Hirdetések

  1. A héten a közösségi alkalmaink (pl. bibliaóra, felnőtt katekézis, stb.) elmaradnak, mert mindnyájan a szent három napra készülünk. A házimunkát lehetőleg ne az utolsó pillanatra hagyjuk, valamint úgy alakítsuk lehetőségeink szerint a napirendünket, hogy a szent három napon (Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat) MINDHÁROM napon részt tudjunk venni a szertartásokon.
  2. Hogy mindegyikünk el tudja végezni a szentgyónásunkat, a nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán még lehet gyónni a reggeli (7 óra) szentmisék után, vagy egyéni megbeszélés alapján szintén ezeken a napokon, de más időpontban. Csütörtöktől már nem lesz gyóntatás.
  3. Nagycsütörtökön de. 10-kor lesz Vácon az olajszentelési püspöki mise, ahol a papság szentségét köszönjük meg és megújítjuk papi ígéreteinket.
  4. Nagycsütörtökön este 6-kor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje, két szín alatti áldozással. Ha igazán hiszünk az Eucharisztiában jelenlévő Krisztusban, akkor erre a szentmisére feltétlenül jöjjünk el! A mise után együtt virrasztunk Jézussal az ifjúság vezetésével.
  5. Nagypénteken nincs szentmise (sehol a Földön). Reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk, este 5-kor keresztutat végzünk a templomban. 6-kor a nagypénteki szertartás kezdődik: igeliturgia passióval, kereszthódolat és szentáldozás.
  6. Nagyszombaton reggel 7-kor a lamentációt imádkozzuk a templomban. Délután 5-kor feltámadási szertartást végzünk a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. A plébániatemplomban este 20:30-kor kezdődik a feltámadási szertartás a tűzszenteléssel.
  7. Húsvétvasárnap mindenütt vasárnapi miserendet tartunk.
  8. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 9-kor ministránspróba a sekrestyében. Akik az aznapi esti szertartásokon szolgálni szeretnének, feltétlen jöjjenek el a próbákra!

Hozzászólások lezárva.