Burgmann A. László | 2024. július 14.
 1. Tekintettel arra, hogy az Újszilvási plébániát a ceglédi egyházközséghez csatolták, és mivel az atyák lehetőségei korlátozottak, szükségessé vált a vasárnapi miserendet a következő módon megváltoztatni.

Szentmise helyett igeliturgiát tartunk Újszilváson a hónap 1. vasárnapján, Nyársapáton a hónap 2. és 4. vasárnapján, Csemőben pedig a hónap 3. és 5. vasárnapján.

A szombat 5 órai misét a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában megszüntetjük.

Ezeket a változtatásokat augusztustól vezetjük be.

 

 1. A Kijevi Magyar Konzulátus szervezésében 13 fiatal (12-15 éves) sportoló érkezik 2 felnőtt kísérővel Ukrajnából (Nikopoli) Ceglédre augusztus 5. és 11. között. A csemői vadászházban és a Szent Kereszt iskolában lesznek elszállásolva. Étkeztetésük részben megoldott.

Az egyházközség segítségét kérnénk a gyerekek egyhetes ceglédi edzéséhez és nyaralásához. A szervezők köszönettel fogadnák a csoport reggelijéhez és vacsorájához szükséges enni- és innivalókat, a szabadidős programok szervezésében nyújtott segítséget, orosz vagy angol nyelvű tolmácsolást, és minden anyagi támogatás (átvételi elismervény ellenében).

Támogatási szándékukat jelezhetik személyesen a szentmise után a sekrestyében vagy irodaidőben a plébániai hivatalban, illetve e-mailensagi.aniko@szkkio.hu címen!

Burgmann A. László | 2024. július 02.

Hirdetések:

 1. Ma tartja az Egyház a péterfillérek gyűjtését.
 2. Hétfőn a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium növendékei adják elő a József és a színes szélesvásznú álomkabát című musicalt a Magis kórus feldolgozásában a Kossuth Művelődési Központ színháztermében. A részvétel ingyenes, de regisztációköteles.
 3. Kedden, szerdán és csütörtökön nem mondunk misét a Templomban. Kedd délután 5-kor viszont változatlanul meg lesz tartva a szentmise a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-kor szentségimádást tartunk. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony), szerdán pedig Szent Tamás apostolt. Csütörtökön Portugáliai Szent Erzsébet, szombaton Goretti Szent Mária szűz és vértanú emléknapját tartjuk.
 6. Marton Zsolt váci megyéspüspökérdemei elismerése mellett, augusztus 1-i hatállyal felmentette Szecsődi Pétert a ceglédi plébánia plébánosi és az újszilvási plébánia plébániai kormányzói szolgálata alól és nyugállományba helyezte. Ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia kisegítő lelkészévé.

Püspök atya augusztus 1-i hatállyal felmentette Fejéregyházi Tamást  a ceglédi plébánia kápláni szolgálata alól és ugyanezen időponttal kinevezte a ceglédi plébánia plébánosává, valamint az újszilvási plébánia plébániai kormányzójává.

 1. Augusztus 6-án, kedden délelőtt 11-kor a pannonhalmi bazilikában szentmise keretében tesz ünnepélyes örökfogadalmat Rajta Emmánuel testvér. A közös ünnepre és az azt követő állófogadásra sok szeretettel hívja és várja az egyházközséget Emmánuel testvér. A részvételi szándékot július 21-ig kérjük jelezni az emmanuel@osb.hu címen.
 2. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb szeptemberben adjuk ki újra.
Burgmann A. László | 2024. július 02.

Hirdetések:

 1. Jövő vasárnap tartja az Egyház a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. Ezáltal is megélhetjük a közösséget a világegyházzal.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Keresztelő Szent János születésének főünnepe lesz. Szerdán Alexandriai Szent Cirill egyháztanítóra emlékezünk. Csütörtökön Szent László király ünnepe lesz. Pénteken Szent Iréneusz vértanú püspök emléknapját tartjuk. Szombaton Szent Péter és Pál apostolok főünnepét üljük.
 3. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!
 4. Jövő vasárnap délelőtt 11-kor Romhányban mutatja be aranymiséjét Dúl Géza atya pappá szentelésének 50. évfordulóján. Géza atya 2004. és 2006. között volt Cegléd plébánosa.
 5. Július 2-a és 4-e között – kedden, szerdán és csütörtökön – nem lesz szentmise a Templomban. Július 5-én, elsőpénteken reggel 7-kor és este 6-kor is lesz szentmise.
 6. Augusztus 6-án, kedden délelőtt 11-kor a pannonhalmi bazilikában szentmise keretében tesz ünnepélyes örökfogadalmat Rajta Emmánuel testvér. A közös ünnepre és az azt követő állófogadásra sok szeretettel hívja és várja az egyházközséget Emmánuel testvér. A részvételi szándékot július 21-ig kérjük jelezni az emmanuel@osb.hu címen.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2024. június 15.

Hirdetések:

 1. Pénteken tartjuk a szentkeresztes végzős diákok ballagását. Délután 3-kor a 8.a, 4-kor a 8.b osztály tanulóit búcsúztatjuk a Templomban.
 2. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 3. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Gonzága Szent Alajos szerzetesre, szombaton Fisher Szent János és Morus Szent Tamás vértanúkra emlékezünk.
 4. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!

 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. június 09.

Hirdetések:

 1. Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében és lebonyolításában segítettek, és köszönjük a híveknek, hogy jelenlétükkel tettek tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról.
 2. Jövő pénteken fél 3-kor ifjúsági bűnbánati alkalmat tartunk a plébánián, gyónási lehetőséggel egybekötve, amire várjuk az egyházközség fiataljait.
 3. Jövő szombaton délelőtt 10-kor pap- és diakónusszentelés lesz a váci Barátok templomában. A szentmisét Marton Zsolt püspök mutatja be.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Barnabás apostolt ünnepeljük. Csütörtökön Páduai Szent Antal egyháztanítóra, szombaton Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk.
 5. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!
 6. Június 23-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 7. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy az éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00

Burgmann A. László | 2024. június 01.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, Úrnapja. A fél 10-es mise után ünnepi körmenetet tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról!

A mai napon teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz az úrnapi körmeneten.

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián.
 2. A héten elsőpéntek lesz, ami egyben Jézus Szent Szíve főünnepe. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-kor szentségimádást tartunk. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Lwanga Szent Károlyra és vértanútársaira, szerdán Szent Bonifác vértanú püspökre, csütörtökön Szent Norbert püspökre emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 4. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. június 01.

Hirdetések:
1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor
jegyeskurzust tartunk a plébánián.
3. Úrnapjára készülve, az ünnep előestéjén, június 1-jén, szombaton este 7-
től szentségimádást tartunk, amire mindenkit hívunk és várunk.
4. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es
mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek
az oltárok díszítésére, a ministránsok a szolgálatra, a kedves hívek pedig
gyűjtsenek.
5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Canterbury Szent Ágoston püspökre,
szerdán Szent VI. Pál pápára, szombaton Szent Jusztínusz vértanúra
emlékezünk. és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.
6. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntesképzést indított
a kórházi pasztoráció segítésére, amire várja az önkéntesek jelentkezését.
7. Ismét lesz családtábor! Sok szeretettel hívjuk erre egyházközségünk
tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt
töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva
Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár
Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500 Ft/fő/nap, 10
év felett 15000 Ft/fő/nap. Jelentkezési határidő: 2024. május 30.,
jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért
érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.
8. Egyházmegyénk főiskolája, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2024/2025. tanévre felvételit hirdet katekéta- lelkipásztori munkatárs
szakra. Érdeklődni és jelentkezni Fischli Szilvia tanulmányi munkatársnál
(Tel: +36-27-511-150/401, email: fischli.szilvia@avkf.hu) vagy dr. Lovassy
Attila szakfelelősnél (Tel: +36-30-202-4636, email: lovassy.attila@avkf.hu)
lehet. Jelentkezési határidő: 2024. május 31. További információk más
szakokról, így a kántor szakról: www.avkf.hu.

Burgmann A. László | 2024. május 23.

Hirdetések:

 1. Ma van pünkösdvasárnap. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik.
 2. Pünkösdhétfő nem főünnep, ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriára, az Egyház anyjára emlékezünk; szentmisét reggel 7-kor mondunk.
 3. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Jövő szombaton délután 5-kor lesz a Nyársapáti templom búcsúja.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Casciai Szent Ritára emlékezünk. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe, pénteken Szűz Mária, keresztények Segítsége emléknapja lesz. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük.
 7. Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe idén június 2-ára esik. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

Úrnapjára készülve, az ünnep esőestéjén, június 1-jén, szombaton este 7-től szentségimádást tartunk, amire mindenkit hívunk és várunk.

 1. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntesképzést indított a kórházi pasztoráció segítésére, amire várja az önkéntesek jelentkezését.
 2. Ismét lesz családtábor! Sok szeretettel hívjuk erre egyházközségünk tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500 Ft/fő/nap, 10 év felett 15000 Ft/fő/nap. Jelentkezési határidő: 2024. május 30., jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.

 

Burgmann A. László | 2024. május 11.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe.

A mai nap tartjuk a Csemői búcsút és majálist, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! A csemői 11-es mise után közös ebéd, majd kötetlen beszélgetés és játékos együttlét lesz. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti hozzon magával egy tál süteményt is.

 1. Kedden este 7-re várjuk a házasközösség tagjait a plébániára. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz. Csütörtökön Nepomuki Szent János vártanú papra, pénteken Boldog Scheffler János vértanú püspökre emlékezünk. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap.
 4. Az imaapostolság májusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek, emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
 5. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. május 04.

Hirdetések:

 1. Ma van a társadalmi kommunikáció világnapja. Imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért, hogy az igazságot keresve, a másik személyét tiszteletben tartva, erkölcsösen végezzék kihívásokkal teli munkájukat. Imádkozzunk a médiafogyasztókért, hogy bölcs megkülönböztetéssel, a lélek szabadságával használják a tömegtájékoztatási eszközöket, elutasítva mindazt, ami testüket és lelküket károsíthatja!
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! Csemőben a szentmise 11-kor kezdődik, azt követően közös ebéd, majd kötetlen, játékos együttlétre kerül sor. Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát jelezze a sekrestyében. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti, hozzon magával egy tál süteményt is.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Gizella királynéra, pénteken Avilai Szent János egyháztanítóra, szombaton Boldog Salkaházi Sára vértanúra emlékezünk. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára.