Burgmann A. László | 2021. június 17.

Hirdetések

 1. Most vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok befogadási szertartására. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy nyitott szívvel tudják befogadni a szentségi ajándékokat!
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 4. Kedden Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz.
 5. Kihelyeztük a misézőhelyek hirdetőtábláira a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részletes programját.

A Kongresszus záró eseménye az az ünnepi szentmise, amit Ferenc pápa mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz fél 12-kor kezdődik Budapesten a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. A plébániai csoport várhatóan reggel fél 8-kor indul, és délután 3-ra ér vissza Ceglédre. Az útiköltség a jelentkezők számától függően alakul. A jelentkezés részletei a Tanítvány belső lapján olvashatók.

 1. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres. Azok jelentkezését várják, akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként (a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 2. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten. Az ott készült képek megtekinthetőek a Galériában.

A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel összefüggő állami rendelkezések enyhítésére tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 6. napjától az alábbiakat rendelem el.
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében visszavonom.
2. Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kóruséneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszönöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét.
3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
– Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
– A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely.
– A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
4. A 3. pontban felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségkiszolgáltatással összefüggésben az egyházmegyében külön egyházi korlátozás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását és betartatását.
5. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre.
Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a járvány elleni védekezést.
Vác, 2021. június 4.
✠ Marton Zsolt s. k.
váci püspök

Burgmann A. László | 2021. június 05.

Hirdetések

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal vesz részt az úrnapi körmeneten.
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Szerdán este 6-kor Igekör. Csütörtökön este fél 8-kor kezdő katekumen csoport. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Szombaton fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével, aminek elsődleges szándéka az egyházközség lelki megújulása.
 4. Jövő vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a bérmálásra készülő hittanosok befogadási szertartására, ami a bérmálásra való felkészülés egy fontos állomása. Imádkozzunk a bérmálandókért, hogy buzgón készüljenek fel a szentségi ajándékok befogadására!
 5. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Sándor István vértanúra, emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 7. Bíztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ennek záró eseménye az az ünnepi szentmise, amit Ferenc pápa mutat be. A zárómise szeptember 12-én lesz Budapesten a Hősök terén, a részvétel regisztrációhoz kötött. Erre az alkalomra a különbusz(oka)t indítunk a plébániáról. Aki szeretne a plébániai csoporthoz csatlakozni, jelezze ezt a sekrestyében legkésőbb július 11-éig.
 8. Az imaapostolság júniusi imaszándéka a házasságra készülőkért: Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.
Burgmann A. László | 2021. május 30.

Hirdetések

 1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
 2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor mondunk a Templomban. Az atyák meglátogatják a betegeket!
 5. Jövő szombaton, Úrnapja ünnepének előestéjén, délután 5-től 6-ig szentségimádást tartunk, amivel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe kapcsolódunk be. Az elsőszombati rózsafüzérezést emiatt egy héttel későbbre, június 12-ére halasztjuk.
 6. Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére főünnep. A templomi fél 10-es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal vesz részt a körmeneten.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Jusztínusz vértanúra, csütörtökön Lwanga Szent Károly és vértanútársaira, szombaton Szent Bonifác püspökre emlékezünk.
 8. 7. Június 12-én, szombaton kirándulást szervez a Szent László fiúkör, amire szeretettel várjuk a 4-8. osztályos fiúkat.
 9. Biztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Egyes programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Más események regisztráció- és díjkötelesek, ezekre május 31-éig lehet kedvezményes áron jelentkezni. Minderről tájékozódni lehet a NEK honlapján, a https://www.iec2020.hu/hu oldalon. Aki szeretné, hogy gyermeke a szeptember 5-ei NEK-es szentmise keretében legyen elsőáldozó, de elmulasztotta azt jelezni az elsőáldozásra felkészítő hitoktatóknak, még holnapig megteheti.
 10. Püspök atya (is) buzdítja a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. A legújabb, módosított járványügyi rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.
Burgmann A. László | 2021. május 22.

Hirdetések

 1. Ma van Pünkösdvasárnap. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában. A mai nappal befejeződik a húsvéti idő.

Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban.

 1. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Szerdán este 6-kor Igekör, háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. Csütörtökön este fél 8-tól kezdő katekumen csoport. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 2. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. Jövő szombaton este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát a Templomban.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Boldogságos Szűz Máriára, az Egyház anyjára emlékezünk. Kedden Tiszteletreméltó Szent Béda egyháztanító, szerdán Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepét üljük. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.
 5. Június 5-én, szombaton délután 5-től 6-ig szentségimádást tartunk, amivel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe kapcsolódunk be. Az elsőszombati rózsafüzérezést emiatt egy héttel későbbre, június 12-ére halasztjuk.
 6. Bíztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Egyes programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Más események regisztráció- és díjkötelesek, ezekre május 31-éig lehet kedvezményes áron jelentkezni. Minderről tájékozódni lehet a NEK honlapján, a https://www.iec2020.hu/hu oldalon.
 7. Püspök atya (is) buzdítja a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. A legújabb, módosított járványügyi rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.
Burgmann A. László | 2021. május 14.

Hirdetések

 1. Részlet Püspök atya legújabb rendelkezéséből: „Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisénvaló részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltotttestvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. (A rendelet teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján.)
 2. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe, ami a Csemői templom búcsújának napja!
 3. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László fiúkör. Szerdán este háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás.
 4. Pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a Templomban, amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13-25 éves korosztályt. A szentmisét még májusban élőben közvetíti a Mária Rádió.
 5. Ugyancsak pénteken este 9 és 10 óra között Szentlélek váró, pünkösdi virrasztást szervezünk a Temlomban. A szentóra keretében közösen végezzük a zsolozsmát, azt követően pedig csendes szentségimádást tartunk. Aki szeretne részt venni az alkalmon, de szüksége lenne szállításra, kérjük jelezze azt a sekrestyében legkésőbb szerdáig.
 6. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát a Templomban.
 7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Scheffler János vértanú, kedden Szent I. János pápa, csütörtökön Sienai Szent Bernardin áldozópap, pénteken Magellán Szent Kristóf vértanú és társai, szombaton pedig Casciai Szent Rita emléknapja lesz. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményéhez kapcsolódva, tekintettel a szakemberek véleményére és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő állami enyhítésekre, a Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától az alábbiakat rendelem el.

 

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. Továbbra is fokozott veszélyt jelenthet a vírus terjedése szempontjából a kóruspróba, illetve a kóruséneklés, ezért a kóruséneklést továbbra is mellőzni kell. Az egyházi kórusok fontos közösségeket alkotnak, és a liturgia buzgó szolgálattevőit látom bennük, azonban épp a kórustagok biztonsága érdekében további türelmet kérek, amíg a kórusok normális működése ismét megengedhető lesz.
 4. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 • Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 • Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 • Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 • Elsőáldozás tartható.
 • Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 • A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 • A betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 • A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 • Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.

A kijárási tilalom késő éjjelre tolódása miatt visszaállíthatók a kijárási tilalom miatt megszüntetett esti misék.

 1. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek eddigi türelmét, és továbbra is nyomatékosan kérem az állami és az egyházi járványügyi előírások betartását. Isten óvja és áldja meg valamennyiük életét, szolgálatát!

Vác, 2021. május 7.

✠ Marton Zsolt s. k.

váci püspök

Burgmann A. László | 2021. május 09.

Hirdetések

 1. Ma van a tömegtájékoztatás világnapja! A fél 10-es misét élőben is közvetítjük a Mária Rádió facebook oldalán és Youtube csatornáján. Ez utóbbi a következő linken érhető el: https://www.youtube.com/channel/UCwZCJ4xlB4rORu6G2YZun3w. Aki feliratkozik erre a csatornára, automatikus értesítést kap az itt közvetített szentmisékről és más eseményekről.
 2. Szerdán este 6-kor Igekör, háromnegyed 8-kor jegyeskurzus. Csütörtökön este fél 8-tól kezdő katekumen csoport.
 3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség. A húsvéti időszakban még elvégezhetjük a „kötelező” szentgyónásunkat!
 4. Május hónap a Szűzanyának szentelt hónap. Isten anyjával ápolt személyes, meghitt kapcsolat elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a Loretói litániát. Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát a Templomban.
 5. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének napja, ami a Csemői templombúcsú ünnepe.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Avilai Szent János egyháztanítóra, kedden Boldog Salkaházi Sára vértanúra, szerdán pedig Szent Néreusz, Achilleusz és Pongrác vértanúkra emlékezünk. Csütörtökön lesz a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja.
 7. Május 21-én, pénteken este 9 és 10 óra között pünkösdi, Szentlélek váró virrasztást tartunk a Temlomban.
 8. Idősek missziója” címmel egy rövid kiadványt készítettünk azon idős, beteg testvéreink számára, akik szeretnének tudatosabban egyesülni Krisztus áldozatával, amit a lelkek üdvösségéért vállalt. A kiadványt a Tanítvány értesítő mellé helyeztük ki, szabadon elvihető.
 9. A helyi Karitász szeretné felmérni az egyházközség bizonyos szükségleteit és lehetőségeit. Emiatt kihelyeztünk egy dobozt a Templom hátsó részén, a könyvasztalra, amibe kéréseket és felajánlásokat tartalmazó üzeneteket lehet bedobni, a doboz mellett olvasható felajánlom-segítek, ill. keresek-kérek lapokon felsoroltak alapján.
Burgmann A. László | 2021. május 01.

Hirdetések

 1. Hirdetések
  1. Ma van anyák napja! Köszöntsük Égi Édesanyánkat és földi édesanyánkat, nagymamáinkat és dédnagymamáinkat!

  A fél 10-es misét élőben is közvetítjük a Mária Rádió facebook oldalán és Youtube csatornáján. Ez utóbbi a következő linken érhető el: https://www.youtube.com/channel/UCwZCJ4xlB4rORu6G2YZun3w. Aki feliratkozik erre a csatornára, automatikus értesítést kap az itt közvetített szentmisékről és más eseményekről.

  1. Hétfőn délután fél 5-kor nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Szerdán este háromnegyed 8-kor jegyeskurzus.
  2. Május 7-e elsőpéntek. Reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.
  3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség. A húsvéti időszakban még elvégezhetjük a „kötelező” szentgyónásunkat!
  4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük, kedden Szent Flórián vértanúra, pénteken Boldog Gizellára emlékezünk.
  5. Idősek missziója” címmel egy rövid kiadványt készítettünk azon idős, beteg testvéreink számára, akik szeretnének tudatosabban egyesülni Krisztus áldozatával, amit a lelkek üdvösségéért vállalt. A kiadványt a Tanítvány értesítő mellé helyeztük ki, szabadon elvihető.
  6. A helyi Karitász szeretné felmérni az egyházközség bizonyos szükségleteit és lehetőségeit. Emiatt kihelyeztünk egy dobozt a Templom hátsó részén, a könyvasztalra, amibe kéréseket és felajánlásokat tartalmazó üzeneteket lehet bedobni, a doboz mellett olvasható felajánlom-segítek, ill. keresek-kérek lapokon felsoroltak alapján.
  7. Május hónap a Szűzanyának szentelt hónap. Isten anyjával ápolt személyes, meghitt kapcsolat elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a Loretói litániát. Szombatonként este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát.
  8. Imaapostolság májusi szándéka a pénzügyi világ felelőseiért: Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.
Burgmann A. László | 2021. április 24.

Hirdetések

 1. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja, egyben könyörgőnap a jó termésért. A plébánia honlapján olvasható Ferenc pápa üzenete, amit a hivatások 58. világnapjára küldött. A fél 10-es misét élőben is közvetítjük a Mária Rádió facebook oldalán és Youtube csatornáján (link elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=PniZ6JP54Uw)
 2. Ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket. Továbbra is kötelező marad a maszkviselés, a kézbe áldozás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás. Újraindulnak a csendes szentségimádási alkalmak is: keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után, szerdánként a Templomban a reggel 7 órai misét követően.
 3. Szerdán este 6-kor Igekör, háromnegyed 8-kor jegyeskurzus.
 4. Május 1-jén, elsőszombaton fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével, aminek elsődleges szándéka az egyházközség lelki megújulása.
 5. Május 3-án, hétfőn fél 5-kor nyugdíjas klub, 6-kor Biblia kör.
 6. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség. A húsvéti időszakban még elvégezhetjük a „kötelező” szentgyónásunkat!
 7. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Chanel Szent Péter és Monforti Grignion Szent Lajos áldozópapokra, csütörtökön Sienai Szent Katalinra, Európa társvédőszentjére, pénteken Szent V. Piusz pápára, szombaton pedig Szent Józsefre, a munkásra emlékezünk.
 8. A helyi Karitász szeretné felmérni az egyházközség bizonyos szükségleteit és lehetőségeit. Emiatt kihelyezünk egy dobozt a Templom hátsó részén, a könyvasztal közelébe, amibe kéréseket és felajánlásokat tartalmazó üzeneteket lehet bedobni, a doboz mellett olvasható felajánlom-segítek, ill. keresek-kérek lapokon felsoroltak alapján.

8. A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolánkon ismét lehet jelentkezni a katekéta- lelkipásztori munkatárs szakra (KLM) levelező tagozaton. A „BA” diplomás képzés 3 éves, csak a szombatokat érinti. Hittan tanításhoz, személyes teológiai elmélyüléshez, lelkipásztori szolgálatokhoz is kiváló. A jelentkezéshez érettségi szükséges, nyelvvizsga nem kell