Hirdetések
1. Hétfőn Szent Máté apostol, csütörtökön Szent Gellért püspök és vértanú
ünnepe lesz, szerdán Pietrelcinai Szent Pio atyára emlékezünk.
2. Kezdő katekumenek számára csoport indul minden második csütörtökön
este fél 8-tól. Szóljunk ismerőseinknek, akik még nincsenek megkeresztelve,
vagy nem voltak elsőáldozók, és hívjuk el őket ezekre az alkalmakra.
3. A Szentatya kérésére a korábban elmaradt szentföldi gyűjtésre most
vasárnap kerül sor.
4. Az eredeti tervek szerint 2020. szeptember 13-20. között került volna
megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A jövő
évre halasztott kongresszus szervezői egy virtuális előtalálkozóra hívnak
minden érdeklődőt. Szeptember 20-áig minden nap a NEK néhány meghívott
előadója, tanúságtevője videóüzenetekben osztja meg gondolatait. Ezek az
üzentek elérhetőek az iec2020 Youtube-csatornáján.
5. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő
óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás
előírások). A legutóbbi püspöki rendelet értelmében a 60 év felettiek és a
krónikus betegek felmentést kaptak a vasárnapi mise kötelezettsége alól, ha
hétköznap részt vesznek szentmisén.

Kedves fiatalok!

Kik a ministránsok?

A ministráns szó a latin ministrare igéből származik, amely szolgálatot jelent. Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a liturgiához, a papok segítői a legszentebb ünnep megülésénél. A ministránsok magasabb rendű feladatot végeznek, ugyanis különböző szolgálatok végzésére hivatottak. A ministrálás nem csak régen, hanem ma is kitüntetésnek számít. A ministránsok feladata, hogy ellássák az oltár körüli teendőket és példát mutassanak mindenki számára. Nem hiába a régi mondás, aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik, aki szépen ministrál, háromszorosan.

Ki lehet ministráns?

Minden fiú és lány, aki példamutató magatartásával, teljes szívből szeretné szolgálni a Mennyei Atyát. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Jelentkezni lehet a plébánián és a sekrestyében bármelyik szentmise után. Ministránsainkra sok-sok kaland, közös program és egy vidám közösség vár.

Ha érzed, hogy vonz a liturgia varázsa, a szolgálat, akkor gyere, csatlakozz hozzánk!

Ita missa est.

Fotók: Serfőző Balázs

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom:

– A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.

– Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.

– A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)

– A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.

– A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.

– Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.

– Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.

– A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

Marton Zsolt

váci püspök

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szeptember 4-én kiadott járványügyi rendelkezéseit adjuk közre, teljes terjedelmében.
Az alábbi utasítások a Váci Egyházmegye területén is érvényesek…

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus-járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.

Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

1. Templomok

– Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;

– az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;

– kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;

– gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;

– lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk;

– továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;

– a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;

– kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5-2 méter távolságot;

– továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.

 2. Egyházi intézmények és plébániák

– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;

– zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;

– kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó- és fertőtlenítőszerrel;

– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;

– az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

 3. Betegellátás

– Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;

– a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID-19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;

– a COVID-19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;

– célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve azok, akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Forrás és kép: MKPK sajtószolgálat

 

 

 

Burgmann A. László | 2020. szeptember 07.

Hirdetések

 1. Hétfőn Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúkra emlékezünk, kedden Szűz Mária születését (Kisboldogasszony) ünnepeljük.
 2. Kezdő katekumenek számára csoport indul minden második csütörtökön este fél 8-tól. Szóljunk ismerőseinknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók, és hívjuk el őket ezekre az alkalmakra.
 3. Szeptember 12-én, szombaton este 7-kor Farkas Judit és Olgyay Gergő ének-gitár koncertje lesz templomunkban.
 4. A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet: „Legyen öröm a tanévkezdés” címmel. Jó állapotú iskolatáskákat, iskolai felszereléseket és minden olyan dolgot, amire egy iskolásnak szüksége van, a Szent Anna oltárnál gyűjtünk szeptember 15-éig. Akik pénzadománnyal szeretnék segíteni a Karitász tevékenységét, azok a Karitász perselybe helyezhetik el adományukat.
 5. Szeptember 20-án, vasárnap lesz templomunk búcsúja.
 6. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások).
Burgmann A. László | 2020. július 03.

Hirdetések

 1. Püspök atya úgy rendelkezett, hogy a szentmiséken a maszk használata és a védőtávolság megtartása már nem kötelező, viszont továbbra is csak kézbe lehet áldozni. A gyóntatófülkék továbbra se használhatók, ezért aki gyónni szeretne, személyesen egyeztessen időpontot az atyákkal.
 2. Június 29-én, hétfőn, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén reggel fél 8-kor és délelőtt fél 10-kor lesz szentmise a templomban. Július 2-a, csütörtök Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony).
 3. Július 3-a, Szent Tamás apostol ünnepe, egyben első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor szentmisével a templomban. Lesz beteglátogatás, ám Péter atya, mivel a héten nem lesz itthon, személyesen jelzi majd az érintetteknek, mikor tudja meglátogatni őket.
 4. Ma jelent meg a Tanítvány utolsó nyári száma. Legközelebb szeptemberben adunk ki plébániai értesítőt.
Burgmann A. László | 2020. június 21.

Hirdetések

 1. Az elmúlt napokban a Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött. Ennek következtében Püspök atya úgy rendelkezett, hogy a szentmiséken a maszk használata és a védőtávolság megtartása már nem kötelező, viszont továbbra is csak kézbe lehet áldozni, valamint a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Kedden este 7-kor Igekör, szerdán 19:45-kor jegyeskurzus.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Keresztelő Szent János születését, szombaton Szent László királyt ünnepeljük.
 5. Ezúton jelezzük, hogy jövő vasárnap jelenik meg a Tanítvány utolsó nyári száma. A jövő vasárnapi számot követően legközelebb szeptemberben adunk ki plébániai értesítőt.
Burgmann A. László | 2020. június 14.

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

 1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.
 2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd.
 3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2020. június 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Hirdetések

 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, e-mailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Június 15-én, hétfőn Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk. Június 19-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe, 20-án, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 4. Június 17-én, szerdán 19:45-kor jegyeskurzus.
 5. Június 20-án, szombaton tartja a Szent Kereszt Katolikus Iskola a nyolcadik osztályos tanulóinak ballagását. Ugyanezen a napon délelőtt 10 órakor papszentelés lesz a Váci Székesegyházban.
 6. Jövő vasárnap a fél 10-es misén lesz hittanosaink Te Deuma.
Burgmann A. László | 2020. június 08.

Hirdetések

 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.
 2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a szentmiséket követően.
 3. Június 8-án, hétfőn Boldog Sándor István vértanúra, 11-én, csütörtökön Szent Barnabás apostolra emlékezünk.
 4. Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, azaz Úrnapja lesz. Tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre, a hagyományos körmenet elmarad.