Burgmann A. László | 2022. július 04.

Hirdetések:

 1. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében segítettek, és azoknak is, akik részt vettek a körmeneten.
 2. Szerdán, Péter és Pál főünnepén szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor. A Magyaron Nagyasszonya Kápolnában kedden 5-kor az ünnep előesti miséjét mondjuk.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Az elsőpénteki szentségimádás kivételesen elmarad. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
 4. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent László királyt ünnepe lesz. Kedden Szent Iréneusz püspökre emlékezünk. Szerdán Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepét üljük. Szombaton Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatását (Sarlós Boldogasszonyt) ünnepeljük.
 6. Július 9-ére, szombatra a Ceglédi Karitász buszos kirándulást szervez Tiszagyendára. A csoport 8-kor indul a Templom elől, és este 6 körül ér oda vissza. A részvételi díj 5000 forint, ami fedezi az útiköltséget és az Ökocentrum belépőjegyét. Az élelemről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Még lehet jelentkezni a programra a sekrestyében.
 7. A Ceglédi Karitász kéri a szülőket, hogy a feleslegessé vált iskolatáskákat és tanszereket legyenek szívesek elhozni a Szent Anna oltárhoz. Ezzel időben tudja majd segíteni a rászoruló gyerekeket tanévkezdéskor.
 8. Ez a Tanítvány utolsó nyári száma. A plébániai értesítőt legközelebb szeptemberben adjuk ki újra.
Burgmann A. László | 2022. június 17.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, Úrnapja. A fél 10-es mise után ünnepi körmenetet tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról!

A mai napon teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz az úrnapi körmeneten a mai napon.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Gonzága Szent Alajos szerzetesre emlékezünk. Csütörtökön Keresztelő Szent János születése, pénteken Jézus Szent Szíve főünnepét üljük. Szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 2. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 3. Július 9-ére, szombatra a Ceglédi Karitász buszos kirándulást szervez a Tisza-tó mellé, Tiszagyendára. A csoport reggel 8-kor indul a Templom elől, és este 6 körül ér oda vissza. A részvételi díj 5000 forint, ami fedezi az útiköltséget és az Ökocentrum belépőjegyét. Az élelemről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Korlátozott számban még lehet jelentkezni a programra a sekrestyében.
Burgmann A. László | 2022. június 17.

Hirdetések:

 1. Ma van Szentháromság vasárnapja.

A fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására.

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Páduai Szent Antal egyháztanítóra, szerdán Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk.
 2. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki (a szokásos feltételek mellett) áhítattal részt vesz a körmeneten.

 1. Június 26-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
Burgmann A. László | 2022. június 06.

Hirdetések:

 1. Ma van Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének a napja. A mai nappal befejeződik a húsvéti idő, eloltják a húsvéti gyertyát. Holnaptól folytatódik az évközi idő.

Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – azaz: szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz a Veni Creator Spiritus himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában a mai ünnepen.

 1. Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
 3. Jövő szombaton, 11-én az előesti mise után, este 7-től egy rövid koncert lesz a Templomban. Ennek részleteiről bővebben a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
 4. Jövő vasárnap, 12-én a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával!
 5. Liturgikus ünnepek a héten: pünkösdhétfőn a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának emléknapja lesz. Szerdán Boldog Sándor István vértanúra, szombaton Szent Barnabás apostolra emlékezünk. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük.
 6. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Hirdetések:

 1. Ma van húsvét 7. vasárnapja, ami Urunk mennybemenetelének ünnepe.
 2. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián. Ez lesz a nyár előtti utolsó alkalom.
 3. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézis lesz.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a Templomban este fél 6-tól a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent Jusztínusz vértanúra, pénteken Lwanga Szent Károlyra és vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap ünnepeljük Pünkösdöt.

7. Június 12-én, vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával

Burgmann A. László | 2022. május 22.

Hirdetések:

 1. Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozzunk mindazokért, akik a tömegtájékoztatásban dolgoznak!
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a celgédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát, ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát még ma jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz. Aki teheti – hozzon magával egy tál süteményt is.
 5. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy misenaplójukat a szentmise végén, a kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy a fél 10-es misén a pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni.
Burgmann A. László | 2022. május 16.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört tartunk a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Pénteken kerül sor az esti hatos májusi alkalmára. Este 6-tól dicsőítést tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait!
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Scheffler János vértanú püspökre, pénteken Sziénai Szent Bernardin áldozópapra emlékezünk. Jövő vasárnap lesz a Tömegtájékoztatás világnapja.
 6. Május 29-én, vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a Ceglédieket is! Az ebéd miatt fontos lenne tudni a résztvevők létszámát. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a sekrestyében. A gulyásleveshez legyen mindenkinél tányér és evőeszköz, és – aki teheti – hozzon egy tál süteményt is.

7. Kérjük az érintett fiatalokat, hogy a misenaplót a szentmise végén, a kivonulási ének befejeztével pecsételtessék le. Kérjük továbbá, hogy pecsételéshez menjenek a hátra, hogy a szentmise után az esedékes keresztelő(ke)t akadálytalanul el lehessen kezdeni

Hirdetések:

 1. Ma van hivatások vasárnapja, könyörgőnap papi és szerzetesi hivatásokért.
 2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist, utána este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő szombaton délelőtt 9-től lesz az elsőáldozásra készülő gyerekek első gyónása. Imádkozzunk értük, hogy ez az első szentségi találkozásuk Jézussal örömteli találkozás legyen.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Boldog Salkaházi Sára vértanúra, emlékezünk. Szombaton a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 7. Az imaapostolság májusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.
Burgmann A. László | 2022. április 30.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor bibliakör lesz a plébánián.
 2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 4. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a litánia előtt, este negyed 6-tól a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
 5. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Atanáz egyháztanítóra, szombaton Boldog Gizella királynéra emlékezünk. Kedden Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük. Jövő vasárnap hivatások vasárnapja lesz, könyörgőnap a papi hivatásokért.
 7. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

Hirdetések:

 1. Ma van húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.

Vasárnap este 7-kor jótékonysági koncert lesz a Templomban az ukrajnai menekültek támogatására, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

 1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Az egyházközségi családi tábor jelentkezési határideje jövő héten lejár. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a táborban, jelentkezzen a mise után a sekrestyében, de legkésőbb április 30-áig. Az esemény pontos részleteiről a Tanítvány belső lapján lehet olvasni.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Márk evangélistát, pénteken Sziénai Szent Katalint, Európa társvédőszentjét ünnepeljük. Május 1-je idén vasárnapra esik, emiatt elmarad Munkás Szent József emléknapja. Ez a nap a Szűzanyának szentelt hónap kezdete
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 5. A Tanítvány belső lapján folytatjuk a szentgyónás mibenlétéről szóló írást. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez.