Burgmann A. László | 2023. február 05.

Hirdetések:

 1. Aki nem tudott jelen lenni a pénteki szentmiséken, részesülhet balázs-áldásban a szentmise végén.
 2. A héten elmarad a hétfő délutáni Biblia óra és a szerda esti felnőtt katekézis.
 3. Szombaton lesz a betegek világnapja. Imádkozzunk betegeink mielőbbi gyógyulásáért, illetve azért, hogy a betegség alkalom legyen számukra a szenvedő Krisztussal való találkozásra és a vele való mélyebb azonosulásra. A betegek világnapja alkalmából újra elérhető az „Idősek missziója” kiadvány, amit kihelyeztünk a Tanítvány mellé.

Ezen a napon nem szolgáltatjuk ki ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre egy későbbi alkalommal kerül majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Miki Szent Pálra és vértanútársaira emlékezünk. Szerdán Bakhita Szent Jozefina szűz, pénteken Szent Skolasztika szűz, szombaton a Lourdes-i Szűz Mária emléknapja lesz.
 2. Hazánkban 2023-ban tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Idén február 12-19. között kerül megrendezésre a Házasság hete „Szeretetbe kapaszkodva” mottóval. Kapcsolódjunk be majd minél többen a központi eseményekbe.

A Házasság hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 14-én este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébánián lehet!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, első péntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2023. január 30.

Hirdetések:

 1. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.

Elindul a jegyeskurzus azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Az első alkalom szerdán este háromnegyed 8-kor lesz a plébánián.

 1. Csütörtökön Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe lesz; ez a nap könyörgőnap szerzetesi hivatásokért. Az ünnephez kapcsolódóan gyertyaszentelést tartunk a Templomban a reggeli mise keretében. Aki szeretné megszenteltetni gyertyáját, kérjük, hozza el a misére.
 2. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás elmarad. A mai napon lesz beteglátogatás is.

Ezen a napon emlékezünk Szent Balázs vértanú püspökre. A reggeli és az esti szentmisén balázs-áldást osztunk. Aki nem tud jelen lenni, részesülhet az áldásban a vasárnapi misén is.

 1. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit a Templomban este fél 6-ra, amit a Rózsafüzér Társulat fog vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. 5. Más liturgikus ünnep a héten: kedden Bosco Szent János áldozópapra emlékezünk.
 3. A Házasság Hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 14-én este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében vagy a plébánián lehet!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2023. január 22.

Hirdetések:
1. A mai nap zárul az ökumenikus imanyolcad. A felekezetközi összejövetelek igyekeztek rávilágítani arra, hogy az egyházaink közti egység magának Jézusnak a vágya: elsősorban Ő akarja, hogy egyek legyünk! Fontos lenne az imahét után is imádságban hordozni a keresztények egységének szándékát, és üdvös lenne törekedni arra, hogy egyre inkább az egység előmozdítói legyünk saját egyházunkon belül!
Ma van az Isten Igéjének vasárnapja. Az ünnepet Ferenc pápa rendelte el 2019-ben. Az új ünnep szándékosan került az évközi idő kezdetére: az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.
2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szalézi Szent Ferenc püspökre emlékezünk. Szerdán Szent Pál megtérésének (Pál fordulása) ünnepe, csütörtökön Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, szombaton Aquinói Szent Tamás egyháztanító emléknapja lesz.
4. Jegyeskurzust hirdetünk azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket!
5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban név, cím és telefonszám megadásával!
——————————————————————————- A kopasz skót bemegy a gyógynövényboltba: – Állítólag az önöknél kapható hajnövesztő csodákat művel… Én is kipróbálnám. – Rendben – feleli az eladó. – Kicsi vagy nagy üveggel kér? – Kis üveggel kérek, – feleli skót – nem szeretnék túl gyakran fodrászhoz járni.
———————————————————————————————
Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.
Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2023. január 17.

ÖKUMENIKUS_IMAHÉT_CEGLÉD 2023

 

Burgmann A. László | 2023. január 17.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián.

Az ökumenikus imahét összejövetelei miatt a héten elmarad a szerda esti felnőtt katekézis és a kedd esti szentségimádás (a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában).

 1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A 2023. évi ökumenikus imahét témáját – amely a következő: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” – az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta és dolgozta ki. A részletes program megtalálható a Tanítványban és a hirdetőtáblán.

Pénteken mi leszünk az imaösszejövetel házigazdái. Ezen az estén párhuzamosan fog futni a felnőtt és az ifjúsági összejövetel. A felnőtteket a katolikus iskola ebédlőjébe várjuk, a fiatalokat az Eötvös téri közösségi házba. Akik tehetik, hozzanak egy tál süteményt, és háromnegyed 6-ra adják be az ebédlőbe, illetve a közösségi házba.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Antal apátra emlékezünk. Szerdán Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe, pénteken Boldog Özséb áldozópap, szombaton Szent Ágnes vértanú emléknapja lesz. Jövő vasárnap ünnepeljük Isten Igéjének vasárnapját.
 2. Jegyeskurzust hirdetünk azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket!
 3. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban név, cím és telefonszám megadásával!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2023. január 17.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. A mai nappal véget ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi idő.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Január 15-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. A 2023. évi ökumenikus imahét témáját – amely a következő: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” – az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta és dolgozta ki. A részletes programról a hirdetőtáblán található.
 4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni jegyeskurzust hirdetünk. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket!
 5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban nevük, címük és telefonszámuk megadásával!

———————————————————————————————

Nemrég volt 82 éves az az ember, aki: nem hord karórát, mert ő mondja meg, mennyi az idő. ** Bement az X-faktorba és kiestek a mentorok. ** Megcsinálta az összes fekvőtámaszt. ** Szóra bírta a Csendes-óceánt. ** Betett a dvd lejátszóba egy szelet szalámit, és visszanézte a disznóvágást. ** Elszámolt a végtelenig. Kétszer! ** Bejelentkezett a Facebookra kaputelefonnal. ** Visszahívta a magánszámot, és felvette a nem fogadott hívást. ** Elszomorított egy Happy Meal menüt. ** Olyan gyorsan kelt fel, hogy látta magát aludni. ** Elkapta a vírust, de aztán elengedte. ** Beszél braille-ül. ** Felidegesítette Békéscsabát. ** Kitépett egy lapot a Facebookból. ** Hülyére vert egy okostelefont. ** Személyesen ismeri Columbo feleségét. ** Egyszer Big Mac-et kért a Burger Kingben, és kapott. – Ha valaki nem jött volna még rá, ő Chuck Norris.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2023. január 03.

Hirdetések:

 1. Ma van Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz részt a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét kérve az esztendőre.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely egyháztanítókra emlékezünk. Kedden Jézus Szent Neve emléknapja lesz. Pénteken Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe. Jövő vasárnap üljük Urunk megkeresztelkedésének ünnepét.
 4. Pénteken Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe, parancsolt ünnep. Szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában délelőtt fél 9-kor.

Délután 5-től megtartjuk az elsőpénteki szentségimádást. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét.

 1. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk mindenkit este fél 6-ra a Templomba, amit a Rózsafüzér Társulat fog vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. Január 2-ától megszokott nyitvatartási rendben működik a plébánia hivatal.
 3. Az imaapostolság januári imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Burgmann A. László | 2022. december 24.

Szent Kereszt Plébániatemplom

December 24. (szombat)                                24:00

December 25. (vasárnap)                               7:30, 9:30, 18:00

December 26. (hétfő)                                     7:30, 9:30

December 27. (kedd)                                     7:00

December 28. (szerda)                                   7:00

December 29. (csütörtök)                              7:00

December 30. (péntek)                                   7:00

December 31. (szombat)                                18:00

Január 1. (vasárnap)                                       7:30, 9:30, 18:00

Január 2-5. (hétfő-csütörtök)                         7:00

Január 6. (péntek)                                          7:30, 18:00

Január 7. (szombat)                                        18:00

Január 8. (vasárnap)                                       7:30, 9:30, 18:00

 

Magyarok Nagyasszonya Kápolna

December 24. (szombat)                                22:00

December 25. (vasárnap)                               8:30

December 26. (hétfő)                                     8:30

December 27. (kedd)                                     17:00

December 31. (szombat)                                17:00

Január 1. (vasárnap)                                       8:30

Január 3. (kedd)                                             17:00

Január 6. (péntek)                                          8:30

Január 7. (szombat)                                        17:00

Január 8. (vasárnap)                                        8:30

 

Csemő

December 24. (szombat)                                22:00

December 25. (vasárnap)                               11:00

December 26. (hétfő)                                     11:00

December 31. (szombat)                                16:00

Január 1. (vasárnap)                                       11:00

Január 8. (vasárnap)                                       11:00

 

Nyársapát

December 24. (szombat)                                20:00

December 25. (vasárnap)                               11:00

Január 1. (vasárnap)                                       11:00

Január 8. (vasárnap)                                       11:00

Burgmann A. László | 2022. december 24.

Hirdetések:

 1. Ma van karácsony, Urunk születésének ünnepe. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) áhítattal követte.
 2. Szombaton, december 31-én év végi hálaadó szentmisét mutatunk be délután 4-kor Csemőben, 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este 6-kor pedig a Templomban. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételei mellett – ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz részt a Te Deum ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért.
 3. Jövő vasárnap Szűz Mária, Isten anyja főünnepét üljük, ami parancsolt ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. A fél 10-es mise után kerül sor a családok megáldására
 4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent István, első vértanú, kedden Szent János apostol és evangélista, szerdán Aprószentek, pénteken a Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe lesz.
 5. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 23-26. között zárva, december 27-30. között nyitva tart az iroda. Január 2-ától megszokott nyitvatartási rendben működik a hivatal.
 6. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
Burgmann A. László | 2022. december 21.

Szent Kereszt Plébániatemplom

December 24. (szombat)                                24:00

December 25. (vasárnap)                               7:30, 9:30, 18:00

December 26. (hétfő)                                     7:30, 9:30

December 27-30. (kedd-péntek)                    7:00

December 31. (szombat)                                18:00

Január 1. (vasárnap)                                       7:30, 9:30, 18:00

Január 2-5. (hétfő-csütörtök)                         7:00

Január 6. (péntek)                                           7:30, 18:00

Január 7. (szombat)                                        18:00

Január 8. (vasárnap)                                        7:30, 9:30, 18:00

Magyarok Nagyasszonya Kápolna

December 24. (szombat)                                22:00

December 25. (vasárnap)                               8:30

December 26. (hétfő)                                     8:30

December 27. (kedd)                                     17:00

December 31. (szombat)                                17:00

Január 1. (vasárnap)                                       8:30

Január 3. (kedd)                                             17:00

Január 6. (péntek)                                           8:30

Január 7. (szombat)                                        17:00

Január 8. (vasárnap)                                        8:30

Csemő

December 24. (szombat)                                22:00

December 25 és 26. (vasárnap, hétfő)           11:00

December 31. (szombat)                                16:00

Január 1. (vasárnap)                                       11:00

Nyársapát

December 24. (szombat)                                20:00

December 25. (vasárnap)                               11:00

Január 1. (vasárnap)                                       11:00