Burgmann A. László | 2022. január 21.
Burgmann A. László | 2022. január 16.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört lesz.
 2. A mai nap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, ami jövő vasárnap zárul. A Krisztus-hívők egységéért szervezett hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Ebben a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg az igehallgatók előtt. Az imahét mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) Az ökumenikus összejövetelek hétfőn este 6-kor kezdődnek a Katolikus Iskola ebédlőjében. A járványhelyzetre való tekintettel idén elmarad az agapé. A részletes program megtalálható a faliújságon és a Tanítványban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Antal apátra, pénteken Szent Ágnes vértanúra, szombaton pedig Boldog Batthány-Strattmann László hitvallóra emlékezünk. Kedden Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe lesz. Jövő vasárnap tartjuk az Isten Igéjének vasárnapját.
 4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, jegyeskurzus indul február 3-án, szerdán este háromnegyed 8-kor a plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket!
Burgmann A. László | 2022. január 09.

A nagyobb méret megnyitáshoz kattints a linkre:

ÖKUMENIKUS_IMAHÉT_CEGLÉD 2022

Burgmann A. László | 2022. január 09.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. A mai nappal véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi idő.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz.
 3. Jövő vasárnap, január 16-án kezdődik az ökumenikus imahét. A Krisztus-hívők egységéért szervezett hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Ebben a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg az igehallgatók előtt. Az imahét mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) A részletes programról a hirdetőtáblán lehet olvasni.
 4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, a jegyeskurzus február 3-án, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket!
 5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban!
 6. Ferenc pápa meghirdetett egy 2021-től 2023-ig tartó szinodális folyamatot, amelynek célja a párbeszéd és a meghallgatás elmélyítése az Egyházban. Aki szeretné megosztani gondolatait az Egyház megújulásával kapcsolatban –egy konkrét jó gyakorlatot és egy konkrét problémát is említve –, írja meg, és adja le a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban.
Burgmann A. László | 2022. január 02.

Hirdetések:

 1. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz.
 2. A héten újraindulnak a plébániai ifjúsági csoportok: kedd délután 3-kor Szent László fiúkör, péntek délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-tól pedig Nagyifi lesz. Vasárnap reggel 9-kor ministráns foglalkozást tartunk.
 3. Csütörtökön Urunk megjelenésének főünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Reggel 8-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmisét a Templomban. Este 5-től szentségimádásra hívjuk a kedves híveket. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét.
 5. Szombaton pótoljuk az elsőszombati rózsafüzérezést, ami január 1-je miatt elmaradt. Este fél 6-ra várjuk a Templomban azokat, akik szeretnének bekapcsolódni az imába a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Jézus Szent Nevére emlékezünk, csütörtökön, mint már hirdettük Vízkereszt főünnepe lesz. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, amivel véget ér a karácsonyi idő.
 7. Az imaapostolság januári imaszándéka az igazi testvériségért: Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.
Burgmann A. László | 2021. december 30.

 

December 31. (péntek)           Templom: 18:00

Kápolna: 17:00

Csemő:  16:00

Január 1. (szombat)                Templom: 7:30, 9:30, 18:00

Kápolna: 8:30

Csemő: 11:00

Nyársapát: 11:00

Január 2. (vasárnap)               Templom: 7:30, 9:30, 18:00

Kápolna: 8:30

Csemő: 11:00

Nyársapát: 11:00

Január 3. (hétfő)                     Templom: 7:00

Január 4. (kedd)                     Templom: 7:00

Kápolna: 17:00

Január 5. (szerda)                   Templom: 7:00

Január 6. (csütörtök)              Templom: 7:00, 18:00

Nyársapát: 14:00

Burgmann A. László | 2021. december 27.

Hirdetések:

 1. Ma van Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után kerül sor a családok megáldására.
 2. Hétfőn Szent János apostol és evangélista, kedden az Aprószentek ünnepe lesz.
 3. Pénteken, december 31-én év végi hálaadó szentmisét mutatunk be délután 4-kor Csemőben, 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este 6-kor pedig a Templomban. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételei mellett (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára) – ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz részt a Te Deum ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.
 4. Szombat, január 1-je Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a fentebb már említett feltételek mellett – ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz részt a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét kérve az esztendőre.
 5. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 27-30. között nyitva, december 31-én zárva. Január 3-ától megszokott nyitvatartási rend.
 6. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
Burgmann A. László | 2021. december 19.

Hirdetések:

 1. Hétfőtől csütörtökig reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a Templomban, pénteken viszont nem lesz hajnali mise, csak az éjféli!
 2. Aki még nem végezte el a karácsonyi szentgyónását, mielőbb pótolja ezt. Gyónási lehetőséget biztosítunk hétfőn és kedden a roráte misék alatt, illetve a hétfőtől csütörtökig a roráte misék után. A karácsonyi időben nem lesz gyóntatás a szentmisék idején.
 3. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím és telefonszám megadásával). Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! Az atyák kedden, december 21-én napközben végzik a karácsony előtti beteglátogatást.
 4. Pénteken, december 24-én délután 3-kor lesz a pásztorjáték a Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
 5. Szombat, december 25-e karácsony, Urunk születésének napja, parancsolt ünnep.
 6. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja lesz. A fél 10-es mise után kerül sor a családok megáldására.
 7. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 24-én és 31-én zárva, december 27-30. között nyitva. Január 3-ától megszokott nyitvatartási rendben működik a hivatal.
 8. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
Burgmann A. László | 2021. december 11.

Hirdetések:
1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte mise lesz a Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! A karácsonyi készület jegyében gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.
Adventben nem tartunk külön lelkinapot az egyházközség számára. Arra viszont mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a hajnali miséken. A homíliák keretében elhangzó „lelkigyakorlatos beszédek” segíthetnek abban, hogy az adventi készületünk Krisztushoz méltó készület legyen.
2. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis.
3. Jövő szombaton 4-től kórushangverseny lesz a Templomban. 4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Lúcia szűzre, kedden Keresztes Szent János egyháztanítóra, szerdán Boldog Brenner János vértanúra emlékezünk.

Burgmann A. László | 2021. december 05.

Hirdetések:

 1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a Templomban. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban: szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.

Ahhoz, hogy be tudjuk fogadni karácsony ünnepével járó kegyelmeket, fontos, hogy már most, az adventi időben helyet készítsünk szívünkben Krisztus számára. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben!

Adventben nem fogunk tartani külön lelkinapot az egyházközség számára. Arra viszont mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a hajnali miséken. A homíliák keretében elhangzó „lelkigyakorlatos beszédek” segíthetnek abban, hogy az adventi készületünk Krisztushoz méltó készület legyen.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis lesz.
 2. 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Miklós püspökre, kedden Szent Ambrus egyháztanítóra emlékezünk. Szerdán a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz.
 3. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban, vagy banki átutalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.
 4. Az imaapostolság decemberi imaszándáka: Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.