IGENAPTÁR

2024. február

 

1. csütörtök

1Kir 2,1-4.10-12

1Krón 29,10-12

Mk 6,6-13

Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
2. péntek: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)

Mal 3,1-4

vagy

Zsid 2,14-18Zs 23Lk 2,22-40

Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. szombat
(Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár, Szent Simeon és Anna)

1Kir 3,4-13

Zs 118,9-14

Mk 6,30-34

Adj szolgádnak tanulékony szívet!
4. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)

Jób 7,1-4.6-7

Zs 146

1Kor 9,16-19.22-23

Mk 1,29-39

Küzdelem a halandó sorsa a földön
5. hétfő: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)

1Kir 8,1-7.9-13

Zs 131

Mk 6,53-56

Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
6. kedd: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)

1Kir 8,22-23.27-30

Zs 83

Mk 7,1-13

Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
7. szerda

1Kir 10,1-10

Zs 36,5-40

Mk 7,14-23

Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
8. csütörtök
(Emiliáni Szent Jeromos)

1Kir 11,4-13

Zs 105,3-40

Mk 7,24-30

Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
9. péntek

1Kir 11,29-32

12,19

Zs 80

Mk 7,31-37

Jeruzsálem városát kiválasztottam
10. szombat: SZENT SKOLASZTIKA

1Kir 12,26-32

13,33-34

Zs 105,6-22

Mk 8,1-10

Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám
11. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)

Lev 13,1-2.45-46

Zs 31

1Kor 10,31 – 11,1

Mk 1,40-45

A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
12. hétfő

Jak 1,1-11

Zs 118,67-76

Mk 8,11-13

Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
13. kedd

Jak 1,12-18

;

Zs 93

;

Mk 8,14-21

A világosság Atyjától csak jó adomány származik
14. szerda: HAMVAZÓSZERDA
(Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)

Joel 2,12-18

Zs 50

2Kor 5,20 – 6,2

Mt 6,1-6.16-18

Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
15. csütörtök

MTörv 30,15-20

Zs 1

Lk 9,22-25

Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
16. péntek
(Szent Julianna)

Iz 58,1-9a

Zs 50

Mt 9,14-15

Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
17. szombat
(A szervita rend hét szent alapítója)

Iz 58,9b-14

Zs 85

Lk 5,27-32

Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
18. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Boldog Fra Angelico)

Ter 9,8-15

Zs 24

1Pét 3,18-22

Mk 1,12-15

Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
19. hétfő

Lev 19,1-2.11-18

Zs 18Bt 25,31-46

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
20. kedd
(Szent Marto Ferenc és Jácinta)

Iz 55,10-11

Zs 33

Mt 6,7-15

Isten igéje véghezviszi mindazt, amit az Úr akar
21. szerda
(Damiáni Szent Péter)

Jón 3,1-10

Zs 50

Lk 11,29-32

Ninive lakói megtértek a rossz útról
22. csütörtök: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA (ünnep)

1Pét 5,1-4

Zs 22

Mt 16,13-19

Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
23. péntek
(Szent Polikárp)

Ez 18,21-28

Zs 129

Mt 5,20-26

Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
24. szombat: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)

ApCsel 1,15-17.20-26

Zs 112

Jn 15,9-17

A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. vasárnap: NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18

Zs 115

Róm 8,31b-34

Mk 9,2-10

Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd fel
26. hétfő

Dán 9,4b-10

Zs 78

Lk 6,36-38

Vétkeztünk, bűnbe estünk, Urunk, megszegtük törvényed
27. kedd
(Nareki Szent Gergely)

Iz 1,10.16-20

Zs 49

Mt 23,1-12

Ha készségesen hallgatunk az Úrra, élhetünk javaival
28. szerda

Jer 18,18-20

Zs 30

Mt 20,17-28

Emlékezz,Uram, hogy szót emeltem nálad ellenfeleimért
29. csütörtök

Jer 17,5-10

Zs 1

Lk 16,19-31

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik


Havi bontás:

 

Hozzászólások lezárva.