Hirdetések:

  1. A nagyhéten elmaradnak a közösségi alkalmaink. Próbáljuk úgy alakítani a napirendünket a héten, hogy a szent háromnap (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) összes szertartásán részt tudjunk venni.
  2. Annak érdekében, hogy el tudjuk végezni a húsvéti szentgyónásunkat, hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék után, illetve ezekben a napokban egyénileg egyeztetett időpontokban lehet még gyónni. Nagycsütörtöktől kezdve húsvét második vasárnapjáig bezárólag nem lesz gyónási lehetőség.
  3. Nagykedden végezzük az elsőpéntekes betegek meglátogatását, ami egyben a húsvéti beteglátogatás lesz. Ha ismerünk olyan beteget, aki szívesen részesülne a szentségekben húsvét előtt, de nem tud eljönni a templomba, jelezzük azt a sekrestyében.
  4. A szent háromnap szertartásaira készülendő, ministráns próbát tartunk a Templomban pénteken és szombaton délelőtt fél 10-kor.
  5. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor lesz Vácon a krizmaszentelési mise. Este 6-kor mutatjuk be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére a Templomban. A szentmise után közös virrasztást tartunk a Templomban.
  6. Nagypénteken a legősibb hagyomány szerint az Egyház nem tart eucharisztikus ünnepet. Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk, este 6-kor az Úr szenvedését ünnepeljük a Templomban. Nagypéntek szigorú böjti nap, ami a hústól való tartózkodást jelent, illetve egyszeri étkezést, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül.
  7. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a Templomban. A húsvéti vigília délután 5-kor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este 8-kor pedig a Templomban.
  8. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a búcsú rendes feltételeit teljesítése mellett (gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára) – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
  9. Húsvéthétfőn reggel fél 9-kor lesz a szentmise a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, délelőtt fél 10-kor és este 6-kor a Templomban.

Hozzászólások lezárva.