Burgmann A. László | 2021. április 09.
 1. Ma van húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe. Az ünnepi szentmise után, 11 és 12 óra között megáldoztatjuk a Templomban azokat, akik élőben követték a fél 10-es mise online közvetítését.

A mai nap veszi kezdetét húsvét nyolcada, ami jövő vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapján zárul.

 1. Húsvéthétfőn fél 10-kor mutatjuk be az ünnepi szentmisét, amit a Mária Rádió facebook oldala és Youtube csatornája élőben közvetít.
 2. Az Új Ember és a Keresztény élet hetilapok aktuális számát a templom zárvatartása miatt a plébánia irodáján vehetik át hivatali időben a megrendelők.
 3. Figyeljük a Mária Rádió híradásait, mert ha megváltoznak a liturgikus rendelkezések, onnan (is) értesülhetünk azokról.
 4. Ma teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül áhítattal követte. Teljes búcsú nyerhető irgalmasság vasárnapján is, a szokásos feltételek mellett.
 5. Az imaapostolság áprilisi imaszándéka az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.
 6. Jövő vasárnap is lesz szentmise közvetítés:
Burgmann A. László | 2021. április 05.

Húsvéthétfői, 9:30-as szentmise itt nézhető meg:

Burgmann A. László | 2021. április 03.

HIRDETÉS!

Mint a Nagyheti online közvetítésű szertartásokon hirdetve lett:

“Húsvétvasárnapján a 9:30-as online közvetített szentmise után, 11 és 12 óra között, szentáldozáshoz lehet járulni a templomban.”

Kérjük a járványügyi előírások betartását!

Burgmann A. László | 2021. március 28.
 1. Ma van Urunk szenvedésének vasárnapja (Virágvasárnap). Ezen a napon ünnepli az Egyház Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Ezzel a megemlékezéssel veszi kezdetét a nagyhét.
 2. Hétfőn, kedden és szerdán gyűjtést rendezünk a ceglédi kórház dolgozói számára, hogy kifejezzük köszönetünket munkájukért: kávét, teát, csokit, kekszet stb gyűjtünk. A felajánlásokat a plébánia irodájában lehet leadni hétfőn, kedden, szerdán 9 órától délután 1-ig.
 3. Nagykedden Péter atya beteglátogatást tart, hogy a húsvéti szentségekben részesítse őket.
 4. Tudnivalók a Szent Háromnapról:

A jelenlegi járványhelyzet miatt nem mutatunk be nyilvános szentmisét a Magyarok Nagyasszony Kápolnában, Csemőben és Nyársapáton. A Szent Háromnap szertartásait hívek részvétele nélkül végezzük a Templomban. A szertartásokat élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook és Youtube oldalain.

Youtube csatornát a következő linken lehet elérni:

Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékmise este 6-kor kezdődik.

https://www.youtube.com/watch?v=goTvrWa86M4

Nagypénteken az Úr szenvedésének ünnepléséeste 6-kor tartjuk.

https://www.youtube.com/watch?v=qT3h2TXB0iM

Ezen a napon tilos a hús fogyasztása, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett két másik, csökkentett mértékű étkezés.

Nagyszombaton az egyház tartózkodik a szentmiseáldozat bemutatásától. A Húsvéti vigília este 8-kor kezdődik.

https://www.youtube.com/watch?v=VWYUUYJI0WY 

Húsvétvasárnap az ünnepi miséfél 10-kor mutatjuk be.

https://www.youtube.com/watch?v=MUSCqgSBNfI

 1. Az Új Ember és a Keresztény élet hetilapok aktuális számát a templom zárvatartása miatt a plébánia irodáján vehetik át a megrendelők.
 2. Figyeljük a Mária Rádió híradásait, mert ha megváltoznak a liturgikus rendelkezések, akkor onnan (is) értesülhetünk arról.

————————————————————————————————-

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2021. március 23.
 1. A jelenlegi járványhelyzet miatt nem mutatunk be nyilvános szentmisét a Magyarok Nagyasszony Kápolnában, Csemőben és Nyársapáton. A vasárnap fél 10-es misét hívek részvétele nélkül mondjuk a Templomban. Ezt a szentmisét a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetítjük.
 2. Szerdán este 6-kor jegyeskurzus lesz.
 3. Véget ért a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés. Ezúton köszönjük mindazok nagylelkűségét, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a gyűjtéshez.
 4. Csütörtökön Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszonyt) ünnepeljük. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja (Virágvasárnap) lesz.
 5. Múlt hét pénteken, március 19-én, Szent József főünnepén kezdődött el „a család az amoris laetitia” [a család a szeretet öröme] éve: egy különleges év a családi szeretetben való növekedésre. Ebben az évben arra hív minket Ferenc pápa, hogy a család az Egyház és a társadalom figyelmének középpontjába kerüljön. Imádkozzunk, hogy minden család érezhesse saját otthonában a názáreti Szent Család élő jelenlétét, és hogy a Szent Család őszinte és nagylelkű szeretettel töltse be kis családközösségeinket, örömforrásként a megpróbáltatások és nehézségek közepette.
 6. Az Új Ember és a Keresztény élet hetilapok aktuális számát a templom zárvatartása miatt a plébánia irodáján vehetik át a megrendelők.
 7. Figyeljük a Mária Rádió híradásait, mert ha húsvétra megváltoznak a liturgikus rendelkezések, akkor onnan (is) értesülhetünk arról.

————————————————————————————————-

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2021. március 14.

Hirdetések

 1. Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében: a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8-ától, hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani. (A rendelet teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.)
 2. A rendelet értelmében nem mutatunk be szentmisét a Magyarok Nagyasszony Kápolnában, Csemőben, Nyársapáton illetve hétköznap a Templomban. A vasárnap fél 10-es misét azonban, hívek részvétele nélkül elvégezzük a Templomban. Ezt a szentmisét a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetítjük. Elmarad továbbá a pénteki keresztút, és a szombat estére meghirdetett gyóntatás is.
 3. Szerdán este 6-kor jegyeskurzus.
 4. A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés időtartalmát, egy héttel meghosszabbítottuk. Mint hirdettük, ennek során rászoruló családok részére gyűjtünk, a beérkező adományokat pedig a Karitász munkatársai juttatják el a szükséget szenvedőkhöz. A felajánlásokat a plébániai irodába lehet behozni hivatali időben március 19-éig.
 5. Pénteken, március 19-én a plébániai ifjúság számára gyónási alkalmat kínálunk délután 2-től 3-ig, és 5-től 6-ig a Templomban. Ebben az időben várja Jézus Krisztus azokat a fiatalokat, akik még nem végezték el a nagyböjti szentgyónásukat. Ha a katolikus egyházhoz tartozunk, akkor a bűnbánat szentségével tisztítjuk meg a lelkünket!
 6. Szerdán Szent Patrik püspökre, csütörtökön Jeruzsálemi Szent Cirill egyháztanítóra emlékezünk, pénteken Szent József főünnepét üljük.
Burgmann A. László | 2021. március 07.

288/2021

Járványügyi rendelkezések
az Váci Egyházmegyében

A Váci Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően, összhangban a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezéseivel – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:

 1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő.
 2. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.
 3. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.
 4. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami és egyházi járványügyi előírásokat.
 5. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
 6. A tavaszi bérmálásokról és a nagyheti szertartásokról később történik intézkedés.

Vác, 2021. 03. 05.

 

Marton Zsolt

váci megyéspüspök

Burgmann A. László | 2021. március 07.

Hirdetések

 1. Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében: a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani. (A rendelet teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.)
 2. A rendelet értelmében nem mutatunk be szentmisét a Magyarok Nagyasszony Kápolnában, Csemőben, Nyársapáton illetve hétköznap a Templomban. A vasárnap fél 10-es misét azonban, hívek részvétele nélkül elvégezzük a Templomban. Ezt a szentmisét a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetítjük. Elmarad továbbá a pénteki keresztút, és a szombat estére meghirdetett gyóntatás is.
 3. Szerdán este 6-kor jegyeskurzus.
 4. Március 7-től 14-ig tartjuk a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Rászoruló családok részére gyűjtünk, a beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a szükséget szenvedőkhöz. A felajánlásokat a plébániai irodába lehet behozni hivatali időben.
 5. Március 19-én, pénteken a plébániai ifjúság számára gyónási alkalmat kínálunk délután 2-től 3-ig, és 5-től 6-ig a Templomban. Ebben az időben várja Jézus Krisztus azokat a fiatalokat, akik még nem végezték el a nagyböjti szentgyónásukat. Ha a katolikus egyházhoz tartozunk, akkor a bűnbánat szentségével tisztítjuk meg a lelkünket!
 6. Az imaapostolság márciusi imaszándékai a kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért: Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.
Burgmann A. László | 2021. március 02.

Hirdetések

 1. Ma a katolikus iskolák javára van gyűjtés.
 2. Jegyeskurzust tartunk szerda este 6-kor a plébánián azok számára, akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni.
 3. Csütörtökön Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökre emlékezünk.
 4. Péntek, március 5-e elsőpéntek. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be a Templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.

Ugyanezen a napon keresztutat járunk este fél 6-tól a Templomban.

 1. Szombat, március 6-a elsőszombat. Fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével. Ugyanebben az idősávban gyónási lehetőséget is biztosítunk a híveknek
Burgmann A. László | 2021. február 18.

 Hirdetések

 1. Szerdánként este 6-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián azok részére, akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Péter apostol székfoglalásának, szerdán pedig Szent Mátyás apostolnak lesz az ünnepe.
 3. Nagyböjtben keresztutat járunk péntek esténként fél 6-tól a Templomban. Kérjük azokat a csoportokat, akik vállalnának keresztút vezetését, jelentkezzenek a sekrestyében!
 4. Gyónási lehetőséget biztosítunk a nagyböjti szombatokon a szentmise előtt este fél 6-tól a Templomban.