1. KÖZÖSSÉGEK

 

FIATALOK SZÁMÁRA

Ministráns-foglalkozás: szombaton 9.30-tól

Felső tagozatos ifjúsági csoportja: hétfőn 15.30-tól

Gimnazisták és egyetemisták ifjúsági csoportja: pénteken18.00 órától. Vezetője: Maczák Tamás káplán ( tel: +3620-910-8649; email. : maczakt@gmail.com )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 FELNŐTTEK SZÁMÁRA

Bibliaóra: minden hónap első és harmadik hétfőjén 18.00 órától

Kezdő Katekumen csoport: minden hónap második és negyedik keddjén 18.00 órától

Haladó Katekumen csoport: minden hónap második és negyedik csütörtökjén 19.00 órától

Katekézis: minden héten szerdán 18.30 órától

 Fiatal házas-közösség: Minden hónap második és negyedik hétfőjén 19.00 órától. Vezetője Szecsődi Péter plébános

(tel: +3630-436-2451; email: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu )              

Családközösség: Vezetője: Turai Dénes és Éva,

Elérhetőség: +3630-916-8317;  e-mail: trieva@freemail.hu

**************************************

Egyházközségi Tanács világi tagjai:
Elnök: Dr. Banai Zoltán
Tagok: Burgmann László, Dékány Magdolna, Farkas Márta, Dr. Ferenczi Norbert, Földi László, Göndics Márton, Huszár Zoltán, Kabdebó-Ladik Lívia, Dr. Kárpáti László, Dr. Kerepesi Lénárd, Dr. Kuthy Gábor, Lipóczki Lászlóné, Oláh György,  Posztor Pálné, Rajta László, Sági Anikó, Soósné Molnár Helga, Szász Tamás,  Volter Kálmán

Máltai Szeretetszolgálat
Vezető: Farkas Márta
Elérhetőség: Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 26, Tel: +3630-278-1053
Ügyfélfogadás: szerdánként 9-11 óráig

Szent Kereszt Katolikus Karitász

Vezető: Dékány Mária Magdolna

Elérhetőség:  e-mail:   caritas.cegled@gmail.com

Szent Lőrinc Alapítvány
Vezető: Turai Dénes

Elérhetőség: +3630-916-8317

Roma csoport
Vezető: Turai Dénes
Elérhetőség: +3630-916-8317

144.sz. Kossuth Cserkészcsapat
Vezetője: Huszár Zoltán
Elérhetőség: voszem8@freemail.hu

 Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
Igazgató: Rajta László
Elérhetőség: 53-311-990, 53-311-757

Hozzászólások lezárva.