Burgmann A. László | 2019. július 12.

Őszentsége Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki.

Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten. Általános iskola után, középiskolai tanulmányokra a kecskeméti Piarista Gimnáziumba került. 1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait 1992-ben kezdte Veszprémben, majd a váci püspök Győrbe küldte. Ezután Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe. 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998. június 20-án szentelték pappá Vácott a Váci Egyházmegye szolgálatára.

/Szöveg és fotó: Magyar Kurír/

Burgmann A. László | 2019. június 22.

Hirdetések

 1. Hétfőn (június 24.) tartjuk Keresztelő Szent János születésének főünnepét.
 2. Csütörtökön (június 27.) Szent László király ünnepe lesz.
 3. Pénteken (június 28.) Jézus Szent Szíve főünnepét tartjuk.
 4. Szombaton (június 29.) lesz Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Ezen a napon délelőtt fél 10-kor és este 6-kor lesz szentmise. Az esti mise is Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepének miséje lesz, így ez nem számít vasárnap előesti misének.

A nyár beköszöntével jelen számunk ennek a tanévnek az utolsó Tanítványa. Következő számunkkal szeptember elején jelentkezünk.

Burgmann A. László | 2019. június 16.

Hirdetések

 1. A héten a tanév lezárása miatt már nincsenek közösségi alkalmaink. Azok a csoportok, akik záró alkalmat tartanak, egymás között megbeszélik annak időpontját.
 2. Ma (június 16.) van Szentháromság vasárnapja, a délelőtti fél 10-es szentmisén tartjuk a hittanos diákok év végi hálaadó miséjét, a Te Deum-ot.
 3. Hétfőn (június 17.) délután 18 órakor lesz a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepsége.
 4. Szombaton (június 22-én) délelőtt 10 órakor lesz Vácon a székesegyházban a papszentelés, melyen Dr. Beer Miklós püspök atya áldozópappá szenteli Bógár Zsolt diakónust. Imádkozzunk érte!
 5. Jövő vasárnap (június 23-án) lesz Krisztus Szent Testének és Vérének Főünnepe, az Úrnapja. Szokás szerint a templom körül tartjuk a körmenetet. Kérjük, hogy a szokásos csoportok, akik az oltárokat készítik, jöjjenek be a sekrestyébe, hogy megbeszéljük, hová helyezhetjük el az oltárokat az átalakított téren!
Burgmann A. László | 2019. június 09.

Közösségi alkalmaink a héten

Kedd:             18:00 Haladó katekumen csoport

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Ma (június 9.) van Pünkösdvasárnap, ezzel az ünneppel zárul a húsvéti időszak. Hétfőtől már az évközi időszak kezdődik. Mivel azonban a Pünkösdvasárnap utáni hétfő munkaszüneti nap, a hagyomány alapján két szentmisét mutatunk be: hétfőn délelőtt fél 10-kor és este 6-kor. Hétfőn egyébként a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja van.
 2. Június 13-án csütörtökön tartjuk Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepét, 14-én pénteken pedig A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap ünnepe lesz.
 3. Jövő vasárnap (június 16.) lesz Szentháromság vasárnapja, a délelőtti fél 10-es szentmise lesz a hittanos diákok év végi hálaadó miséje, a Te Deum.
Burgmann A. László | 2019. május 31.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:    15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:    18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:      14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Ma (június 2.) Urunk mennybemenetelének főünnepe, egyben a csemői templom búcsúünnepe van.
 2. A héten első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesznek szentmisék. Betegeinket meglátogatjuk.
 3. Jövő vasárnap lesz Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe.
 4. Június 29-én szombaton kerül megrendezésre a XV. Váci Egyházmegyei Találkozó, melynek helyszíne az idén Kóka. A programokról bővebb információ található a http://talalkozo.kokaiplebania.hu oldalon, illetve templomunk hirdetőtábláján.
Burgmann A. László | 2019. május 25.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:30 Csemői felnőtt katekézis

19:00 Fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 Haladó katekumenek csoportja

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 Ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. Ma (május 22. vasárnap) van a tömegtájékoztatás világnapja.
 2. Június 2-án (jövő vasárnap) Urunk Mennybemenetelének főünnepe, egyben a csemői templom búcsúja lesz.
Burgmann A. László | 2019. május 17.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

 1. Jövő vasárnap (május 26.) lesznek az európai parlamenti választások. Ne feledkezzünk el állampolgári jogainkról!
 2. Szintén jövő vasárnap az egyház a tömegtájékoztatás világnapjára hívja fel a figyelmünket.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:30 Csemői felnőtt katekézis

19:00 Fiatal házasok csoportja

Kedd:             18:00 Haladó katekumen csoport

19:00 Igekör

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Csütörtök:       19:30 Kezdő katekumen csoport

Péntek:            14:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 Ministráns foglalkozás

Hirdetések

 1. Ma (május 12.) van Jó Pásztor Vasárnapja, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 2. Hétfőn van a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja.
 3. Csütörtökön városunkban lesz az ökumenikus lelkészkörök országos találkozója. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a találkozó sikeréért, hogy Isten terve valósuljon meg köztünk!
 4. Azoknak a diákoknak, akik már második éve készülnek az elsőáldozásra, szombaton (május 18.) 9 órai kezdettel szentgyónás lesz a templomban.
 5. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a 2020-as szeptemberi elsőáldozással kapcsolatban kiosztott papírokat mihamarabb juttassák vissza nekünk!
Burgmann A. László | 2019. május 02.

Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:             15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 Jegyeskurzus

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Hirdetések

Jövő vasárnap (Húsvét 4. vasárnapja, május 12.) Jó Pásztor Vasárnapja, egyben a papi és szerzetesi hivatások világnapja lesz