1. KERESZTELÉS

 

A keresztség a hit szentsége. Jézus mondja: aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Felnőtt ember akkor keresztelkedhet meg, ha a krisztusi hit tartalmát ismeri, és azt az Egyház közösségében meg is éli.

Gyermek keresztelése esetén /3 éves korig/ természetesen a gyermeknek nem lehet még hite, ezért, hogy a szövetséget megkösse a gyermek javára Isten és a gyermek között, a szülőnek a megélt, gyakorolt hite és vallási élete szükséges. Ezért kérjük, hogy aki gyermeke számára a keresztséget kéri, legalább három hónappal a tervezett keresztség előtt jelentkezzen, hogy megfelelő előkészületeket meg tudjuk tenni/ ha kell a házasság rendezését, vagy a hitismeret hiányát pótolni/!

3 és 9 éves kor között keresztelendő esetén mindig már az elsőáldozásra készülés a feltétel, mindenki a saját plébániáján készül a beavató szentségekre. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel kereszteltetheti meg gyermekét, ha a saját plébániáján felkészült.

Jelentkezni lehet a plébánián:
Szecsődi Péter plébánosnál, tel: +3630/436-2451; email: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. ESKÜVŐ

  Mint minden szentségnél, ennél is a személyes Krisztus-kapcsolat (a hit gyakorlása) a fontos. Legalább az egyik fél katolikus legyen. A jegyesoktatásra jelentkezni a házasságkötés előtt fél évvel kell a plébánosnál. Ezalatt erősítik meg hitüket, és beszéljük meg a házasság Isten által kinyilatkoztatott tartalmát. A beavató szentségekben részesült házasulandók gyónással és szentáldozással készülnek. Mindenki a saját plébániáján készül a házasságra, és részesül a szentségekben. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel köthet házasságot.

3.SZENTGYÓNÁS

Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként a templomi mise előtt fél 6-tól, illetve egyéni egyeztetés alapján.

4. JEGYESOKTATÁS

Plébániaközösségünk nagy gondot fordít a jegyesek fölkészítésére. Elsősorban nem egy eseményre, egy egyházi szertartásra készítjük őket, hanem a családi életre, amelynek szilárd alapokon kell nyugodnia. Ennek érdekében a felkészítés közösségben történik. A közösségből erre fölkészült házaspárok köré gyülekeznek jegyespárok, és együtt beszélik meg az előadott témákat. Az előkészítés előtt a jegyespároknak mindenképpen jelentkezniük kell a plébánosnál, ahol megvizsgáljuk szabad-állapotukat, és megpróbáljuk elhárítani az esetleges házassági akadályokat. A katolikus vallásúaknak új keletű keresztlevelet kell beszerezni     (három hónapnál nem régebbit) a keresztelés plébániájáról. A jegyespárok jelentkezését az adott év első hónapjaiban, január- februárban várjuk. Márciusban indítjuk a kurzust, általában vasárnap délelőtt, és kéthetente tartunk egy-egy alkalmat. Témáinkban a keresztény tanítás rövid foglalatát is adjuk (Isten, Jézus Krisztus, Egyház), de a családi élet értékeinek szemszögéből. Mindenkinek felkínáljuk a keresztény hit megismerésének és elmélyítésének lehetőségét, de az egy másik fórum (lásd: Katekumenátus). Az előkészület során a jegyespárok megismerik a közösséget (a csoportvezető házaspárok által), és megismerkednek egymással is.

Jelentkezni lehet a plébánián:
Szecsődi Péter plébánosnál, tel: +3630/436-2451; email: szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu

 

Hozzászólások lezárva.