Burgmann A. László | 2024. június 15.

Hirdetések:

 1. Pénteken tartjuk a szentkeresztes végzős diákok ballagását. Délután 3-kor a 8.a, 4-kor a 8.b osztály tanulóit búcsúztatjuk a Templomban.
 2. Jövő vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 3. Liturgikus ünnepek a héten: pénteken Gonzága Szent Alajos szerzetesre, szombaton Fisher Szent János és Morus Szent Tamás vértanúkra emlékezünk.
 4. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!

 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. június 09.

Hirdetések:

 1. Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik az úrnapi körmenet előkészítésében és lebonyolításában segítettek, és köszönjük a híveknek, hogy jelenlétükkel tettek tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról.
 2. Jövő pénteken fél 3-kor ifjúsági bűnbánati alkalmat tartunk a plébánián, gyónási lehetőséggel egybekötve, amire várjuk az egyházközség fiataljait.
 3. Jövő szombaton délelőtt 10-kor pap- és diakónusszentelés lesz a váci Barátok templomában. A szentmisét Marton Zsolt püspök mutatja be.
 4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Barnabás apostolt ünnepeljük. Csütörtökön Páduai Szent Antal egyháztanítóra, szombaton Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk.
 5. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!
 6. Június 23-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, pedagógust és szülőt!
 7. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk azért, hogy a háború vagy az éhínség elől menekülő, veszélyekkel és erőszakkal teli utazásra kényszerített migránsok vendégszeretetre és új életlehetőségekre találjanak a befogadó országokban.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00

Burgmann A. László | 2024. június 01.

Hirdetések:

 1. Ma van Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe, Úrnapja. A fél 10-es mise után ünnepi körmenetet tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. Jelenlétünkkel tegyünk tanúságot a köztünk élő szentségi Jézusról!

A mai napon teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz az úrnapi körmeneten.

 1. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián.
 2. A héten elsőpéntek lesz, ami egyben Jézus Szent Szíve főünnepe. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-kor szentségimádást tartunk. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Lwanga Szent Károlyra és vértanútársaira, szerdán Szent Bonifác vértanú püspökre, csütörtökön Szent Norbert püspökre emlékezünk. Pénteken Jézus Szent Szíve főünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz.
 4. A Ceglédi Katolikus Karitász gyűjtést hirdet, amivel a helyi rászoruló családok szeptemberi tanévkezdését szeretné segíteni. Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, ceruzák, füzetek felajánlását várná erre a szándékra. Akinek szándékában áll lecserélni jelenlegi, még használható iskolaszereit, a régieket pedig szívesen felajánlaná a rászorulóknak, leadhatja azokat a plébániahivatalban irodaidőben, illetve elhelyezheti azokat a Szent Anna oltárnál. Minden segítséget előre is köszönünk!

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. Újszilvás: vasárnap: 17:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. június 01.

Hirdetések:
1. Ma van Szentháromság vasárnapja.
2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor
jegyeskurzust tartunk a plébánián.
3. Úrnapjára készülve, az ünnep előestéjén, június 1-jén, szombaton este 7-
től szentségimádást tartunk, amire mindenkit hívunk és várunk.
4. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es
mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek
az oltárok díszítésére, a ministránsok a szolgálatra, a kedves hívek pedig
gyűjtsenek.
5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Canterbury Szent Ágoston püspökre,
szerdán Szent VI. Pál pápára, szombaton Szent Jusztínusz vértanúra
emlékezünk. és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.
6. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntesképzést indított
a kórházi pasztoráció segítésére, amire várja az önkéntesek jelentkezését.
7. Ismét lesz családtábor! Sok szeretettel hívjuk erre egyházközségünk
tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt
töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva
Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár
Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500 Ft/fő/nap, 10
év felett 15000 Ft/fő/nap. Jelentkezési határidő: 2024. május 30.,
jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért
érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.
8. Egyházmegyénk főiskolája, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2024/2025. tanévre felvételit hirdet katekéta- lelkipásztori munkatárs
szakra. Érdeklődni és jelentkezni Fischli Szilvia tanulmányi munkatársnál
(Tel: +36-27-511-150/401, email: fischli.szilvia@avkf.hu) vagy dr. Lovassy
Attila szakfelelősnél (Tel: +36-30-202-4636, email: lovassy.attila@avkf.hu)
lehet. Jelentkezési határidő: 2024. május 31. További információk más
szakokról, így a kántor szakról: www.avkf.hu.

Burgmann A. László | 2024. május 23.

Hirdetések:

 1. Ma van pünkösdvasárnap. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik.
 2. Pünkösdhétfő nem főünnep, ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriára, az Egyház anyjára emlékezünk; szentmisét reggel 7-kor mondunk.
 3. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Jövő szombaton délután 5-kor lesz a Nyársapáti templom búcsúja.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Casciai Szent Ritára emlékezünk. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe, pénteken Szűz Mária, keresztények Segítsége emléknapja lesz. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük.
 7. Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe idén június 2-ára esik. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

Úrnapjára készülve, az ünnep esőestéjén, június 1-jén, szombaton este 7-től szentségimádást tartunk, amire mindenkit hívunk és várunk.

 1. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntesképzést indított a kórházi pasztoráció segítésére, amire várja az önkéntesek jelentkezését.
 2. Ismét lesz családtábor! Sok szeretettel hívjuk erre egyházközségünk tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500 Ft/fő/nap, 10 év felett 15000 Ft/fő/nap. Jelentkezési határidő: 2024. május 30., jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.

 

Burgmann A. László | 2024. május 11.

Hirdetések:

 1. Ma van Urunk mennybemenetelének főünnepe.

A mai nap tartjuk a Csemői búcsút és majálist, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! A csemői 11-es mise után közös ebéd, majd kötetlen beszélgetés és játékos együttlét lesz. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti hozzon magával egy tál süteményt is.

 1. Kedden este 7-re várjuk a házasközösség tagjait a plébániára. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 2. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja lesz. Csütörtökön Nepomuki Szent János vártanú papra, pénteken Boldog Scheffler János vértanú püspökre emlékezünk. Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap.
 4. Az imaapostolság májusi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a szerzetes nők és férfiak, valamint a papnövendékek, emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
 5. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30.

Burgmann A. László | 2024. május 04.

Hirdetések:

 1. Ma van a társadalmi kommunikáció világnapja. Imádkozzunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért, hogy az igazságot keresve, a másik személyét tiszteletben tartva, erkölcsösen végezzék kihívásokkal teli munkájukat. Imádkozzunk a médiafogyasztókért, hogy bölcs megkülönböztetéssel, a lélek szabadságával használják a tömegtájékoztatási eszközöket, elutasítva mindazt, ami testüket és lelküket károsíthatja!
 2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 4. Jövő vasárnap lesz a Csemői búcsú és majális, amire szeretettel várjuk a Celgédieket is! Csemőben a szentmise 11-kor kezdődik, azt követően közös ebéd, majd kötetlen, játékos együttlétre kerül sor. Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát jelezze a sekrestyében. Az ebédhez legyen mindenkinél tányér, pohár és evőeszköz. Aki teheti, hozzon magával egy tál süteményt is.
 5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Gizella királynéra, pénteken Avilai Szent János egyháztanítóra, szombaton Boldog Salkaházi Sára vértanúra emlékezünk. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.
 6. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára.
Burgmann A. László | 2024. május 02.

Hirdetések:

 1. Ma könyörgőnap van a jó termésért.
 2. Szerdán este háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be szentmise a Templomban. Délután 5-kor szentségimádást tartunk. A mai napon lesz beteglátogatás is.
 4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. A májusi szombatokon este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a Loretói litániát a Templomban.
 5. Jövő vasárnap este 6-kor Antonín Dvořák Stabat Matercímű zenekari műve kerül bemutatásra a Gál József Sportcsarnokban. Jegyár: 2000 Ft. A további részletek a templom hirdetőfalán kihelyezett plakáton olvashatók.
 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Sienai Szent Katalin egyháztanítónak, Európa társvédőszentjének ünnepe lesz. Kedden Szent V. Piusz pápára, szerdán Szent Józsefre, a munkásra emlékezünk. Csütörtökön Szent Atanáz egyháztanító püspök emléknapja lesz. Pénteken Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepeljük.
 7. Május 12-én, vasárnap, Urunk mennybemenetelének főünnepén lesz a csemői búcsú.
 8. Ismét lesz családtábor! Várjuk sok szeretettel egyházközségünk tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500 Ft/fő/nap, 10 év felett 15000 Ft/fő/nap. Jelentkezési határidő: 2024. május 30., jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.
 9. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára.

Hirdetések:

 1. Ma könyörgőnap van a papi és szerzetesi hivatásokért.

Imádkozzunk, hogy az Úr küldjön munkásokat az aratásba, hogy a meghívottak nagylelkűen válaszoljanak Isten hívására, és Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére szenteljék életüket.

 1. A szerda esti felnőtt katekézis és jegyeskurzus a héten elmarad.
 2. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Adalbert vértanú püspökre, szerdán Szent György vértanúra emlékezünk. Csütörtökön Szent Márk evangélistát ünnepeljük.
 3. Ismét lesz családtábor! Várjuk sok szeretettel egyházközségünk tagjait: kicsiket és nagyokat, családosokat és egyedülállókat, hogy együtt töltsünk nyáron néhány napot szeretetben egy nagycsaládot alkotva Krisztussal! Időpont: 2024. augusztus 12-16. Helyszín: Balatonföldvár Riviéra Park Hotel. Költségek: 0-4 év ingyenes, 4-10 év 12500/nap Ft, 10 év felett 15000 Ft./nap Jelentkezési határidő: 2024. május 30., jelentkezési lappal és előleg befizetésével. További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilvia, Tel: 06 30 573 1196.
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.

  Szentségimádás: Templom: szerda: 7:30, elsőpéntek: 17:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:30

Hirdetések:

 1. Ma van az Isten Irgalmasság vasárnapja. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett, azaz, ha szentgyónáshoz és –áldozáshoz járulunk, és imádkozunk a Szentatya szándékaira.
 2. Kedden este 7-re a házasközösség tagjait várjuk a plébániára. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, utána háromnegyed 8-kor jegyeskurzust tartunk a plébánián.
 3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Urunk születésének hírüladását (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepeljük, ami a nagyhét miatt átkerült erre a napra. Csütörtökön Szent Szaniszló vértanú püspökre emlékezünk.
 4. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola).
 5. „Mennyország és Pokol Afrikában” címmel  tart előadást  április 20-án (szombat) 14:30-kor dr. Fodor Réka a legújabb, 2024-es afrikai orvosmissziós útjáról  a katolikus iskola ebédlőjében. Az előadással folytatni kívánjuk  Dr. Csókay András idegsebész előző évi tanúságtételét, amelyben most missziós társa és egyben jó barátja Réka tart rendkívüli történetekkel tarkított prezentációt. A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között.

  Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00; elsőpéntek: 7:00,18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd és szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.