Burgmann A. László | 2022. május 16.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Pénteken kerül sor az esti hatos májusi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Scheffler János vértanú püspökre, pénteken Sziénai Szent Bernardin áldozópapra emlékezünk. Jövő vasárnap lesz a Tömegtájékoztatás világnapja.
 6. Május 29-én, vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a Ceglédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz, és – aki teheti – hozzon egy tál süteményt is.

7. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy a misenaplót a szentmise végén, a kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni

Hirdetések:

 1. Ma van hivatások vasárnapja, könyörgőnap papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő szombaton délelőtt 9-től lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek első gyónása. Imádkozzunk értük, hogy ez az első szentségi találkozásuk Jézussal örömteli találkozás legyen.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Boldog Salkaházi Sára vértanúra, emlékezünk. Szombaton a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 7. Az imaapostolság májusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
Burgmann A. László | 2022. április 30.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakör lesz a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 4. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a litánia előtt, este negyed 6-tól a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 5. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Atanáz egyháztanítóra, szombaton Boldog Gizella királynéra emlékezünk. Kedden Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük. Jövő vasárnap hivatások vasárnapja lesz, könyörgőnap a papi hivatásokért.
 7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

Hirdetések:

 1. Ma van húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.

Vasárnap este 7-kor jótékonysági koncert lesz a Templomban az ukrajnai menekültek támogatására, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Az egyházközségi családi tábor jelentkezési határideje jövő héten lejár. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a táborban, jelentkezzen a mise után a sekrestyében, de legkésőbb április 30-áig. Az esemény pontos részleteiről a Tanítvány belső lapján lehet olvasni.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Márk evangélistát, pénteken Sziénai Szent Katalint, Európa társvédőszentjét ünnepeljük. Május 1-je idén vasárnapra esik, emiatt elmarad Munkás Szent József emléknapja. Ez a nap a Szűzanyának szentelt hónap kezdete
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 5. A Tanítvány belső lapján folytatjuk a szentgyónás mibenlétéről szóló írást. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez.
Burgmann A. László | 2022. április 17.

Hirdetések:

 1. Ma van húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe.
 2. Húsvéthétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban.
 3. Húsvétot nyolcaddal ünnepeljük, vagyis ebben a nyolc napban minden mise – még ha hétköznapra esik is – ünnepi mise. Biztatjuk a testvéreket, hogy, aki teheti, jöjjön el a reggel 7-es misékre, hogy együtt ünnepeljük feltámadt Urunkat!
 4. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 5. Jövő vasárnap húsvét 2. vasárnapja, az Isten Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz: szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékaira.
 6. Ahogy korábban már hirdettük, az egyházközség családi tábort szervez, amire április 30-áig lehet jelentkezni. Ne várjuk meg a jövő heti határidőt, hanem jelentkezzünk mielőbb!
 7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 8. Az imaapostolság áprilisi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap), ami a nagyhét kezdete.
 2. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink (bibliaóra, felnőtt katekézis, ifjúsági csoportok). Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
 3. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség.
 4. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon az krizmaszentelési mise Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. Az áldozás két szín alatt fog történni. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
 5. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Este 6-kor kerül sor az Úr szenvedésének ünneplésére a Templomban.

Nagypéntek szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással.

 1. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. Délután 5-kor kezdődik a húsvéti vigília a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este fél 9-kor pedig a Templomban.
 2. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. április 08.

Cegléd – Plébániatemplom

Virágvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagyhétfő-nagyszerda: 7:00

Nagycsütörtök: 18:00

Nagypéntek: 18:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 20:30

Húsvétvasárnap: 7:30, 9:30, 18:00

Nagypénteken és nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk.

 

Cegléd – Magyarok Nagyasszonya Kápolna

Virágvasárnap: 8:30

Nagykedd: 17:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 17:00

Húsvétvasárnap: 8:30

 

Csemő

Virágvasárnap: 11:00

Nagycsütörtök: 16:00

Nagypéntek: 16:00

Nagyszombat (húsvét vigíliája): 18:00

Húsvétvasárnap: 11:00

 

Nyársapát

Virágvasárnap: 11:00

Húsvétvasárnap: 11:00

Burgmann A. László | 2022. április 03.

Hirdetések:

 1. Ma a Szentföld javára ajánljuk fel a gyűjtést.
 2. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 3. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz ugyancsak a plébánián.
 4. Csütörtökön és pénteken végezzük az elsőpéntekes betegek meglátogatását, ami egyben a húsvéti beteglátogatás lesz. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében.
 5. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 6. Szombaton délután 3-tól bűnbánati liturgiát tartunk a plébánián a tavaly ősszel elsőáldozottak számára. Ennek keretében lehetőség lesz elvégezni a húsvéti szentgyónást.
 7. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 8. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap) lesz, ami a nagyhét kezdete. A fél 10-es misén lesz barkaszentelés, amire lehetőleg hozzunk magunkkal barkát.
 9. A Tanítvány belső lapján egy iránymutatást találunk a szentgyónással kapcsolatban. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez.
 10. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. március 27.

Hirdetések:

 1. Ma Laetare-vasárnap, az öröm vasárnapja van.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6 körül mutatunk be szentmisét a Templomban. Este fél 6-tól keresztutat járunk, azután kezdődik az esti mise. A keresztút miatt az elsőpénteki szentségimádás kivételesen elmarad. A betegeket nem most pénteken, hanem egy héttel később látogatjuk meg.
 4. Jövő szombaton egyházközségi lelkinapot tartunk, ami a nagyböjti lelki készületünket hivatott segíteni. Délelőtt 10-re várjuk a résztvevőket az katolikus iskola ebédlőjébe. Elmélkedések után fél 1 körül tervezzük a közös ebédünket, majd folytatjuk a programot előadással és csoportbeszélgetéssel. Délután fél 5 körül átmegyünk a Templomba, ahol szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Este fél 6-tól megtartjuk az elsőszombati rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd az esti 6-os misével zárjuk a lelkinapot. Akik tudnak, hozzanak süteményt az ebédhez. Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Mindenkit szeretettel hívunk, használjuk ki ezt a lehetőséget, hiszen az elmúlt 2 évben nem tudtuk megtartani a lelkinapot a járványügyi helyzet miatt.
 5. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt, fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 6. Jövő vasárnap a Szentföld javára tartunk gyűjtést.
 7. Ahogy azt többször is hirdettük, van lehetőség a háborús menekültek megsegítésére a Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is. Ennek módjáról és részleteiről bővebben a faliújságra kihelyezett plakáton lehet olvasni.
Burgmann A. László | 2022. március 25.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzus lesz a plébánián.
 3. Pénteken este 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszonyt) ünnepeljük. Jövő vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja, laetare (öröm)-vasárnap lesz.
 5. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy évente legalább egyszer, lehetőleg húsvétkor gyónjanak és járuljanak szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, nagyböjti időben szombaton és vasárnap az esti mise előtt, fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.

6. A Ceglédi Katolikus Karitászon keresztül is van lehetőség a háborús menekültek megsegítésére az alábbi módokon. Várjuk önkéntesek jelentkezését, akik készek egy egész napos szolgálatot vállalni a Katolikus Karitász kötelékében a határmenti Barabáson. Várunk tárgyi felajánlásokat, konkrétan: tartós élelmiszert, innivalót, takarót, kabátot, pelenkát, tisztító és tisztálkodási szereket, egészségügyi csomagokat. További felvilágosításért keressék Dékány Mária Magdolnát személyesen vagy a 0620/823-0390-as telefonszámon. Akik pénzadománnyal szeretnék segíteni a menekülteket, megtehetik azt a Váci Egyházmegyei Karitászon keresztül, a 11784009-22227148-as számlaszámra utalva. Akik a készpénzes támogatást választanák, leadhatják adományukat a plébániai hivatalon vagy bedobhatja azt a templomi Karitász perselybe. Végül pedig, akik átmenetileg be tudnának fogadni menekülteket – szállást és étkezést biztosítva számukra – jelezzék azt a plébánián vagy a sekrestyében. Minden segítséget köszönünk!