Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy amennyiben , ebben az évben még nem rendezte az egyházi hozzájárulását (egyházadó), mielőbb tegye meg a plébánián.

 ***

Plébániánk számlaszáma:

Cegléd Római Katolikus Plébánia

MHB 10103812-08250137-00000000

***

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSOK, STÓLADÍJAK ÉS ADOMÁNYOK

Az egyházközség anyagi ügyeit és gazdálkodását a Gazdasági Tanács koordinálja. Bevételeink a templomi perselyből, az önkéntes egyházi hozzájárulásból, az ún. stóladíjak bevételéből és az adományokból tevődnek össze. Kiadásaink nagy részét a közüzemi díjak (villany, víz, gáz, telefon stb.), valamint a 3 főállású alkalmazott és az egyházi személyek fizetése, és a járulékok jelentik. Emellett természetesen kell áldoznunk a templomok (Cegléd, Csemő), a Magyarok Nagyasszonya kápolna és a plébániai épületek karbantartására, felújítására és nem utolsó sorban a karitászra, a szegények és rászorulók megsegítésére és a közösségépítésre (főként közösségi rendezvények). Hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, ahhoz szükség lenne arra, hogy minden hozzánk tartozó testvérünk hozzájáruljon a közteherviseléshez. Cegléden, a 2001-ben készült OSH adatok szerint 15.719 római katolikus vallású hívő van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatása szerint, minden jövedelemmel rendelkező testvér, éves nettó jövedelmének 1 %-ával járuljon hozzá egyházközségének fenntartásához. (Fix összeget nem lehet meghatározni, mert annyira differenciáltak a jövedelmek). A különböző kis egyházak és szabad egyházak, – bibliai alapokra hivatkozva 10%-ot kérnek híveiktől. Mi nem akarjuk ennyire megterhelni többnyire idős és a szegényebb réteghez tartozó híveinket, ezért kérünk csupán 1%-ot! A beérkezett jövedelmekről és kiadásokról a Gazdasági Tanács minden évben számadást készít.

 

Bevételi forrásaink tehát: Egyházi hozzájárulás: (jövedelem 1%-a): ebből kellene fedeznünk a plébániák, a templomok, a temetők, ill. a közösségi ház rezsi költségét, és az alkalmazottak fizetését és járulékait. Be lehet fizetni személyesen a plébánia irodájában irodai időben: hétfőtől – csütörtökig: de. 9-13-ig, vagy pénteken 13-17-ig, továbbá a templomi perselyen elhelyezett egyházközségi utalványon  feladni  az egyházközség számlájára a következő számlaszámon:  BB 10103812-08250137-00000000

 

Az un. Stóladíj az egyházi szolgáltatásokért (temetés, esküvő…) nyújtott juttatás.
temetés stóladíja kántorral: 15. 000 Ft

Egyszeri harangozás: 1000 Ft
temetés stóladíja kántor nélkül: 9 000 Ft
esküvő, csendes: 9 000 Ft
esküvő, orgonás: 25 000 Ft
szentmise, csendes: 1 200 Ft
szentmise, orgonás: 2 100 Ft

 

Hetente egy alkalommal gyászmisét mondunk azokért, akiket egy héten belül temettünk. Ezért a szentmiséért nem kérünk pénzt.

 

Templomi persely: A vasárnapi szentmisék alatt perselyezünk. A bejáratnál elhelyezett álló perselybe is be lehet dobni az adományokat, amelyek a templom fűtését, világítását díszítését és fenntartási kiadásait szolgálják. A perselybe dobott adomány nem helyettesíti az egyházi hozzájárulás befizetését! Adomány: A templom fenntartására, vagy az egyházközség működésére befizetett adomány levonható az adóból. Amennyiben ezt a kedvezményt igénybe akarják venni, a befizetéskor jelezni kell és az adóazonosító szám bemutatása után igazolást adunk a befizetésről!

Egyházhoz tartozásunkat ki kell fejeznünk az Egyház anyagi támogatásával is!

 

 

Hozzászólások lezárva.