Hirdetések:

  1. A héten elmarad a szerdai felnőtt katekézis az esti szentmise miatt.
  2. Kedden délután 2 órától „keresztény üzenetű tökfaragó versenyt” rendezünk a plébánián az egyházközség ifjúsága részére. 3-4 fős csapatokban lehet erre jelentkezni, minden csapat hozzon magával 1-1 tököt, valamint a tökfaragáshoz szükséges eszközöket. További részletek a faliújságon kihelyezett plakáton olvashatók.
  3. Szerda mindenszentek főünnepe, ami parancsolt ünnep. Misét mondunk az ünnep előestéjén, kedden délután 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. Az ünnep napján, szerdán szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor, a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában pedig délelőtt fél 9-kor.

A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett – november 1-től 8-ig (mind a nyolc napon elnyerhető) áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; illetve aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

  1. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mondunk misét a Templomban. A koraesti szentségimádás kivételesen elmarad. A nap folyamán meglátogatjuk a betegeket is.
  2. Jövő szombat elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért.
  3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökre emlékezünk. Szerdán Mindenszentek főünnepe lesz. Csütörtökön Halottak napja, pénteken Porres Szent Márton szerzetesre, szombaton Borromeo Szent Károly püspök emléknapja. Idén elmarad Szent Imre herceg ünnepe.

Hozzászólások lezárva.