Burgmann A. László | 2023. június 05.

Hirdetések:

 1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Bonifác vértanú püspökre, kedden Szent Norbert püspökre, csütörtökön Prágai Szent Ágnes szűzre, pénteken Szír Szent Efrém egyháztanítóra emlékezünk.
 4. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a ministránsok a szolgálatra, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.
 5. Június 18-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 6. 6. Az imaapostolság júniusi szándéka: Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak.
 7. Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

  Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:

Burgmann A. László | 2023. június 01.

Hirdetések:
1. Ma van pünkösdvasárnap. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik.
Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett szentgyónás és
áldozás, ima a Szentatya szándékaira az a hívő, aki részt vesz a Veni
Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában.

2. Pünkösdhétfő nem főünnep, ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriára,
az Egyház anyjára emlékezünk; szentmisét reggel 7-kor mondunk.

3. Kedden elmaradnak a katekumen csoportok alkalmai. Szerdán este fél 7
kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.

4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be
szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak
elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6tól elimádkozzuk a
zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.

5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk
mindenkit a Templomban este fél 6-ra a Rózsafüzér Társulat vezetésével
imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi
hivatásokért, valamint a békéért.

6. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az
örök Főpap ünnepe lesz. Szombaton Lwanga Szent Károlyra és
vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának
főünnepét üljük.

7. Marton Zsolt megyéspüspök úr a Római Misekönyv új kiadásának
használatát 2023. Pünkösdvasárnapjától rendelte el a Váci Egyházmegyében.
Az új kiadás szövegváltoztatásait egy külön lapra összeszedve kihelyeztük a
Tanítvány mellé; a lapok szabadon elvihetők. Kérünk minden hívőt, hogy
különösen is figyeljünk oda, hogy a mise szövegét ne megszokásból, hanem
a módosításoknak megfelelően mondjuk.

8. Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe idén június 11ére esik. Kérjük,
hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig
gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 913 óra között, pénteken 1317 óra közöt

Burgmann A. László | 2023. május 25.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe.

A mai nap tartjuk a Csemői búcsút és majálist, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! A közös ebédre a csemői 11-es mise után kerül sor. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is.

Ma este 7-kor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar egyházzenei fesztiválját ad helyszínt Templomunk. A belépés díjtalan. A koncerten befolyó támogatást a ceglédi Karitász céljaira ajánlották fel a szervezők.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 2. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Casciai Szent Ritára, kedden Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékezünk. Szerdán Szűz Mária, keresztények Segítsége, pénteken Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap lesz.
 4. Marton Zsolt megyéspüspök úr – összhangban az MKPK 2022. évi téli ülésén hozott döntéssel – a Római Misekönyv új kiadásának használatát 2023. Pünkösdvasárnapjától (beleértve Pünkösd vigíliáját) rendelte el a Váci Egyházmegyében. Az új kiadás szövegváltoztatásait egy külön lapra összeszedve kihelyeztük a Tanítvány mellé; a lapok szabadon elvihetők. Kérünk minden hívőt, hogy különösen is figyeljünk oda, hogy a mise szövegét ne megszokásból, hanem a módosításoknak megfelelően mondjuk.
Burgmann A. László | 2023. május 24.

Hirdetések:

 1. Ma van a társadalmi kommunikáció világnapja. Imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért, hogy az igazságot keresve, a másik személyét tiszteletben tartva, erkölcsösen végezzék kihívásokkal teli munkájukat. Imádkozzunk a médiafogyasztókért, hogy bölcs megkülönböztetéssel, a lélek szabadságával használják a tömegtájékoztatási eszközöket, elutasítva mindazt, ami testüket és lelküket károsíthatja!
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus tartunk a plébánián.
 3. Jövő szombaton reggel 9-kor lesz az elsőáldozásra készülők első gyónása a Templomban.

Ugyanezen a napon este háromnegyed 6-tól közösen imádkozzuk a Loretói litániát a Templomban.

Szintén szombaton este 6-kor hálaadó és evangelizációs koncertet, istentiszteletet tart a ceglédi baptista gyülekezet, amin fellép a magyarországi baptista egyház központi énekkara. A hangverseny helyszíne a ceglédi evangélikus templom. A belépés díjtalan.

 1. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a ceglédieket is! Csemőben a szentmise 11-kor kezdődik, azt követően közös ebéd, majd kötetlen, játékos együttlétre kerül sor. Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát jelezze a sekrestyében. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is.

Ugyanezen a napon este 7-kor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar egyházzenei fesztiválját ad helyszínt Templomunk. A belépés díjtalan. A koncerten befolyó támogatást a ceglédi Karitász céljaira ajánlották fel a szervezők.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Nepomuki Szent János vártanú papra, szerdán Boldog Scheffler János vértanú püspökre, szombaton Sienai Szent Bernardin áldozópapra emlékezünk. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.
Burgmann A. László | 2023. május 06.

Hirdetések:

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus tartunk a plébánián.
 2. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 3. Jövő vasárnap lesz a Nyársapáti templom búcsúja.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Avilai Szent János egyháztanítóra, csütörtökön Boldog Salkaházi Sára vértanúra emlékezünk. Szombaton a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz. Jövő vasárnap a társadalmi kommunikáció világnapját tartjuk.
 5. Május 21-én, vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a celgédieket is! Csemőben a szentmise 11-kor kezdődik, azt követően közös ebédre kerül sor. Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz, és – aki teheti – hozzon egy tál süteményt is.

Ugyanezen a napon este 7-kor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar egyházzenei fesztiválját ad helyszínt Templomunk. A belépés díjtalan. A jótékonysági koncerten befolyó támogatást a ceglédi Karitász céljaira ajánlották fel a szervezők.

 1. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

A képeket a Galériában lehet megtekinteni, vagy a képre kattintva:

Hirdetések:

 1. Ma könyörgőnap van a papi hivatásokért.

Imádkozzunk, hogy Ferenc pápa magyarországi látogatása rendzavarás és fennakadás nélkül teljen; jelentsen vigaszt és a hitben való megerősödést mindazoknak, aki figyelemmel követik az eseményeket; hozzon lelki megújulást egyházunk és nemzetünk számára; és szolgáljon a béke és a kiengesztelődés alkalmául az egész világ számára!

 1. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus tartunk a plébánián.
 2. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás kivételesen elmarad. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Józsefre, a munkásra emlékezünk. Kedden Szent Atanáz egyháztanító püspök emléknapja lesz. Szerdán Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük.
 5. 6. Az imaapostolság májusi szándéka: Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

A tudnivalók megtekintéséhez kattints a képre:

 

Burgmann A. László | 2023. április 22.

Hirdetések:

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus tartunk a plébánián.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent György vértanúra emlékezünk. Kedden Szent Márk evangélistát ünnepeljük. Pénteken Monforti Grignon Szent Lajos Mária áldozópap emléknapja, szombaton Sienai Szent Katalin egyháztanítónak, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz.
 3. Tájékoztatjuk azokat, akik április 30-án, a Ferenc pápa Kossuth téri vasárnapi miséjén a plébánia szervezésében vesznek részt – és a csoportba korábban feliratkoztak –, hogy a Ceglédről 5:30-kor (!) induló, Budapest-Nyugati pályaudvarról 13:53-kor visszainduló vonattal fogunk utazni. Menetjegyet nem kell váltani, mert különkocsit – az első vasúti kocsit – béreltünk az utazáshoz. (Figyelem! Szúró, vágó eszközt, és üvegpalackot nem szabad magunkkal vinni! Csak összecsukható esernyő lehet nálunk!)

A szervezők nem tudnak ülőhelyet biztosítani a zarándokoknak, ezért, aki nem szeretné végigállni a szertartás előtti és alatti időt, érdemes magával hoznia egy könnyű, hordozható széket.

 1. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

Hirdetések:

 1. Ma van az Isten Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz, ha szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékaira.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzus tartunk a plébánián.
 3. Akik szeretnének részt venni Ferenc pápa Kossuth téri miséjén április 30-án, vasárnap fél 10-kor, azok csatlakozhatnak a plébánia szervezésében utazó csoporthoz. A Ceglédről 6:08-kor induló, Budapestről 13:53-kor visszainduló vonattal fogunk utazni; az alkalomra külön vasúti kocsit béreltünk. A MÁV minden zarándok számára díjmentes utazást biztosít; a menetjegyeket csak aznap lehet megváltani. Mindenki gondoskodjon a saját jegyéről. Aki szeretne a plébániai csoporttal részt venni az eseményen, iratkozzon fel mielőbb a sekrestyében.
 4. Még a mai napon lehet jelentkezni a plébániai családi táborra. Ennek időpontja: augusztus 14-18; helyszíne: Balatonalmádi, Ciszterci Rekreációs. A központ 10 percre van a strandtól, nagyon szép környezet, sportpályák, kenuk, kápolna. Csak mi leszünk ott abban az időszakban, így nem zavar majd minket senki. Ára: felnőtteknek 15000 Ft/fő/éj, gyermekeknek: 10000 Ft/fő/éj. Idén is megpróbálunk anyagi segítséget nyújtani azoknak, akiknek szükséges (ez ne tartson vissza senkit)! Jelentkezési lap hamarosan a plébánián és a sekrestyében! További információért keresse: Ecseriné S. Szilviát a 0630/573 1196-as telefonszámon.
 5. Az imaapostolság áprilisi szándéka: Imádkozzunk az erőszakmentesség és a béke kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).