Hirdetések:

  1. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget a közösségi házban. Szeretettel várjuk erre a felnőtteket és a diákokat is!
  2. Akik még nem végezték el a karácsonyi szentgyónásukat, mielőbb pótolják azt. Gyónási lehetőséget biztosítunk a roráte misék után, szombat este fél 6-tól és a vasárnapi misék alatt. Lehet egyéni egyeztetés útján is időpontot kérni. A karácsonyi időben nem lesz gyóntatás a misék idején!
  3. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi házban. Kedden este 6-kor a haladó, 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
  4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). A betegeket szerdán fogjuk meglátogatni.
  5. Adventi hangverseny lesz december 23-án, szombaton délután fél 4-kor a Templomban, amin fellép a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium egykori leánykara. További részletek a faliújságon.
  6. Jövő vasárnap, december 24-e advent 4. vasárnapja lesz. Délelőtt megtartjuk a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint, a vasárnap esti 6-os mise azonban elmarad, mivel szenteste lesz; helyette éjféli misét mondunk.

Ugyancsak vasárnap, december 24-én délután fél 4-kor lesz a pásztorjáték a Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!

  1. December 25-e karácsony, Urunk születésének napja, parancsolt ünnep.
  2. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható!
  3. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott MBH Bank Nyrt. számlaszámra.

Hozzászólások lezárva.