Hirdetések:

 1. Ma van az Isten Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz, ha szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékaira.
 2. Kedden este 7-re a házasközösség tagjait várjuk a plébániára. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepeljük, ami a nagyhét miatt átkerült erre a napra. Csütörtökön Szent Szaniszló vértanú püspökre emlékezünk.
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 5. „Mennyország és Pokol Afrikában” címmel  tart előadást  április 20-án (szombat) 14:30-kor dr. Fodor Réka a legújabb, 2024-es afrikai orvosmissziós útjáról  a katolikus iskola ebédlőjében. Az előadással folytatni kívánjuk  Dr. Csókay András idegsebész előző évi tanúságtételét, amelyben most missziós társa és egyben jó barátja Réka tart rendkívüli történetekkel tarkított prezentációt. A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Burgmann A. László | 2024. március 31.

Hirdetések:

 1. Ma van húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeinek teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
 2. Húsvéthétfőn reggel fél 9-kor lesz szentmise a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, délelőtt fél 10-kor és este 6-kor pedig a Templomban.
 3. Húsvétot nyolcaddal ünnepeljük, vagyis ebben a nyolc napban minden mise – még ha hétköznapra esik is – ünnepi misének számít. Biztatjuk a testvéreket, hogy, aki teheti, jöjjön el hétközben is a szentmisére, hogy együtt ünnepeljük feltámadt Urunkat!
 4. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 5. A héten elsőpéntek lesz. Misét mondunk reggel 7-kor és este 6-kor a Templomban. Délután 5-től megtartjuk a szentségimádást.
 6. Jövő vasárnap tartjuk az Isten Irgalmasság vasárnapját.

Hirdetések:

 1. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink. Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket a héten, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
 2. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség a miséken.
 3. Nagyszerdán végezzük az elsőpéntekes betegek meglátogatását, ami egyben a húsvéti beteglátogatás lesz. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében. Érezzünk felelősséget testvéreink lelki üdvéért!
 4. A szent háromnap szertartásaira készülendő, ministráns próbát tartunk a Templomban pénteken és szombaton délelőtt fél 10-kor.
 5. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon a krizmaszentelési mise. Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
 6. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk, este 6-kor az Úr szenvedését ünnepeljük a Templomban. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami a hústól való tartózkodást jelent, illetve egyszeri étkezést, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül.
 7. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. A Szent Sír őrzésére a sekrestyében lehet feliratkozni.

A húsvéti vigília este 8-kor kezdődik a Templomban, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában NEM lesz feltámadási mise.

 1. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
Burgmann A. László | 2024. március 17.

Hirdetések:

 1. Ma a Szentföld javára van gyűjtés.

Ma ér véget a Katolikus Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtés gyűjtés. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni.

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Keresztutat járunk kedden este fél 6-tól a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, nteken este fél 6-tól a Templomban.
 3. Az Egyház minden hívőtől kéri, hogy legalább húsvétkor gyónjon meg és járuljon szentáldozáshoz. Ezt megkönnyítendő, szombat és vasárnap este fél 6-tól gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban.
 4. Szombaton reggel 9-től gyermek- és ifjúsági gyóntatás lesz a plébánián.

Ugyancsak szombaton tartjuk a nagyböjti egyházközségi lelkinapot. A program délután 1-kor kezdődik, és a templomi előesti misével fejeződik be. Aki teheti, hozzon egy tányér pogácsát, süteményt! A lelkinap a Szent Kereszt Katolikus Iskolában lesz. Aki autóval érkezik, parkolhat az iskolaudvaron. Az alkalomra vendég gyóntatót hívtunk, aki fél 6-tól várja a Templomba mindazokat, akik szeretnék elvégezni húsvéti szentgyónásukat.

 1. Húsvét előtt meglátogatjuk a betegeket. Ha ismerünk olyan beteget, aki szeretne részesülni a szentségekben, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében. Érezzünk felelősséget testvéreink lelki üdvéért!
 2. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap lesz. A fél 10-es misén végezzük a barkaszentelést. Aki teheti, hozzon magával barkát a szertartásra.
 3. Előre hirdetjük, hogy nagyszombaton a húsvéti vigíliát este 8-kor tartjuk a Templomban, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában NEM lesz feltámadási mise.

Hirdetések:

 1. Kedden este 7-re a családközösség tagjait várjuk a plébániára. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. A nagyböjti időben keresztutat járunk keddenként este fél 6-tól a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, ntekenként este fél 6-tól a Templomban.
 3. A Katolikus Karitász országos gyűjtést hirdetett rászoruló családok számára, amibe a Ceglédi Karitász is bekapcsolódik. A nagyböjti adománygyűjtés a március 17-éig tart. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni. A beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a Cegléden és környékén élő rászorulókhoz.
 4. Ahogy korábban jeleztük, a nagyböjti egyházközségi lelkinapot március 23-án, szombaton tartjuk. A program délután 1-kor kezdődik, és a templomi előesti misével fejeződik be. Aki teheti, hozzon egy tányér süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!

Az alkalomra vendég gyóntatót hívtunk, aki este fél 6-tól várja a Templomba mindazokat, akik szeretnék elvégezni húsvéti szentgyónásukat. Éljünk a lehetőséggel.

 1. Készítettünk egy kiadványt „Isten újjáteremtő műve” címmel, amely gondolatokat tartalmaz a szentgyónásról. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet a nagyböjti időben (is) a (húsvéti) szentgyónásra való felkészülésben!
 2. Jövő vasárnap a Szentföld javára lesz a gyűjtés.
 3. Húsvét előtt meglátogatjuk a betegeket. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében.
Burgmann A. László | 2024. március 04.

Hirdetések:

 1. A Katolikus Karitász országos gyűjtést hirdet rászoruló családok számára, amibe a Ceglédi Karitász is bekapcsolódik. A nagyböjti adománygyűjtés a mai napon kezdődik és március 17-éig tart. A tartós élelmiszert a Szent Anna oltárnál gyűjtjük, a pénzadományokat pedig a Karitász perselybe lehet bedobni. A beérkező adományokat a Karitász munkatársai juttatják el a Cegléden és környékén élő rászorulókhoz.
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Nagyböjt ntekeken este fél 6-kor keresztutat járunk a Templomban.
 4. A Ceglédi Mária Rádió 10 éves fennállásának alkalmából a Rádió önkéntesei gyalogos zarándoklatot szerveznek szombatra. A gyülekező délután fél 2-kor lesz a Templom előtt. Innen a zarándokok busszal átmennek Nyársapátra, majd a nyársapáti katolikus templomtól gyalogosan indulnak vissza Ceglédre. A teljes táv 10 km, de be lehet csatlakozni egy rövidebb, 1 km-es szakaszra is a zarándoklatba. A részvételi szándékot jelezzük a sekrestyében!
 5. A Ceglédi Mária Rádió önkénteseket keres, akik akik műsorvezetőként (új műsor kitalálása, tervezése és vezetése), bemondóként (aktuális műsorterv összeállítása, hírek beolvasása), hírszerkesztőként (Ceglédhez kötődő hírek összegyűjtése) vagy technikusként (a napi műsorterv összerakása, nyers felvételek megvágása) tudnák segíteni a Rádió működtetését.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökre, csütörtökön Szent Perpétua és Felicitász vértanúkra, pénteken Istenes Szent János szerzetesre, szombaton Római Szent Franciska szerzetesnőre emlékezünk.
Burgmann A. László | 2024. február 25.

Hirdetések:

 1. Ma a katolikus iskolák javára tartunk gyűjtés.
 2. A szerda esti felnőtt katekézis és jegyeskurzus a héten elmarad.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádásra hívjuk a kedves híveket, fél 6-tól pedig keresztutat járunk a Templomban. A nap folyamán lesz beteglátogatás is. Péter atya a betegeit a jövő héten látogatja meg.
 4. Március 9-ére, szombatra gyalogos zarándoklatot szerveznek a Ceglédi Mária Rádió önkéntesei. A gyülekező délután fél 2-kor lesz a Templom előtt. Innen a zarándokok busszal átmennek Nyársapátra, majd a nyársapáti katolikus templomtól gyalogosan indulnak vissza Ceglédre. A teljes táv 10 km, de be lehet csatlakozni egy rövidebb, 1 km-es szakaszra is a zarándoklatba. További részleteket a faliújságon kihelyezett plakáton és tájékoztatóban olvashatnak.
 5. Előre jelezzük, hogy március 23-án, szombaton tartjuk a nagyböjti egyházközségi lelkinapot. A program délután 1-kor kezdődik, és a templomi előesti misével fejeződik be. Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk.

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya

Burgmann A. László | 2024. február 23.

Hirdetések:

 1. Ma ér véget a Házasság hete programsorozat. Az országos rendezvénysorozat felhívta a figyelmet a házasság, a család értékeire. Imádkozzunk, hogy Isten oltalmazza családjainkat, és ragyogtassa fel a keresztény házaspárok életében a szent házasság csodáját!
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Pénteken fél 6-tól keresztutat járunk a Templomban. Kérjük, hogy azok a csoportok/kisközösségek, akik vállalnák a nagyböjti péntekeken a keresztút vezetését, jelezzék azt a sekrestyében.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: jövő csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe lesz, pénteken Szent Polikárp vértanú püspökre emlékezünk. Szombaton Szent Mátyás apostolt ünnepeljük.
 5. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.
 6. Előre jelezzük, hogy március 23-án, szombaton tartjuk a nagyböjti egyházközségi lelkinapot. A program délután 1-kor kezdődik, és a templomi előesti misével fejeződik be. Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk!
 7. Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

  Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. február 11.

Hirdetések:

 1. Ma van a betegek világnapja. Imádkozzunk betegeink mielőbbi gyógyulásáért, illetve azért, hogy a betegség alkalom legyen számukra a szenvedő Krisztussal való találkozásra és a vele való mélyebb azonosulásra. A betegek világnapja alkalmából újra elérhető az „Idősek missziója” kiadvány, amit kihelyeztünk a Tanítvány mellé.

Ezen a napon nem szolgáltatjuk ki ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre egy későbbi alkalommal kerül majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk.

 1. Ma veszi kezdetét a Házasság hete programsorozat „Állandó megújulásban” mottóval. Hazánkban 2024-ben tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A Házasság Hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe kedden este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében/a plébánián lehet!
 2. A szerdai felnőtt katekézis az esti mise miatt elmarad, a jegyeskurzust viszont megtartjuk este háromnegyed 8-tól a plébánián.
 3. A héten lesz hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete. Reggel 8-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. A szokásos szerda reggeli szentségimádás elmarad.

Csak ezen a napon végezzük a hamvazás szertartását, tehát a jövő vasárnapi miséken nem lehet hamvazkodni.

Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb háromszori étkezést egyszeri jóllakással. A hústilalom nemcsak a szigorú böjti napokra, hanem nagyböjt minden péntekére is vonatkozik.

Burgmann A. László | 2024. február 05.

Hirdetések:

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Szombaton lesz a betegek világnapja. Imádkozzunk betegeink mielőbbi gyógyulásáért, illetve azért, hogy a betegség alkalom legyen számukra a szenvedő Krisztussal való találkozásra és a vele való mélyebb azonosulásra. A betegek világnapja alkalmából újra elérhető az „Idősek missziója” kiadvány, amit kihelyeztünk a Tanítvány mellé.
 3. Hazánkban 2024-ban tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Idén február 11-18. között kerül megrendezésre a Házasság hete „Állandó megújulásban” mottóval.

A Házasság Hete alkalmából ismét várjuk a szentségi házasságban élő párokat a katolikus iskola ebédlőjébe február 13-án, kedden este 7-re. Előzetes jelentkezés szükséges, feliratkozni a sekrestyében/a plébánián lehet!

 1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Ágota vértanúra, kedden Miki Szent Pálra és vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap lesz a betegek világnapja. A nagyböjti idő kezdete, hamvazószerda február 14-ére esik; reggel 8-kor és este 6-kor lesz mise a Templomban. Csak ezen a napon végezzük majd a hamvazás szertartását, tehát a vasárnapi miséken nem lehet hamvazkodni.
 2. Egyházmegyei Sportnapot szervez a Váci egyházmegye március 2-án, szombaton Veresegyházán. Teremfoci és asztalitenisz sportágakban nevezhetnek az egyházközségek nevezni. Nevezési díj nincs, de adományokat egy későbbiekben, a Karitász által megjelölt család megsegítésére hálásan elfogadnak a szervezők. Jelentkezési határidő: február 11. További részletek a templom hirdetőtábláján kihelyezett plakáton olvasható.