Hirdetések

  1. A mai nappal, advent első vasárnapjával kezdődik az új egyházi év. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk!
  2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent András apostolt ünnepeljük, csütörtökön Xavéri Szent Ferencre emlékezünk.
  3. December 4-e elsőpéntek. Reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a templomban. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket.
  4. December 5-e elsőszombat. Az esti mise előtt fél 6-tól közös rózsafüzérezés lesz a Templomban a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével.
  5. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna oltárnál elhelyezett tárgyakból a Karitász javára. Egyúttal várjuk az adományokat is ide: mindenki annyit ad, amivel támogatni kívánja munkánkat. Sok játék van, ami ellenszolgáltatás nélkül elvihető.
  6. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészsége imaönkéntesek jelentkezését várja, akik vállalják, hogy hetente elimádkoznak egy rózsafüzért egy adott kórház egy osztályának betegeiért és dolgozóiért! Jelentkezés e-mailben a iroda@korhazlelkesz.hu címre. Részletek a faliújságon kihelyezett plakáton.
  7. Ferenc pápa különleges rendelkezése révén egész november hónapban teljes búcsút nyerhetnek azok, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az elhunytakért, vagy akik vallásos lelkülettel templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet.
  8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában.

Hozzászólások lezárva.