Hirdetések:
1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte mise lesz a Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! A karácsonyi készület jegyében gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.
Adventben nem tartunk külön lelkinapot az egyházközség számára. Arra viszont mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a hajnali miséken. A homíliák keretében elhangzó „lelkigyakorlatos beszédek” segíthetnek abban, hogy az adventi készületünk Krisztushoz méltó készület legyen.
2. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis.
3. Jövő szombaton 4-től kórushangverseny lesz a Templomban. 4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). Legyünk ezáltal is Krisztus apostolai! 6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Lúcia szűzre, kedden Keresztes Szent János egyháztanítóra, szerdán Boldog Brenner János vértanúra emlékezünk.

Hozzászólások lezárva.