Hirdetések:

  1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Adventben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a Templomban. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban: szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.

Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket Isten ebben az adventi időben!

  1. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis.
  2. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel háromnegyed 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a Templomban. Este 5-től 6-ig szentségimádást tartunk. Az imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz beteglátogatás is.
  3. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.
  4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent András apostolt ünnepeljük, pénteken Xavéri Szent Ferencre emlékezünk.
  5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott Budapest Bank számlaszámra.

Hozzászólások lezárva.