogy a kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek.
 5. Amennyiben a környezetünkben tudunk olyan idős és beteg testvérekről, akik nem tudnak templomba járni, de szeretnék a szentségeket magukhoz venni az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában. Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai!
 6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában. Az összeget utalni is lehet a 10103812-08250137-00000000-as bankszámlára, feltüntetve a plébánia nevét (Ceglédi Római Katolikus Plébánia).
 7. A plébániai iroda hétfőtől csütörtökig délelőtt 9-től délután 1 óráig, pénteken délután 1-től 5 óráig tart nyitva.
Burgmann A. László | 2020. december 05.

Hirdetések

 1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Ambrus püspökre emlékezünk, kedden a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. Szombaton lesz a Guadalupei Szűz Mária emléknapja.
 3. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna oltárnál elhelyezett tárgyakból a Ceglédi Karitász javára. Ide várjuk azok adományát is, aki támogatni kívánják a helyi Karitász munkáját a rászorulók közt. Egyúttal jelezzük, hogy a kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül elvihetőek.
 4. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészsége imaönkéntesek jelentkezését várja, akik vállalják, hogy hetente elimádkoznak egy rózsafüzért egy adott kórház egy osztályának betegeiért és dolgozóiért! Jelentkezés e-mailben a iroda@korhazlelkesz.hu címre. Bővebb információ a faliújságon kihelyezett plakáton található.
 5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában.
Burgmann A. László | 2020. november 29.

Hirdetések

 1. A mai nappal, advent első vasárnapjával kezdődik az új egyházi év. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent András apostolt ünnepeljük, csütörtökön Xavéri Szent Ferencre emlékezünk.
 3. December 4-e elsőpéntek. Reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.
 4. December 5-e elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével.
 5. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna oltárnál elhelyezett tárgyakból a Karitász javára. Egyúttal várjuk az adományokat is ide: mindenki annyit ad, amivel támogatni kívánja munkánkat. Sok játék van, ami ellenszolgáltatás nélkül elvihető.
 6. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészsége imaönkéntesek jelentkezését várja, akik vállalják, hogy hetente elimádkoznak egy rózsafüzért egy adott kórház egy osztályának betegeiért és dolgozóiért! Jelentkezés e-mailben a iroda@korhazlelkesz.hu címre. Részletek a faliújságon kihelyezett plakáton.
 7. Ferenc pápa különleges rendelkezése révén egész november hónapban teljes búcsút nyerhetnek azok, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért, vagy akik vallásos lelkülettel templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet.
 8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában.
Burgmann A. László | 2020. november 21.

Hirdetések

 1. A mai gyűjtés az országos Karitász javára fog történni.
 2. Járványügyi rendelkezések a Váci egyházmegyében. Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe! Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában. (A rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján)
 3. Hétfőn Dung-Lac Szent András áldozópapra és vértanú társaira, szerdán Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.
 4. November 27-én, pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, amire szeretettel hívjuk a a plébánia fiataljait, elsősorban a 13-25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook oldalán.
 5. Ferenc pápa különleges rendelkezése révén egész november hónapban teljes búcsút nyerhetnek azok, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért, vagy akik vallásos lelkülettel templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Krisztus Király ünnepén teljes búcsút nyerhet az a hívő is, aki nyilvánosan elimádkozza az emberi nem Megváltója, tekints reánk… kezdetű felajánló imát (az imádság szövege megtalálható a lap túloldalán).

6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában