Burgmann A. László | 2022. november 28.

Hirdetések:

 1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben! Ennek a készületnek a jegyében egyházközségi lelkinapot tartunk december 10-én, szombaton. A program 10-kor kezdődik a katolikus iskola ebédlőjébe, és az esti 6-os misével zárul. Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Használjuk ki ezt a lehetőséget!
 2. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Mindenkit szeretettel várunk!
 3. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.
 4. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel fél 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. Este 5-től 6-ig szentségimádást tartunk. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
 5. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent András apostolt ünnepeljük. Szombaton Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja lesz.
 7. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott számlaszámra.
 8. Készült egy kiadvány „Ég és föld között” címmel, ami gondolatokat tartalmaz a szentmiséről. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet az adventi időben is a roráte és minden szentmise tudatosabb megélésében!

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus király vasárnapja, amivel befejeződik a liturgikus év. Adjunk hálát Istennek az elmúlt egyházi évért! Jövő vasárnap advent első vasárnapja, ami az új egyházi év kezdete.

A mai ünnepnapon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nyilvánosan elimádkozza az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk…” kezdetű felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira).

A szentmisén az országos Karitász javára gyűjtünk.

 1. A szombati előesti misén megáldottuk a Szent Erzsébet kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal pedig hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Pénteken kerül sor az esti hatos novemberi alkalmára. Este 6-tól szentségimádást tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Boldogságos Szűz Mária templomban való bemutatását ünnepeljük. Kedden Szent Cecília szűzre, csütörtökön a vietnámi Dung-Lac Szent Andrásra és vértanútársaira, pénteken Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.
 5. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. Mindenkit szeretettel várunk!
 6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott MKB számlaszámra.
Burgmann A. László | 2022. november 17.

Hirdetések:

 1. Ma van a szegények világnapja. Imádkozzunk a szegényekért, hogy állandóan tapasztalják Isten gondviselő szeretetét, és azért, hogy a jómódúak nagylelkűen osszák meg anyagi javaikat a szükséget szenvedőkkel!
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. A szombati előesti misén áldjuk meg a Szent Erzsébet kenyereket, amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket segítő munkájához.
 4. Jövő vasárnap a Karitász javára tartunk gyűjtést.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Skóciai Szent Margitra, csütörtökön Nagy Szent Gertrúd szűzre emlékezünk. Szombaton Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, vasárnap Krisztus, a világmindenség királya fűünnepe lesz.
 6. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri. Az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
 7. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk!
 8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. november 07.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán a Lateráni bazilika felszentelésének az ünnepe lesz. Csütörtökön Nagy Szent Leó pápára, pénteken Tours-i Szent Márton püspökre, szombaton Szent Jozafát vértanú püspökre emlékezünk.
 3. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet – a szokásos feltételek mellett – az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
 4. Az imaapostolság novemberi imaszándéka: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 5. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri. Az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
 6. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2022. november 01.

Hirdetések:

 1. Aki új síremlék megáldását kéri, jelezze azt a szentmise után a sekrestyében. A sírszentelések holnap délután 3-kor lesznek.
 2. Kedden mindenszentek főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Szentmisét mutatunk be a Templomban az ünnep előestéjén, hétfőn este 6-kor, illetve kedden reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában kedden reggel fél 9-kor lesz mise, a délután 5-ös mise elmarad.
 3. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk, aminek az elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól pedig elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is.
 5. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökre emlékezünk. Kedden Mindenszentek főünnepe lesz. Szerdán Halottak napja, pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. Szombaton Szent Imre herceg ünnepét üljük.
 8. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri: az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
Burgmann A. László | 2022. október 26.

Hirdetések:

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz a plébánián.
 2. Pénteken kerül sor az esti hatos októberi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 3. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Mór püspökre emlékezünk. Pénteken Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepét tartjuk.
 5. Akik új síremlék megáldását kérik, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A sírszentelések október 31-én, hétfőn délután 3-kor lesznek.
 6. November 1-je mindenszentek főünnepe parancsolt ünnep. A Templomban misét mondunk az ünnep előestéjén, október 31-én, hétfőn este 6-kor, illetve kedden reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyarok Nagyasszonya Kápolnában reggel fél 9-kor lesz a szentmise, a kedd délután 5 órai mise pedig elmarad.
 7. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri: az adventi csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást megköszönünk!
Burgmann A. László | 2022. október 16.

A Galériában, vagy ezen a linken megnézhető:

https://photos.app.goo.gl/qARoNNPd1nywzitY8

Burgmann A. László | 2022. október 16.

Hirdetések:

 1. Ma a fél 10-es misén lesz egyházközségünkben az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére!

Ma van a Missziók vasárnapja. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért! A gyűjtést a missziók javára ajánljuk fel.

A mai nap még van lehetőség online kitölteni a népszámlálás kérdőívét. A reggel fél 8-as és az esti 6-os mise után segítséget nyújtunk a plébánián azoknak, akiknek problémát okoz a kérdőív online megválaszolása.

 1. Hétfőn délután 3-kor nyugdíjas klub lesz a közösségi házban, a Biblia óra elmarad. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk ugyancsak a plébánián.
 2. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 3. Liturgikus ünnepek: hétfőn Antiochiai Szent Ignác vértanú püspökre emlékezünk. Kedden Szent Lukács evangélistát ünnepeljük. Pénteken Boldog IV. Károly király, szombaton Szent II. János Pál pápa emléknapja lesz.
 4. Október 21-én, pénteken délután 5-kor megbeszélés lesz a plébánián azon szülőknek, akiknek a gyerekei idén kezdték el az elsőáldozási felkészítőt.
 5. Az imaapostolság októberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.
 6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A sírszentelésekre október 31-én, hétfőn délután 3-kor kerül sor.
Burgmann A. László | 2022. október 01.

Hirdetések:

 1. A mai napon hálaadást tartunk a terménybetakarításért.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra lesz a közösségi házban. Kedden este 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk ugyancsak a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 4. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Október hónapban szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 5. Jövő vasárnap lesz a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúja.

Ugyanezen a napon délután 4-kor lesz az óvodások Mária-köszöntője a Templomban.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Assisi Szent Ferencre, szerdán Szent Faustina Kowalska szűzre, pénteken a Rózsafüzér Királynőjére emlékezünk. Szombaton Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónájának főünnepét üljük.
 2. Október 16-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz egyházközségünkben az idei elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére.
 3. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus valláshoz tartozását.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. szeptember 25.

Hirdetések:

 1. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. Imádkozzunk mindazokért, akik elhagyni kényszerültek otthonukat.
 2. Folytatódik az elsőáldozási előkészítő Melinda néni hittanosainak: az alkalmak a fél 10-es mise után kezdődnek az Eötvös téri közösségi házban.
 3. Kérjük azokat a fiatalokat, akik elsőáldozásra készülnek, hogy a fél 10-es misén baloldalon (Szent István oltár mellett) az első 4 padsorban foglaljanak helyet. Tisztelettel megkérjük a többi jelenlévőt, hogy hagyják szabadon ezeket a helyeket.
 4. Elindultak a plébániai ifjúsági csoportok: keddenként 3-tól a Szent László fiúkör, péntekenként fél 4-től a Szent Teréz lánykör, ugyancsak pénteken este 6-tól a nagyifi, vasárnaponként reggel 9-től lesz a ministráns foglalkozás. A fiú- és lánykörre a 4-8. évfolyamos fiatalokat, a nagyifire a középiskolás fiúkat és lányokat hívjuk és várjuk szeretettel.
 5. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 6. A városi iskolák hittanosainak kezdő katekézis csoport indul szeptember 30-án, pénteken fél 3-tól a plébánián Ecseriné Simon Szilvia vezetésével.

Ugyanezen a napon délután 5-kor szülői értekezletet tartunk a plébánián az októberben elsőáldozók szüleinek részére.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Páli Szent Vinve áldozópapra, pénteken Szent Jeromos egyháztanítóra, szombaton a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűzre emlékezünk. Csütörtökön Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok főünnepét üljük.

Szent Mihály a Váci Egyházmegye védőszentje, kérjük az ő közbenjárását egyházmegyénk minden tagjáért.

 1. Jövő szombat: elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.