Közösségi alkalmaink a héten

Hétfő:                         15:00 Szent László fiúkör

17:00 Bibliaóra

Szerda:            18:30 Felnőtt katekézis

19:45 jegyeskurzus

Péntek:            15:30 Szent Teréz lánykör

18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport

Szombat:         9:30 ministráns foglalkozás

Hirdetések

  1. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt Plébániatemplomban.
  2. Továbbra is biztatjuk a testvéreket, hogy akinek lehetősége van, a nagyböjt idején vegyen részt hetente legalább egy hétköznapi szentmisén, ezzel is készülve Húsvét kegyelmének befogadására.
  3. Az Euchrisztikus Kongresszussal kapcsolatos szórólapok a kis asztalon találhatók, kérjük, minden család vigyen magával egyet!
  4. Április 6-án szombaton délelőtt plébániatakarítás lesz, ebben kérjük a testvérek segítségét!
  5. Következő vasárnap (április 7.) a Szentföld javára gyűjtünk.
  6. Kérjük a testvéreket, hogy az ismerőseik, rokonaik közt kérdezzék meg, kik azok, akik nem tudnak eljárni a templomba, de el szeretnének a húsvéti szentségekben részesülni. Jelezzék ezt a sekrestyében vagy a plébánián (név, cím, telefonszám)! A Nagyhét elején meglátogatjuk őket.

Hozzászólások lezárva.