Kedves fiatalok!

Kik a ministránsok?

A ministráns szó a latin ministrare igéből származik, amely szolgálatot jelent. Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a liturgiához, a papok segítői a legszentebb ünnep megülésénél. A ministránsok magasabb rendű feladatot végeznek, ugyanis különböző szolgálatok végzésére hivatottak. A ministrálás nem csak régen, hanem ma is kitüntetésnek számít. A ministránsok feladata, hogy ellássák az oltár körüli teendőket és példát mutassanak mindenki számára. Nem hiába a régi mondás, aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik, aki szépen ministrál, háromszorosan.

Ki lehet ministráns?

Minden fiú és lány, aki példamutató magatartásával, teljes szívből szeretné szolgálni a Mennyei Atyát. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Jelentkezni lehet a plébánián és a sekrestyében bármelyik szentmise után. Ministránsainkra sok-sok kaland, közös program és egy vidám közösség vár.

Ha érzed, hogy vonz a liturgia varázsa, a szolgálat, akkor gyere, csatlakozz hozzánk!

Ita missa est.

Fotók: Serfőző Balázs

Hozzászólások lezárva.