Hirdetések:

  1. Ma van Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésének a napja. A mai nappal befejeződik a húsvéti idő, eloltják a húsvéti gyertyát. Holnaptól folytatódik az évközi idő.

Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – azaz: szentgyónás és -áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz a Veni Creator Spiritus himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában a mai ünnepen.

  1. Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban.
  2. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist tartunk a plébánián.
  3. Jövő szombaton, 11-én az előesti mise után, este 7-től egy rövid koncert lesz a Templomban. Ennek részleteiről bővebben a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
  4. Jövő vasárnap, 12-én a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával!
  5. Liturgikus ünnepek a héten: pünkösdhétfőn a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának emléknapja lesz. Szerdán Boldog Sándor István vértanúra, szombaton Szent Barnabás apostolra emlékezünk. Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük.
  6. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

Hozzászólások lezárva.