Hirdetések:
1. Ma van pünkösdvasárnap. A húsvéti idő a mai nappal befejeződik.
Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett szentgyónás és
áldozás, ima a Szentatya szándékaira az a hívő, aki részt vesz a Veni
Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában.

2. Pünkösdhétfő nem főünnep, ezen a napon a Boldogságos Szűz Máriára,
az Egyház anyjára emlékezünk; szentmisét reggel 7-kor mondunk.

3. Kedden elmaradnak a katekumen csoportok alkalmai. Szerdán este fél 7
kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.

4. A héten elsőpéntek lesz. Reggel 7-kor és este 6-kor mutatunk be
szentmise a Templomban. Délután 5-től szentségimádást végzünk. Annak
elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6tól elimádkozzuk a
zsolozsma esti dicséretét. A mai napon lesz beteglátogatás is.

5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk
mindenkit a Templomban este fél 6-ra a Rózsafüzér Társulat vezetésével
imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, papi és szerzetesi
hivatásokért, valamint a békéért.

6. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az
örök Főpap ünnepe lesz. Szombaton Lwanga Szent Károlyra és
vértanútársaira emlékezünk. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának
főünnepét üljük.

7. Marton Zsolt megyéspüspök úr a Római Misekönyv új kiadásának
használatát 2023. Pünkösdvasárnapjától rendelte el a Váci Egyházmegyében.
Az új kiadás szövegváltoztatásait egy külön lapra összeszedve kihelyeztük a
Tanítvány mellé; a lapok szabadon elvihetők. Kérünk minden hívőt, hogy
különösen is figyeljünk oda, hogy a mise szövegét ne megszokásból, hanem
a módosításoknak megfelelően mondjuk.

8. Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe idén június 11ére esik. Kérjük,
hogy a csoportok készüljenek az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig
gyűjtsenek és hozzanak az alkalomra virágszirmokat.

———————————————————————————————

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 913 óra között, pénteken 1317 óra közöt

Hozzászólások lezárva.