Hirdetések:

  1. Ma a fél 10-es misén lesz egyházközségünkben az elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére!

Ma van a Missziók vasárnapja. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért! A gyűjtést a missziók javára ajánljuk fel.

A mai nap még van lehetőség online kitölteni a népszámlálás kérdőívét. A reggel fél 8-as és az esti 6-os mise után segítséget nyújtunk a plébánián azoknak, akiknek problémát okoz a kérdőív online megválaszolása.

  1. Hétfőn délután 3-kor nyugdíjas klub lesz a közösségi házban, a Biblia óra elmarad. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk ugyancsak a plébánián.
  2. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! Szombatonként este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
  3. Liturgikus ünnepek: hétfőn Antiochiai Szent Ignác vértanú püspökre emlékezünk. Kedden Szent Lukács evangélistát ünnepeljük. Pénteken Boldog IV. Károly király, szombaton Szent II. János Pál pápa emléknapja lesz.
  4. Október 21-én, pénteken délután 5-kor megbeszélés lesz a plébánián azon szülőknek, akiknek a gyerekei idén kezdték el az elsőáldozási felkészítőt.
  5. Az imaapostolság októberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.
  6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébániai irodában. A sírszentelésekre október 31-én, hétfőn délután 3-kor kerül sor.

Hozzászólások lezárva.